Kommende og pågående evalueringer

Her er en oversikt over de evalueringene Forskningsrådet har besluttet at skal gjennomføres framover.

Evaluering av Kontaktperson Rapport forventet
Norsk rettsvitenskap Anette Askedal høst 2021
Arven etter Nansen
Christine Daae Olseng november 2021
Trafikklyssystem for oppdrettsnæringa Inger Oline Røsvik desember 2021
Governance-programmet (NORFACE) Janike Harsheim høst 2022
Porteføljestyring av Forskningsrådets investeringer (følgeevaluering) Marianne Nalum 2021-2023
Løpende søknadsmottak for Innovasjonsprosjekter for næringslivet Per Lyder Pedersen sommer 2021