Gå direkte til innhold

TRANSPORT er Forskningsrådets strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Mer om programmet

Nyheter

 • Midler til arrangementsstøtte og utenlands- og gjesteforskerstipend

  Transport 2025 lyser ut midler for å legge til rette for konferanser og seminarer. Det lyses også ut midler som skal legge til rette for at norske forskere og stipendiater kan arbeide i et utenlandsk forskningsmiljø, eller at utenlandske forskere kan arbeide i et norsk forskningsmiljø.

 • Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

  Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.

 • Søknadsmottak:

  Stor interesse for byforskning

  Hele 63 tverrfaglige prosjektgrupper søker om til sammen 714 mill. kroner for å utvikle kunnskap og løsninger som skal gjøre fremtidens byer bærekraftige.

Flere nyheter

  Programmets prosjekter

  TRANSPORT har bevilget 125,21 mill kroner til 69 prosjekter i programperioden

  Se prosjektoversikten Se statistikken