background
12. jun

Grønn Vekst: Innovasjon og forskning for bærekraftig bioøkonomi og lavutslipp

Når:

12. juni 2019 10.00 - 15.00

Hvor:

Campusstova, Sogndal Campus.

Passer for:

Aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping

Pris:

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist:

10. juni 2019 kl. 15.00

Meld deg på

Om arrangementet

Bærekraftig bioøkonomi og lavutslippsløsninger er viktig for grønn omstilling. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst i form av arbeidsplasser, teknologi og produkter, og til et grønt skifte i norsk økonomi.

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for bærekraftige og innovative løsninger for bioøkonomi og lavutslippsløsninger for Norge og verden, og for å være attraktiv i et marked preget av økt global konkurranse. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av de smarteste løsningene!

Mot en ny økonomi

I mange år har vi nytt godt av fordelene oljen har gitt oss. Men klimaendringer og økt bevissthet rundt konsekvensene av klimagassene vi slipper ut, viser et stort behov for nye løsninger. Norge trenger en ny økonomi, og mange mener svaret er bioøkonomien og de store mulighetene for ny næringsvirksomhet kan gi oss.

Finansieringsmuligheter til forskning og innovasjon

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Vestlandsforsking ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Du vil også få høre fra aktører som har fått resultater av å tenke nytt, og som deler sine erfaringer. Arrangementet gir deg i tillegg anledning til å treffe potensielt nye samarbeidsaktører og kompetente hjelpere på veien fra spenstig idé til verdiskapende resultater.

Fra Forskningsrådet og samarbeidspartnere møter du fagrådgivere med kompetanse innen relevante temaer.

Kontakt

Merete Lunde