background
12. jun

INTPART-konferansen: Partnerskap for bærekraft

Når:

12. juni 2019 10.00 - 16.00

Hvor:

Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium I, Sem Sælands vei 7

Arrangementstype:

Konferanse

Påmeldingsfrist:

1. juni 2019 12:00

Meld deg på

Om arrangementet

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

«Hvordan skape bærekraftige partnerskap mellom institusjoner?»

FNs bærekraftsmål nr. 17 – partnerskap for de 16 tematiske målene – harmoniserer svært godt med INTPART-målene om å skape langsiktige bærekraftige institusjonspartnerskap. INTPART-porteføljen har også god overlapp med den tematiske bærekrafts-agendaen. Men hvordan sikrer vi at prosjektresultatene innen utdanning, forskning og innovasjon videreføres på lengre sikt? Og hva betyr denne typen samarbeid for arbeidet med relevante bærekraftsmål?

Programmet vil ha en åpen sesjon før lunsj, med talere fra politisk ledelse, departementer, Forskningsrådet, Diku, INTPART-prosjekter og institusjonsledere. 

Strategiske innspill

Etter lunsj vil vi oppsummere resultatene fra det internasjonale samarbeidet gjennom INTPART, og diskutere strategiske grep for å gjøre internasjonalt utdannings- og forskingssamarbeid gjennom programmet enda bedre og mer målrettet. Slik tar konferansen mål av seg til å spille inn til arbeidet med pågående nasjonale strategier. 

Om INTPART

INTPART administreres i et samarbeid mellom Forskningsrådet og Diku.  
INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon – finansierer prosjekter som skal bidra til å utvikle sterke norske fagmiljøer gjennom internasjonale partnerskap. Det er finansiert 90 prosjekter med tilsammen ca. 370 mill. kroner gjennom 4 årlige utlysninger. Porteføljen representerer internasjonale partnerskap av høy kvalitet og stor bredde i temaer og land. 52 prosent av prosjektene har næringslivsrelevans og -partnere.

Program med presentasjoner

09.00-10.00 Registrering, kaffe & te
10.00-11.00 Internasjonale partnerskap for fremtiden

11.00-12.00 Prosjekt-presentasjoner:

12.00-12.30 Paneldebatt – Bærekraftige partnerskap og partnerskap for bærekraft

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.15 Kvalitet i koblingen mellom forskning, utdanning og innovasjon

14.15-15.00 Gruppearbeid
Strategiske innspill – 5 grupper med forskjellig tema.

 • Gruppe 1: INTPART skal bidra til å utvikle verdensledende fagmiljø i Norge. Hvordan omsettes dette til fremragende kvalitet i høyere utdanning?
  • Hvordan kan INTPART bidra til økt kvalitetsutvikling i studieprogram? Fra innsatsfaktorer til økt læringsutbytte og arbeidslivsrelevans for studentene.
  • Hvordan bidrar INTPART til økt kvalitet i studentmobilitet?
 • Gruppe 2: Hvordan kan INTPART bidra enda bedre til å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge? Hvordan omsettes dette til fremragende kvalitet i forskning og innovasjon?
  • INTPART er ‘lim’ mellom andre virkemidler og gir muligheter. Hvordan kan økt samarbeid i Norge gjøre det lettere å få til bærekraftige partnerskap med fremragende internasjonale fagmiljøer og et fremtidsrettet næringsliv?
  • Hvordan bidrar INTPART til bedre forskningskvalitet?
 • Gruppe 3: INTPART må integrere utdanning, forskning og innovasjon – og vise til effekt.
  • Hvordan kan instituttsektoren i større grad bidra til økt kvalitet og innovasjon i høyere utdanning i samarbeid med UH-sektoren?
  • Hvordan stimulere næringsliv til å bli aktive partnere i INTPART?
 • Gruppe 4: Utfordringer og løsninger ved å kombinere forskning i verdensklasse og eksepsjonell god undervisning.
  • Hva oppleves som de største utfordringene?
  • Hvordan kan prosjektene møte utfordringene?
  • Eksempler på gode strategier som anvendes i prosjektene
  • Hvilken rolle kan administrasjonen på institusjonene ta for å bidra til en vellykket implementering av INTPART-prosjektene?
 • Gruppe 5: Et mer strategisk INTPART, rettet mot regjeringens, departementene, rådene og direktoratenes politiske prioriteringer?
  • Hvordan kan INTPART rette seg enda sterkere inn mot strategiske satsninger, med klare føringer mot SDG, Kvalitetsmeldingen, Panoramastrategien 2.0, EUs rammeprogram og andre politiske styringssignaler?
  •  Hva er den ideelle balansen mellom bottom up og top down for INTPART i fremtiden?

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Avslutning og oppsummering i plenum

 • Gruppepresentasjoner
 • Oppsummering
  • Eivind Hovden, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd
  • Jon Gunnar Mølstre Simonsen, seksjonsleder, Diku

Kontakt

Merethe Sandberg