Gå direkte til innhold

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle
kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme
forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Mer om VRI-programmet

Nyheter

 • FORREGION

  Utlysning av midler til Kapasitetsløft

  Forskningsrådet lyser ut ca. 70 millioner kroner til "Kapasitetsløft" i FORREGION og søknadsfristen er 6. september 2017 kl. 13.00.

 • VRI-avslutning og oppstart av ny regional satsing 16.-17. november

  Stor deltakelse på VRIs sluttkonferanse

  136 mennesker fra hele landet deltok på avslutningskonferansen for VRI-programmet på Fornebu, Bærum onsdag 16. og torsdag 17. november. Og naturlig nok var interessen meget stor for Forskningsrådets videreføring av det regionale arbeidet fra 2017.

 • Prisutdeling

  16.november ble VRI sin kommunikasjonspris delt ut for sjuende og siste gang.

Flere nyheter

Kalender

 • 03.03.17 - 03.03.17

  Conference: Innovation research in Norway

  The Research Council of Norway has the pleasure of inviting you to a research conference on Regional innovation, systems and policy. At this event, you will have the opportunity to meet researchers and stakeholders as well as discuss achievements and future topics in this research area.

 • 03.03.17 - 03.03.17

  Konferanse: regional innovasjon, innovasjons-systemer og politikk

  Forskningsrådet inviterer til forskningskonferanse om regional innovasjon og politikk for innovasjon i regioner. På konferansen ser vi tilbake på 10 år med innovasjonsforskning i VRI, og vi stiller spørsmålene hva er oppnådd og hvor bør forskningen bevege seg nå?