Gå direkte til innhold

Kjønn og innvandring - en gjennomgang av norsk forskning på feltet

Formålet med arbeidet er å presentere problemstillinger og metodiske opplegg for en gjennomgang av status på kunnskapsfeltet kjønn og innvandring. Hensikten med en slik gjennomgang er å synliggjøre norsk forskning på feltet. I motsetning til intern asjonale tendenser er dette i dag ikke noe eget tematisk felt verken innen norsk kjønnsforskning eller norsk innvandringsforskning. Verken kjønnsforskning eller innvandringsforskning er klart avgrensede kunnskapsfelter med allment aksepterte definisjoner . Dette gir stor frihet i valg av innfallsvinkel. Begge feltene er flerfaglige eller tverrfaglige. En vil starte arbeidet med en romslig forståelse av feltene. Innen kjønnsforskningsfeltet vil en benytte samme definisjon som brukes i Norges forskningsråds program Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Her defineres kjønnsforskning som: "... et felt som tar utgangspunkt i tradisjoner innen kvinneforskning og feministisk forskning så vel som impulser fra kulturbasert kjønnsforskning, kritisk mannsf orskning og forskning om ulike seksualiteter."

Prosjektleder:
Berit Berg
Institusjon:
 
Aktivitetsnavn:
Innv. intern. mig. etn. relasj
Prosjektstatus:
Avsluttet
Prosjektperiode:
01.01.2002 - 31.12.2002
Geografi:
Norge/SØR-TRØNDELAG/TRONDHEIM
Fagområder:
Samfunnsvitenskap/Tverr flerfag. samf.vit. o.a.
Prosjektnummer:
151198