background
07. mar

Forskning for verdiskaping - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2019

Når:

7. mars 2019 09.00 - 15.00

Hvor:

Radisson Blu Plaza Oslo, Sonja Henie (andre etasje)

Arrangementstype:

Konferanse

Pris:

Ingen deltakeravgift

Meld deg på

Om arrangementet

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?

Konferansen pleier å bli fulltegnet, så meld deg gjerne på allerede nå. Det er ingen deltakeravgift.

 

Foredragsholdere

Iselin Nybø

Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister

John-Arne Røttingen

John-Arne Røttingen

Administrerende direktørForskningsrådet

Andrew Wyckoff

Andrew Wyckoff

DirectorOECDs Directorate for Science, Technology and Innovation

Andrew Wyckoff er medlem av Forskningsrådets International Advisory Board

Georg von Krogh

Georg von Krogh

Professor ETH Zürich

Georg von Kogh er medlem av Forskningsrådets International Advisory Board

Håvard Moe

Håvard Moe

Konserndirektør Elkem

Håvard Moe er leder for Prosess21

Sonja Berg

Sonja Berg

SeniorrådgiverNHO

Taran Thune

Taran Thune

Professor Universitetet i Oslo

Taran Thune er leder for Centre for the study of innovation policy for industrial transformation (INTRANSIT)

Rolf Røtnes

Rolf Røtnes

Daglig leder Samfunnsøkonomisk analyse

Program

Hva slags forskning og forskningsinstitusjoner gir verdiskaping i næringslivet?

Vi må tenke nytt om forskning og verdiskaping
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd

Målrettet forskningsinnsats sikrer velferd og bærekraft
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Paneldebatt: Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?

 • Iselin Nybø
 • John-Arne Røttingen
 • Kenneth Ruud, prorektor for forskning og utdanning, Universitetet i Tromsø og nestleder i Forskningsrådets styre
 • Håvard Moe, konserndirektør i Elkem og leder for Prosess21
 • Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF og styremedlem i Forskningsinstituttenes fellesarena
 • Georg von Krogh, professor ved ETH Zürich og medlem av Forskningsrådets International Advisory Board

Kaffepause

Næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal nå to prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2030. Hvordan bidrar det til norsk næringslivs muligheter i et landskap i rask endring?

Science, Technology and Innovation (STI) Outlook 2018: The changing STI landscape

 • Andrew Wyckoff, Director of OECDs Directorate for Science, Technology and Innovation

Open Innovation

 • Georg von Krogh, professor ved ETH Zürich og Forskningsrådets International Advisory Board

Omstilling i praksis

 • Håvard Moe, konserndirektør i Elkem og leder for Prosess21
 • Taran Thune, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Centre for the study of innovation policy for industrial transformation (INTRANSIT)

Lunsj

Hvordan kan virkemiddelapparatet bidra til å underbygge og sette retning for både næringslivets og samfunnets forsknings- og innovasjonsaktivitet?
De næringsrettede virkemidlene nasjonalt og internasjonalt – behov for radikale endringer?

 • Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse

Det næringsrettede virkemiddelapparatet - fra bedriftenes perspektiv

 • Sonja Berg, seniorrådgiver i NHO

Virkemidler som virker. Eksempler fra næringslivet.
Paneldebatt: Hvordan ser virkemiddelapparatet ut i 2020?

 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd
 • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
 • Hans Martin Vikdal, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i SIVA
 • Roald Gulbrandsen, avdelingsdirektør for NHOs regionforeninger