Gå direkte til innhold

TRANSPORT er Forskningsrådets nye strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Mer om programmet

Nyheter

  • Søknadsmottak:

    Stor interesse for byforskning

    Hele 63 tverrfaglige prosjektgrupper søker om til sammen 714 mill. kroner for å utvikle kunnskap og løsninger som skal gjøre fremtidens byer bærekraftige.

Flere nyheter