background
20. mai

Innovasjonsprosjekter – seminar for næringsliv og forskere: Havbruk og bioøkonomi, nye muligheter for nordnorsk næringsliv

Når:

20. mai 2019 09.00 - 14.00

Hvor:

LINKEN, Forskningsparken Møtesenter Breivika, Sykehusvegen 23, Tromsø

Arrangementstype:

Seminar

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

15. mai

Meld deg på

Om arrangementet

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for norsk næringsliv og alle bransjer. I Nord blir bærekraftig bioøkonomi og lavutslippsløsninger viktig for grønn omstilling, mens havet skal fortsatt gi oss store verdier i årene som kommer, i form av gode miljøvennlige produkter, og trygge arbeidsplasser. Havbruksnæringen er viktig for Nord Norge og har store ringvirkninger i landsdelen. Samtidig vil landbruksnæringen være sentral i fremtidens samfunn med nye energivennlige løsninger og smarte produksjonsmåter.

Bioteknologinæringen i nord er fremst i verden, og innsatsen har allerede resultert i unik kompetanse for norske virksomheter og spennende produkter og tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. Men potensialet for videre utvikling, flere arbeidsplasser og nye næringer er stort fremover og. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen mot de smarteste løsningene i tiden som kommer.

Forskningsrådet stiller med rådgivere fra flere fagområder med kunnskap innen Bioøkonomi, Maritim og havbrukssektorene, og IKT næringene. Bedrifter og forskere vil få mulighet å diskutere sine problemstillinger og ideer, både i møtet og etterpå. Norges forskningsråd lyser ut en milliard kroner til norsk næringsliv hvert år. Midlene skal bidra at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer og sikre bærekraftig verdiskaping. Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

20 mai i Tromsø informerer Norges forskningsråd om årets utlysning til næringslivet. Forskningsrådet stiller med rådgivere og eksperter innen disse temaene. Arrangementet er åpent og gratis for alle næringer og forskere på alle fagområder; velkommen.

Per Lyder Pedersen