Fag- og temaevalueringer

Våre prioriteringer og råd baserer seg på opparbeidet kunnskap om norske forskningsmiljøer. Nasjonale evalueringer av fag og temaer er blant de viktigste kildene til slik kunnskap.

Evalueringer som pågår nå:

Evaluering Kontaktperson
Evaluering av norsk rettsvitenskap Anette Askedal

Evalueringer av fag og temaer består av en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet i et internasjonalt perspektiv. Evalueringene danner grunnlaget for anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen.

Evalueringene gir Forskningsrådet informasjon som hjelper oss i vårt forskningsstrategiske arbeid og i arbeidet ovenfor offentlige organer.

Evalueringene skal også være et redskap for forskningsorganisasjonenes eget strategiske og faglige utviklingsarbeid.

Under finner du hovedrapportene fra de sist gjennomførte fag- og temaevalueringene.

For underrapporter og tidligere evalueringer, søk i publikasjonsdatabasen.

Evaluering av Rapport levert Kontaktperson
Samfunnsvitenskapelig forskning (engelsk pdf) 2018 Hedvig Buene
Utdanningsforskning (engelsk pdf) 2018 Tone Holtan
Polarforskning (engelsk pdf) 2017 Jon Børre Ørbæk
Humanistisk forskning (engelsk pdf) 2017 Jon Flæten
Grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene (engelsk pdf) 2015 Bjørnar Solhaug Komissar
Klimaforskning (engelsk pdf) 2012 Malin Lemberget Lund
Grunnleggende forskning innenfor IKT (engelsk pdf) 2012 Harald Holm Simonsen
Matematiske fag (engelsk pdf) 2012 Terje Strand
Biologi, medisin og helsefag (engelsk pdf) 2011 Marianne Grønsleth