Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

Når:

28. mai 2019 09.00 - 29. mai 2019 15.30

Hvor:

Norner Research, Asdalstrand 291, 3962 Stathelle

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere, rådgivere

Pris:

Ingen kursavgift, men vi tar et gebyr på kr.1.000 for no-show

Påmeldingsfrist:

26. mai kl.00:00

Om arrangementet

Forskningsrådet og Norner Research tilbyr et to-dagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).
Gjennom en blanding av forelesninger og workshops får deltakerne praktisk trening i hvordan man innretter en søknad til de respektive prosjekttypene.
Kurset er praktisk rettet og legger hovedvekt på en av de tre hoveddelene i en søknad: "Impact", eller samfunnsnytte. Forskningsrådet har engasjert det erfarne konsulentfirmaet Europa Media, som har spesialisert seg på EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. De har skaffet seg ekspertise gjennom en rekke søknader, som også brukes som eksempler under kurset.
Kurset er et videregående kurs, og bygger på kurset Horisont 2020 – Prosjektutvikling 2. Det anbefales derfor å ta kurset Horisont 2020 – Prosjektutvikling først.
Kurset blir holdt på engelsk.

Program

Program

INDICATIVE AGENDA - DAY 1
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:15 Event opening and introduction to the course
09:15 – 10:00 Introduction to Proposal Development under H2020
Work programmes, calls and topics – budgets, deadlines, submission processes
General principles and features of H2020 proposals – understanding and fitting appropriately to the EU R&I context
Types of actions (RIA, IA, CSA) and TRLs – positioning your proposal effectively
First steps of proposal preparation: Identifying the right call, Call analysis, proposal abstract, background research, consortium building
Extra session: How to consider Horizon Europe in your H2020 proposal?
(10:00 – 10:15 Coffee Break)
10:15 – 11:15 From idea to H2020 proposal – A hands-on approach
How to turn your novel idea into a winning concept
Drafting the Part B of the proposal – From call analysis to submission
Proposal writing section-by-section – Examples, tips and templates from section 1.1. until 5.2 of the Part B of the proposal with lessons learned from evaluations
(11:15 – 11:30 Coffee break)
11:30 – 12:30 Expected Impact in H2020 Proposals
Impact in H2020 proposals – examples of different approaches to addressing the “Expected Impact” of your proposals, lessons learned from evaluations
Impact in RIAs, IAs and CSAs – how to position your innovation from RTD to market uptake, Dos and Don’ts
Impact indicators and Impact assessment methodologies
Barriers to achieving the Expected Impact – Types of barriers, Barriers vs. Risks
(12:30 – 13:30 Lunch)
13:30 – 16:00 Proposal Development Workshop: Concept, Objectives and Work Plan
Participants are divided into small groups to practice the first steps of proposal development under Horizon 2020: Call analysis, project concept development, formulation of the project objectives and a preliminary work plan. Principles for impact driven concept and proposal development. Defining the work packages, developing a Gantt chart and a PERT diagram, identifying deliverables and milestones, establishing a complementary partnership.
(14:45 – 15:00 Coffee break)

Kontaktperson i Forskningsrådet

Inger Nordgard