Evalueringer av offentlige reformer og tiltak

Vi administrerer en rekke forskningsbaserte evalueringer av politiske initiativ og samfunnsreformer på bestilling fra ulike departementer.

Disse evalueringene skal gi kunnskap og skape erfaringsgrunnlag om politiske initierte reformer og tiltak.

Evalueringer som pågår nå:

Evaluering av

Kontaktperson

Pensjonsreformen Siv Øverås
Fritt behandlingsvalg Siv Øverås
Pakkeforløp for kreft Siv Øverås
Rituell omskjæring av gutter Siv Øverås
Omsorg2020 Siv Øverås
Strukturreformen Tone Holtan

 

Evaluering av År Kontaktperson
De faglige vurderingene knyttet til trafikklyssystemet i norsk lakse- og ørretoppdrett 2021 Inger Oline Røsvik

For gjennomførte evalueringer, søk i publikasjonsdatabasen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.