background
07. nov

Hvordan strukturere et godt forsknings- og innovasjonsprosjekt?

Når:

7. november 2019 09.00 - 14.00

Hvor:

DBC-senteret, Gamlevegen 6, 3550 Gol

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Bedrifter og offentlige aktører, forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor.

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

5. november 2019 kl. 1200

Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte? Da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

På Prosjektverkstedet får du også informasjon om hva som blir nytt i Forskningsrådet i 2019 og hvilke finansieringsordninger og frister som er aktuelle for innovasjonsprosjekter.

Hovedmålgruppen er bedrifter og offentlige aktører. Forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil også ha utbytte av kurset.

Program

09:00 - 09:30 Kaffe/te og presentasjonsrunde

09:30 - 11:30 Del 1: Introduksjon til kanvas, prosjektverksted og ordninger
Prosjektverksted

  • Idéutvikling - Verktøyet Prosjektkanvas
  • Prosjektutvikling – Hvordan strukturere en god prosjektbeskrivelse?
  • Vurderingskriterier
  • Kort om ulike finansieringsordninger

11:30 - 12:00 Enkel lunsj

12:00 - 14:00 Del 2: Arbeidsverksted - Mulighet for å jobbe med egen prosjektide under veiledning

Thomas Stang