Lansering av Forskningsrådets 12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse i akademia

Når:

27. august 2019 13.00 - 16.30

Hvor:

Stratos, Youngstorget

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Universitetsledere, forskningsledere og aktører med interesse for kjønnsbalanse og likestilling i akademia

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

20. august

Om arrangementet

Kjønnsbalanse og likestilling har vært like viktig for norsk økonomi som oljen. På verdensbasis ligger Norge i teten når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn innen de fleste områder. Det er derfor et paradoks at akademia i så måte er et område som henger etter, særlig når det kommer til toppstillinger. Forskningsrådets program BALANSE, er opprettet som et forsøk på å pushe utviklingen.

Basert på erfaringer fra programmet har vi hentet fram 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer at har en klar positiv effekt. Anbefalingene og tiltakene er noe alle institusjoner og organisasjoner kan iverksette. Samtidig er det viktig å minne om at kjønnsbalanse ikke er noen 'easy-fix', det aller viktigste tiltaket er at ledelsen på alle nivå er forent om at de ønsker å gjøre noe med kjønnsbalansen. Disse 6 anbefalingene og 6 eksemplene på tiltak er et forsøk på å forenkle et komplekst budskap for å formidle og nå ut til så mange som mulig.

Program

Program kommer.

Kontakt

Lise Christensen

Kontakt

Ingeborg W. Owesen