Indikatorrapport for det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Indikatorrapporten gir oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Nettsidene for indikatorrapporten er under arbeid. Last ned pdf av Indikatorrapporten.