background
01. nov

Bærekraft i forskning og innovasjon: Teller vi det som teller?

Når:

1. november 2019 08.30 - 11.15

Hvor:

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo Oslo

Arrangementstype:

Seminar

Meld deg på

Om arrangementet

SEMINARET ER FULLT - følg med på direktesendingen

Frokostseminar med lansering av Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon.

FNs bærekraftsmål dekker et vidt spekter av temaer fra klima og hav til helse og utdanning for alle. I forskningsnorge jobber mange aktivt med å nå målene. Hvordan leverer norsk forskning på bærekraftsmålene? Hvordan måler vi det? Har vi gode nok indikatorer og teller vi det som teller?

Forskningsrådet gir årlig ut Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon. På seminaret tar vi utgangspunkt i rapporten og ser nærmere på hvordan vi måler innsats og oppnåelse for bærekraftsmålene. Vi vil diskutere hvordan vi kan måle de riktige tingene og hva vi risikerer å overse dersom vi fokuserer for ensidig på det som kan måles.

Om Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon:

Norges forskningsråd har gitt ut indikatorrapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet siden 1997 (årlig siden 2009).

Rapporten bidrar til kunnskapsgrunnlaget om norsk forskning og innovasjon ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling. I år er publikasjonen for første gang primært digital. En trykket synteserapport er tilgjengelig på seminaret.

Rapporten er organisert i åtte kapitler:

  1. 1. FoU og innovasjon i Norge
  2. Internasjonal FoU
  3. Menneskelige ressurser
  4. Virkemidler og ressurser
  5. Immaterielle rettigheter
  6. Vitenskapelig publisering
  7. Innovasjon i Norge og Europa
  8. Sentrale trender

Program

08.30 Enkel frokostservering

09.00 Velkommen

Hva mener vi med bærekraft, og hvordan følger vi med på innsats og måloppnåelse? Hva er forskningens rolle?
Vidar Skagestad, Norges forskningsråd

Bærekraft i forskning og innovasjon – hva sier indikatorene?

09.10 Hovedtrender i norsk og internasjonal FoU

Espen Solberg, forskningsleder og Kaja Wendt, seniorrådgiver, NIFU

09.30 Bærekraft i næringsrettet forskning

Lars Wilhelmsen, Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Bærekraft i praksis - eksempler

09.40 Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Smartbyen Stavanger
Gunnar Edwin Crawford, smartbysjef i Stavanger

Mål 3: God helse

Kan vi måle lykke?
Ragnhild Bang Nes, Forsker ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraft i finansmarkedene?
Thina Margrethe Saltvedt, sjefsanalytiker Bærekraftig Finans, NORDEA, sitter i Klima- og Miljøministerens Klimaråd og er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO.

Teller vi det som teller?

10.30 Har vi gode indikatorer for måloppnåelse for FNs bærekraftsmål?

Erik Fjærli, seksjonssjef SSB

10.45 Hva overser vi dersom vi fokuserer ensidig på det som kan måles?

Panelsamtale med Thina Saltvedt, Vidar Skagestad, Espen Solberg og Ragnhild Bang Nes

11.15 Takk for i dag

Kontakt:

Marianne Helstad Nalum