background
30. okt - 31. okt

LandTek 2019

Når:

30. oktober 2019 09.00 - 31. oktober 2019 17.30

Hvor:

Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo

Arrangementstype:

Konferanse

Pris:

Bedriftsmedlemmer kr. 4 500, Personlig medlem kr. 4 500, Ansatte i undervisning/medlem kr. 3 500, Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 500, Ikke medlem kr. 5 500

Meld deg på

Om arrangementet

LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

LandTek er en årlig arena for kompetanseutveksling og utvikling av nettverk mellom teknologibrukere i jordbruket, produktutviklere og akademia. På konferansen får vi høre innlegg som viser bruken av og mulighetene til automatisering og robotisering i norsk matproduksjon. Hovedtyngden av innleggene vil være om teknologiutviklingen på norske gårdsbruk.

Årets konferanse vil ha vekt på nye teknologiske innovasjoner i fjøs og ute på beite. Første dag av konferansen blir viet til hvordan norske innovasjoner kan redusere klimagassutslippene fra våre husdyr. På dag to vil det bli vist hvordan nyheter på teknologifronten kan bedre dyrehelsen og dyrevelferden.

LandTek 2019 er en møteplass for alle som er opptatt teknologiutviklingen i norsk matproduksjon. Konferansen er en arena hvor teknologer, bønder, forskere, matindustrien og andre interesserte får kunnskap om og diskuterer teknologiløsninger for et fremtidsrettet og bærekraftig norsk jordbruk.

Nina Elisabeth Solheim

Nina Elisabeth Solheim