background
15. mai

Forskning og innovasjon på land og i vann - Hvorfor og hvordan?

Når:

15. mai 2019 09.30 - 15.30

Hvor:

Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, Kristiansand

Arrangementstype:

Seminar

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

10. mai

Meld deg på

Om arrangementet

Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av bærekraftige og smarte løsninger som gir verdi for bedriftene selv og for samfunnet.

Havet (fornybar energi, maritim, olje og gass) og bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen står for en stor del av verdiskapingen i næringslivet i dag. Disse næringene skal skape store verdier også i fremtiden i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter.

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for innovative og konkurransekraftige løsninger i et marked preget av økt global konkurranse.

Kontakt