background
15. mai

Finansieringsmuligheter for bærekraftig bioøkonomi og lavutslippsløsninger

Når:

15. mai 2019 08.30 - 13.00

Hvor:

Vingparken konferansesenter i Moss/Rygge, Varnaveien 32A, Moss.

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

13. mai

Meld deg på

Om arrangementet

Bærekraftig bioøkonomi og lavutslippsløsninger er viktig for grønn omstilling. Med målrettet og koordinert innsats gjennom forskning og innovasjon kan bedre utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene bidra til ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi.

Mot en ny økonomi

I mange år har vi nytt godt av de enorme fordelene oljen har gitt oss. Men klimaendringer og økt bevissthet rundt konsekvensene av klimagassene vi slipper ut, viser et stort behov for nye løsninger. Norge trenger en ny økonomi, og mange mener svaret er bioøkonomien og de enorme mulighetene for ny næringsvirksomhet den kan gi oss.

Forskning og utvikling er avgjørende for bærekraftige og innovative løsninger for bioøkonomi og lavutslippsløsninger i Norge og i verden, og for å være attraktiv i et marked preget av økt global konkurranse. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av de smarteste løsningene.

Finansieringsmuligheter til forskning og innovasjon

Forskningsrådet ønsker deg velkommen til en formiddag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Du vil møte aktører som har fått resultater av å tenke nytt, og som deler sine erfaringer. Arrangementet gir deg også anledning til å treffe potensielt nye samarbeidsaktører og kompetente hjelpere på veien fra en spenstig idé til verdiskapende resultater.

Målgruppe for arrangementet

Målgruppe for arrangementet er aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Spesielt virksomheter innenfor energi, miljøteknologi, bioteknologi, hav og land, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene, vil finne arrangementet interessant. Fra Forskningsrådet og samarbeidspartnere møter du fagrådgivere med kompetanse innen relevante temaer.

Kontaktperson

Tom Skyrud