Gå direkte til innhold

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle
kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme
forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Mer om VRI-programmet

Nyheter

 • Forskerprosjekt i VRI 3

  Ny publisert artikkel om tillit og nytten av nettverksdeltagelse

  Ny publisering fra forskerprosjektet i VRI3 ved Anne Haugen Gausdal og Helge Svare.

 • VRI Møre og Romsdal

  Heimerehabilitering i Ålesund

  Med midlar frå VRI har Ålesund kommune teke i bruk videokommunikasjon i rehabilitering av heimebuande som elles ikkje hadde fått hjelp.

 • VRI Agder

  - Det begynte på kjøkkenet hjemme

  Nå har Mona og Dag Ommundsen i CEMFIB AS utviklet fullisolerte, brannsikre og vedlikeholdsfrie byggeblokker som trumfer dagens byggemetoder i både enkelhet, effektivitet og sikkerhet.

 • VRI Rogaland

  LED-lys gir flere tomater i veksthusene

  Gartner Jøran Wiig hadde hørt om gode resultater med tomatdyrking i LED-lys blant annet i Nederland. Han bestemte seg for å prøve og fikk innvilget støtte fra VRI Rogaland.

 • Fra VRI til BIA på Møre

  - Vårt største prosjekt til nå

  - Jeg er stolt, sier Stein Berg Oshaug i Oshaug Metall, som nylig mottok seks millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig robotprosjekt. Også Midsund Bruk får midler. Bedriftene tror på vekst.

 • VRI Nordland

  Fjernvarme-produsent vil bli enda grønnere

  Overskuddsvarme fra smelteovnene i Mo varmer opp sentrumsbygg, gågate og oppdrettsanlegg. Nå vil Mo Fjernvarme også tilby kjøling, basert på den samme overskuddsvarmen.

 • VRI Rogaland

  Verdifull husdyrgjødsel

  Bonde Olav Røysland etablerte i 2010 Jæren Biogass AS, og han er nå i ferd med å starte opp et pilotanlegg hjemme på gården på Klepp. Anlegget er en del av et pilotprosjekt som har fått støtte fra Innovasjon Norge. Ved hjelp av VRI Rogaland og NIBIO skal han omdanne restråstoffet fra biogassproduskjonen til nye bærekraftige produkter.

 • VRI Vestfold

  Vant stipend på 500.000 kroner

  Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand stakk nylig av med den største lokalmatprisen som deles ut i Norge. VRI-midler har hjulpet grønnsaksprodusentene på veien til suksess.

 • VRI Nordland

  Matnettverk tar vare på lokal merverdi

  Matnettverk gjør lokal mat synlig og tilgjengelig. - For et matnettverk er det viktig å være tilknyttet et regionalt kompetansemiljø. Det er erfaringen fra LofotenMat, og et godt råd til andre, sier forsker Elisabet Ljunggren i Nordlandsforskning.

 • VRI Nordland

  Den nye salaten kommer fra havet

  Havsalat vokser fort, er meget sunt og prises som en svært eksklusiv matvare.

Flere nyheter

Kalender

 • 25.10.16 - 26.10.16

  Prosjektledersamling

  VRI-prosjektledere inviteres til samling på Hurdalssjøen. Nærmere opplysninger kommer.

 • 16.11.16 - 17.11.16

  Kultur for samhandling: næringsliv og kunnskapsmiljøer skaper sterke regioner

  De siste 10 årene har Forskningsrådets program VRI vært et viktig virkemiddel for å fremme innovasjon gjennom samhandling i hele landet. Nå avsluttes VRI, og REGIONSATSING vil videreføre det regionale arbeidet. Konferansen belyser hva vi har lært av VRI og hvordan gevinstene kan bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne fremover.