Etter hver søknadsfrist publiserer vi en oversikt over alle innkomne søknader. Oversikten inneholder en oppsummering av søknadene fordelt på sentrale dimensjoner, og en liste over alle enkeltsøknader.

Dataene vi gjør tilgjengelige er beregnet på offentlig forvaltning, forskere, media og andre som har interesse av et bedre innblikk i vår virksomhet.

Prosjektbanken presenterer statistikk og informasjon om prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet fra 2004. Statistikken er fordelt på blant annet tema, år, geografi og organisasjon. Prosjektbanken gir også detaljert informasjon om de enkelte prosjektene.

Finn statistikk over kjønnsfordelingen blant prosjektledere i søknadene vi får inn og i våre tildelinger. Statistikken vises per søknadsår, fordelt på sektor, og for de institusjonene som sender inn flest søknader til oss.