background
22. mai

Forskningsrådets helsekonferanse 2019

Når:

22. mai 2019 09.00 - 16.00

Hvor:

Marmorsalen, Sentralen, Oslo

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene

Pris:

Deltakeravgiften på 500 kroner inkl. mva betales med kort ved påmelding. Se påmeldingssiden for mer informasjon. Konferansen er gratis for studenter og Ph.d.-kandidater.

Meld deg på

Om arrangementet

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Vi tilbyr innlegg og diskusjoner om

 • globale trender i helse og helseforskning.
 • styrking og styring av forskning og innovasjon i helse.
 • teknologi og helse. Hvilke muligheter og utfordringer tar dette med seg?

I tillegg blir det debatt mellom politisk posisjon, opposisjon og ledere innen næringsliv, forskere og offentlig sektor.

Arrangementet blir strømmet. Tidskjema:

Innledere

John-Arne Røttingen

John-Arne Røttingen

Administrerende direktørForskningsrådet

Jeremy Farrar

Jeremy Farrar

DirektørWellcome Trust

Sylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger

ProrektorUniversitetet i Lund

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg

DirektørFolkehelseinstituttet (FHI)

Leder av HO21-rådet

Lena Nymo Helli

Lena Nymo Helli

Tidligere daglig lederAbbvie Norge

Markus Moe

Markus Moe

Ansvarlig redaktørDagens Medisin

Erik Fosse

Erik Fosse

ProfessorUniversitetet i Oslo

Gruppeleder, Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus

Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie

SeniorrådgiverBioteknologirådet

Lasse Pihlstrøm

Lasse Pihlstrøm

Lege og postdoktorstipendiatOslo universitetssykehus

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer?

08:15 Deltakerregistreringen starter

09:00 Velkommen
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, ønsker velkommen og leder konferansen.

09:05 Globale trender i helse og helseforskning
Denne sesjonen blir gjennomført på engelsk: Global trends in health and health research.

Verden står overfor mange og store helseutfordringer – sykdomsutbrudd som kunne vært unngått gjennom vaksinasjon, et økende antall antibiotikaresistente mikrober, helsetrusler forårsaket av forurensning og klimaendringer, økende forekomst av fedme og fysisk inaktivitet. Må forskning og innovasjon bli mer åpen og ansvarlig og involvere flere aktører for å møte disse utfordringene?

 • Jeremy Farrar, CEO Wellcome Trust: Major future health challenges – how can research and innovation contribute to tackle them? 
 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør Forskningsrådet: How global trends affect health research and innovation systems

10:00 Styrking og styring av forskning og innovasjon for helse
Tre innledninger, dialog og debatt.

Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til å møte morgendagens helseutfordringer? Mer forskerinitiert eller mer behovsdrevet forskning? Hvilke nasjonale grep kan vi ta for å fremme forskningens kvalitet, relevans og samfunnseffekter? Hvordan skal vi klare å ta forskningsresultater og nye innovasjoner raskere i bruk?

 • Sylvia Serger, prorektor Lunds universitet: Forskning og innovasjon for helse og omsorg i Norge – et utenfrablikk
 • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet (FHI), leder HO21-rådet: Et forsknings- og innovasjonssystem for bedre folkehelse. HelseOmsorg21 og veien videre mot 2030
 • Lena Nymo Helli, tidligere daglig leder Abbvie Norge: Regjeringens politikk for forskning og innovasjon i helsenæringen – er den ambisiøs nok?

11:00 Benstrekk

11:20 Dialog og debatt

Helsepolitikere i posisjon og opposisjon og meningssterke ledere for forskning og innovasjon ved universitet, helseforetak, institutter og i næringslivet møtes til ordskifte.

Debattleder: Markus Moe, redaktør i Dagens medisin

Politikerne

 • Rebekka Borsch, Venstre, statssekretær Kunnskapsdepartementet
 • Carl-Erik Grimstad, Venstre, medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomité
 • Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
 • Gunn Marit Helgesen, styreleder KS

Forskningsaktørene

 • Morten Dalsmo. Konsernsjef SINTEF Digital
 • Bjørn Tore Gjertsen, forskningssjef Haukeland universitetssjukehus
 • Anne Husebekk, rektor UIT Norges arktiske universitet
 • Nina Mevold, tidligere leder av Kommunens strategiske forskningsorgan
 • Dagfinn Sætre, daglig leder GE Vingmed Ultrasound
 • John-Arne Røttingen, adm. direktør Forskningsrådet

13:00 Lunsj

14:00 Teknologi og helse
Utviklingen innenfor informasjonsteknologi og bioteknologi gir stadig nye muligheter for å forebygge og behandle sykdom. Mange mener vi står overfor et paradigmeskifte innenfor medisinen. Klarer vi å utnytte disse mulighetene uten å gå på akkord med målet om likeverdige, trygge og tilgjengelige helsetjenester for alle innbyggere?

 • Erik Fosse, gruppeleder Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus og professor Universitetet i Oslo: Kunstig intelligens revolusjonerer medisinen
 • Sigrid Bratlie, seniorrådgiver Bioteknologirådet: Genteknologiens muligheter for å persontilpasse behandling og forebygging
 • Lasse Pihlstrøm, lege og postdoktorstipendiat Oslo universitetssykehus: Fremtidens helseteknologier – en vidunderlig ny verden?

Spørsmål til innlederne fra salen, med og uten spørsmåls-app'en Slido.

16:00 Vel hjem

Kontakt

Mari Kristine Nes