Gå direkte til innhold

Føre-var-prinsippets betydning i norsk rett

Prosjektleder:
Hans Christian Bugge
Institusjon:
 
Aktivitetsnavn:
Rammebet.,styringsm.,virkem
Prosjektstatus:
Avsluttet
Prosjektperiode:
25.01.2005 - 25.01.2006
Geografi:
Norge/OSLO
Fagområder:
Samfunnsvitenskap/Rettsvitenskap/Miljørett
Prosjektnummer:
169236