background
05. jun

Petroleumskonferansen 2019

Når:

5. juni 2019 08.30 - 16.00

Hvor:

Auditoriet Moser, Forskningsrådet, Lysaker

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Forskere, beslutningstakere, næringsliv

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

27. mai

Meld deg på

Om arrangementet

Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.

Petroleumsvirksomheten er Norges klart største næring – både når det gjelder verdiskaping, inntekter til fellesskapet, og ringvirkninger. Investeringsnivået på sokkelen er høyt, både i absolutte og relative tall. I tiårene fremover vil aktiviteten på norsk sokkel være viktig for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Samtidig er sektoren også en av de største utslippskildene av klimagasser fra norsk territorium, og selv om vi har lykkes med å oppnå et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, er dette ingen garanti for framtiden.

For at vi skal kunne skape en mer bærekraftig petroleumsnæring, trenger vi ny kunnskap og teknologi. Forskningsrådet har en avgjørende rolle for å løfte fram kunnskapen og teknologien vi trenger og støtter oppunder fagmiljøene som skal finne og utvikle den. Et viktig mål med den offentlig finansierte petroleumsforskningen er å bidra med ny kunnskap og teknologi for å opprettholde Norge som den olje- og gassprovinsen med høyest energieffektivitet, lavest nivå av utslipp til luft og lavest nivå av skadelige utslipp til sjø per produserte enhet. FoU skal også bidra til at et verdensledende nivå for helse, miljø og sikkerhet innen petroleumsindustrien.

Moderator er Maria Amelie

Foredragsholdere

John-Arne Røttingen

John-Arne Røttingen

Administrerende direktørForskningsrådet

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg

Olje- og energiminister

Brian Sullivan

Brian Sullivan

Executive DirectorIPIECA

spen Barth Eide

Espen Barth Eide

Første nestlederEnergi- og miljøkomiteen på Stortinget

Program

8:30-9:00 Registrering
9:00-9:10 Velkommen v/ John-Arne Røttingen, Administrerende direktør i Forskningsrådet
9:10-9:30 Key note v/ Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister
9:30-10:15 Key note "Mapping the oil and gas industry to the sustainable development goals" - Brian Sullivan, Executive Director, IPIECA

10:15-10-30 Kaffepause

10:30-12:00 Sesjon 1: Rene hav og nullutslipp til luft

 • Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten, Marit Mazzetti, Seniorforsker, SINTEF Energi AS.
 • Deep Purple: CO2-fri offshore energiproduksjon basert på hydrogenteknologi, Marit Mork, Prosjektleder, TechnipFMC.
 • PowerBlade Hybrid: Hybrid energilagringssystem på flytende borefartøy, Oddbjørn Øye, Technical Project Manager, NOV.
  • Panel/Diskusjon med innlederne. Samtalepartner: Hildegunn Blindheim, Direktør klima og miljø, Norsk olje og gass.

12:00-12:45 Lunsj

12:45-14:00 Sesjon 2: Effektiv og forsvarlig ressursutnyttelse

 • Bærekraftig forvaltning av ressursene, Ingrid Sølvberg, Direktør for Utbygging og drift, Oljedirektoratet.
 • ARCEx: Svalbards geologi - nøkkelen til bedre ressursutnyttelse i Barentshavet? Sten-Andreas Grundvåg, Førsteamanuensis, UiT.
 • Mer miljøvennlig og bedre avbildning av undergrunnen, Marit Ronæss, Senior Vice President, Geoscience & Engineering, PGS.
  • Panel/Diskusjon med innlederne. Samtalepartner: Ole Andreas Hegland Engen, Professor, UiS.

14:00-14:15 Kaffepause

14:15-15:30 Sesjon 3: Øvrig Samfunnsnytte og spillover-effekter

 • Sustainability transitions and industrial transformations, Tuukka Mäkitie, Doktorgradsstipendiat, UiO.
 • Petroleumsrelatert statistisk forskning - ringvirkninger i fjern og nær, Henning Omre, Professor, NTNU.
 • Forskning på kreftrisiko blant offshorearbeidere, Tom Grimsrud, Forsker og overlege, Kreftregisteret.
  • Panel/Diskusjon med innlederne. Samtalepartner: Taran Thune, Professor, UiO.

15:30-15:45 Avsluttende kommentar v/ Espen Barth Eide, Første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

15:45-16:00 Oppsummering fra Per Gerhard Grini, styreleder for petroleumsporteføljestyret i Forskningsrådet.