background
26. sep

Den nye ulikheten: Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet

Når:

26. september 2019 08.30 - 14.00

Hvor:

Sentralen, Oslo

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Pris:

Pris: 500 kr. Gratis for studenter

Påmeldingsfrist:

25. september

Meld deg på

Om arrangementet

Den norske velferdsmodellen har vært en suksess og har bidratt til at det er ikke er store sosiale forskjeller mellom folk. Men vil samfunnet vårt også i fremtiden klare å inkludere alle i arbeid og sosialt liv? Eller vil vi oppleve større skiller og ulikhet i befolkningen?

Global utvikling og omstillinger rammer utsatte grupper. En del faller utenfor for tidlig, en del kommer aldri inn. Hvilken betydning har helse, utdanning og velferdsordninger - og kan forskningen si oss noe om hva vi har i vente? Kan forskningen bidra til å styrke sikkerhetsnettet for fremtiden?

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Foredragsholdere

Kalle Moene

Professor Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Kalle Moene er en norsk økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet.

Marianne Nordli Hansen

ProfessorInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Marianne Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på sosial lagdeling, klasse, ulikhet, og eliter.

David B. Grusky

ProfessorStanford University

David B. Grusky er Professor i sosiologi ved Stanford University. Han leder universitetets senter for fattigdom og ulikhet («Center on Poverty & Inequality») og «The California Welfare Laboratory». Han er medredaktør av Pathways Magazine og bokserien Social Inequality Series.

Jørgen Heibø Modalsli

Instituttleder Handelshøyskolen ved OsloMet

Jørgen Modalsli er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2011 vært ansatt i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, der han blant annet har forsket på utviklingen i inntektsforskjeller og sosial mobilitet i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Fra august 2019 er han instituttleder for Handelshøyskolen ved OsloMet.

Tone Fløtten

Daglig lederFafo

Tone Fløtten har jobbet med velferdsforskning i en årrekke, og hun har særlig konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Kjetil Bjorvatn

ProfessorNorges Handelshøyskole

Kjetil Bjorvatn er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og leder av FAIR Insight Team, som er en del av FAIR, senter for fremragende forskning ved NHH. Han leder også Norglobal-prosjektet “Childcare for childhood and business development” som studerer på effekten av å tilby gratis barnehage til småbarnsfamilier i Uganda.

Terje Andreas Eikemo

ProfessorNTNU

Terje Andreas Eikemo er professor i sosiologi ved NTNU hvor han leder forskningssenteret CHAIN (Centre for Global Health Inequalities Research) som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår og hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper. CHAIN, som nylig fikk miljøstøtte fra Forskningsrådets program for bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE), leder et globalt sosioøkonomisk nettverk som evaluerer helsebetydningen av utdannelse og andre sosiale determinanter i samarbeid med blant andre Global Burden of Disease studien, Verdens Helseorganisasjon, UNICEF og Folkehelseinstituttet. Eikemo er sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Public Health som eies av de nordiske folkehelseforeningene.

Camilla Stoltenberg

DirektørFolkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi og har hatt ulike stillinger som leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet som leder av HelseOmsorg21-rådet (2016-2019), medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter. Stoltenberg ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU I februar 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

Linda Noor

Daglig leder Minotenk

Linda Noor er utdannet sosialantropolog og jobber som daglig leder i den minoritetspolitiske tankesmien Minotenk. Hun er også fast spaltist i Dagsavisen. Noor har vært ansvarlig for flere bokutgivelser fra Minotenk, om ulike temaer knyttet til identitet, flerkulturell oppvekst, utenforskap og radikalisering. Linda Noor deltar i samtalen som avslutter sesjonen "Velg ditt opphav med omhu".

Hannah Gitmark

Fagrådgiver Tankesmien Agenda

Hannah Gitmark har studert statsvitenskap og jobbet flere år som journalist. I dag er hun fagrådgiver i tankesmien Agenda og ansvarlig for arbeidsliv og økonomi. Gitmark jobber med en bred rekke temaer, men er spesielt opptatt av spørsmål rundt økonomisk ulikhet. Hannah Gitmark deltar i samtalen som avslutter sesjonen "Blir det velferd til alle?"

Kristin Clemet

Daglig lederCivita

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH. Kristin Clemet deltar i samtalen som avslutter sesjonen "Blir det velferd til alle?"

Foreløpig program

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:15 Velkommen

 • Konferansen åpnes av områdedirektør Jesper Simonsen (Forskningsrådet) og konferansier Ruth Astrid Sæter.

09.15-10.40 Norge i den internasjonale ulikheten

 • The International Inequality Crisis: Kalle Moene, UiO
 • The international inequality debate and the pattern in Norway: Marianne Nordli Hansen, UiO
 • It’s Not Just About Inequality: David Grusky, Stanford
 • Samtale mellom Moene, Nordli Hansen og Grusky

10:40-11:05 Pause

11:05-12:15 Velg ditt opphav med omhu

 • Tittel kommer: Jørgen Heibø Modalsli, OsloMet og SSB
 • Barnefattigdom i den nordiske modellen: Tone Fløtten, Fafo
 • Barnehage mot fattigdom: Kjetil Bjorvatn, FAIR/NHH
 • Samtale mellom Fløtten, Heibø Modalsli, Bjorvatn og Linda Noor (Minotenk) .

12:15-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Blir det god helse og utdanning til alle?

 • Helseulikheter i verden og i Norge: Terje Andreas Eikemo, CHAIN - NTNU
 • Utenforskap og helseforskjeller: Camilla Stoltenberg, FHI
 • Samtale mellom Eikemo, Stoltenberg, Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda) og Kristin Clemet (Civita).

14:00 Avslutning

Kontakt

Thomas Evensen