background
11. feb

Bli med på et dypdykk Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

Når:

11. februar 2020 12.00 - 16.00

Hvor:

Forskningsrådet/Innovasjon Norge Arktis, 5. etg. Kystens Hus, Tromsø

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Næringsliv og forskningsorganisasjoner

Påmeldingsfrist:

4. februar 2020. Kl. 19:00

Meld deg på

Om arrangementet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Forskningsrådet inviterer bedrifter, og forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter, til dypdykk i søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Vi inviterer til et dypdykk i søknadstypen. Møtet passer for bedrifter og samarbeidende forskningsmiljøer som vurderer å søke Forskningsrådet om Innovasjonsprosjekt i næringslivet.