background
18. okt

ERC søknadslesedag i Trondheim

Når:

18. oktober 2019 13.15 - 16.15

Hvor:

Hovedbygningen Gløshaugen, Høgskoleringen 1, Rom 329, NTNU

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere

Påmeldingsfrist:

Torsdag 10. oktober 2019

Meld deg på

Om arrangementet

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.
På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Rundt 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.
I løpet av oktober/november arrangerer vi lesedager i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og hos Forskningsrådet. Se egne kunngjøringer for hver dag.

Vi forutsetter at du er godt kjent med ERC sine søknadstyper og at du har satt deg inn i betingelser og søknadsmaler. Lesedagene er bare for forskere fra norske institusjoner (universiteter/høyskoler/forskningsinstitutter etc)
7-8 ganger i året arrangerer vi i samarbeid med noen av de store universitetene kurs i hvordan du kan skrive en god søknad til ERC. Du finner invitasjon og påmelding på Forskningsrådets arrangementssider
Hvis du har spørsmål rundt din ERC-søknad så kan du kontakte EU-rådgiver/ekstern finansiering rådgiver på din institusjon, eller oss som er nasjonale kontakt personer for ERC (NCP), se under.

Berit Sundby Avset

Per Magnus Kommandantvold