Den nye ulikheten: Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet

Når:

26. september 2019 08.00 - 14.30

Hvor:

Sentralen, Oslo

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Pris:

Pris: 500 kr. Gratis for studenter

Påmeldingsfrist:

20. september

Om arrangementet

Den norske velferdsmodellen har vært en suksess og har bidratt til at det er ikke er store sosiale forskjeller mellom folk. Men vil samfunnet vårt også i fremtiden klare å inkludere alle i arbeid og sosialt liv? Eller vil vi oppleve større skiller og ulikhet i befolkningen?

Global utvikling og omstillinger rammer utsatte grupper. En del faller utenfor for tidlig, en del kommer aldri inn. Hvilken betydning har helse, utdanning og velferdsordninger - og kan forskningen si oss noe om hva vi har i vente? Kan forskningen bidra til å styrke sikkerhetsnettet for fremtiden?

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Foreløpig program

08:00-08:30 Registrering og kaffe

08:30-09:00 Velkommen og kulturelt innslag (tba)

09.30-10.45 Verdens ulikhetskrise

  • Karl Ove Moene, UiO
  • Marianne Nordli Hansen, UiO
  • David Grusky, Stanford

10:45-11:10 Pause

11:10-12:15 Velg ditt opphav med omhu

  • Jørgen Heibø Modalsli, SSB
  • Tone Fløtten, Fafo
  • Kjetil Bjorvatn, FAIR/NHH

12:15-13:00 Lunsj

13:00-14:30 Blir det velferd til alle?

  • Terje Andreas Eikemo, NTNU
  • Camilla Stoltenberg, FHI

Kontakt

Thomas Evensen