Gå direkte til innhold

Studentstipend i miljørett

Prosjektet er innen feltet havrett, nærmere kyststatens regulering av utenlandsk fiske i sitt jurisdiksjonsområde som hjemlet i havrettskonvensjonen og i denne sammenheng havrettskonvensjonens tvisteløsningssystem.

Prosjektleder:
Julianne Meling
Institusjon:
 
Aktivitetsnavn:
Rammebet.,styringsm.,virkem
Prosjektstatus:
Avsluttet
Prosjektperiode:
14.03.2003 - 31.12.2003
Geografi:
Norge/OSLO
Fagområder:
Samfunnsvitenskap/Rettsvitenskap
Prosjektnummer:
158204