Gå direkte til innhold

Høyere utdanningsinstitusjoner og samfunnets kompetansebehov

Målet med prosjektet er å øke teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan høyere utdanningsinstitusjoner arbeider med å utvikle kvaliteten på utdanningstilbudet. Delmål med prosjektet er å identifisere ulike modeller og prosedyrer for hvordan kvalitet i høy ere utdanning kan utvikles, samt analysere hvordan ulike modeller og prosesser påvirker kvaliteten på utdanningen som gis, og hvilke konsekvenser valg av bestemte organisasjonsløsninger og modeller har for de effekter som eventuelt oppnås. Prosjektet har som teoretisk utgangspunkt at modeller for utvikling av kvalitet på institusjonsnivå, og valget mellom disse, er et resultat av en avveining mellom eksterne og interne faktorer, men at disse faktorene kan ha forskjellig betydning for ulike utdanningsinst itusjoner og fagområder. Den empiriske delen av prosjektet legger derfor vekt på å fange opp dette mangfoldet, der fellesnevneren vil være å studere hvordan kvalitet i utdanning kan organiseres frem i et samspill mellom ledelse, fagpersonale, administrasj on og studenter ved den enkelte utdanningsinstitusjon.

Prosjektleder:
Svein Kyvik
Institusjon:
Instituttsektor/innovasjon, forskning og utdan/NIFU STEP Norsk institutt for
Aktivitetsnavn:
Kompet. utdanning og verdiskap
Prosjektstatus:
Avsluttet
Prosjektperiode:
01.10.1997 - 30.09.2001
Geografi:
Norge/OSLO
Fagområder:
Samfunnsvitenskap/Sosiologi
Prosjektnummer:
120677