Gå direkte til innhold

Exploring the Conditions for Adepting Existing Techno-industrial Processes to Ecological Premises - CONDECOL

Prosjektleder:
William M. Lafferty
Institusjon:
Diverse/Sintef Energiforskning AS/ProSus
Aktivitetsnavn:
Rammebet.,styringsm.,virkem
Prosjektstatus:
Avsluttet
Prosjektperiode:
01.07.2002 - 28.02.2006
Geografi:
Norge/SØR-TRØNDELAG/TRONDHEIM
Fagområder:
Samfunnsvitenskap/Tverr flerfag. innen samf.vit.
Prosjektnummer:
152385