Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

 • En ny æra for skipsbygging

  Ved hjelp av de innovative simuleringsverktøyene som utvikles ved SFI Smart Maritime kan alle delene av et skip testes samtidig og under ulike værforhold, skriver Gemini.no. Industrien tror virtuell prototyping vil få stor betydning for norsk skipsbygging.

 • Utvinning og utnytting av Big Data

  Begrepet «Big data» handler om datasett som er så store og komplekse at de er vanskelige å håndtere med konvensjonelle verktøy. De to SFI-ene SIRIUS og Big Insight tar begge utgangspunkt i big data, med hver sin innfallsvinkel: Hvordan hente ut de data man trenger? Og hvordan bruke dem?

 • Fire nye EXPOSED-partnere

  SFI EXPOSED kunne presentere fire nye industripartnere under sin høstsamling i Trondheim. DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway skal alle være med på å videreutvikle havbruksnæringa.

 • Internasjonale samarbeid for SFI Metal Production

  Forskningen ved SFI Metal Production gir internasjonale ringvirkninger. Senterforskerne Merete Tangstad og Eli Ringdalen har nå fått støtte til et nytt prosjekt gjennom Forskningsrådets INTPART-ordning. NTNU-professor Tangstad er også invitert inn i EU’s Horisont 2020-prosjekt AMADEUS.

 • Monterte sitt første blå-grå tak

  SFI Klima 2050 har montert sitt første blå-grå tak ved feltstasjonen på Høvringen i Trondheim. Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengden vann i hele spennet fra drypp til ekstremnedbør.

 • Bli med på Innovasjonsdager i Tromsø

  6. og 7. desember arrangeres Innovasjonsdagene i Tromsø for tredje gang, med SFI CIRFA som en av arrangørene. Årets hovedtemaer er «New Space», jordobservasjon, droner og visualisering.

 • Magma med fokus på CSI-innovasjon

  Forskere ved SFI CSI har bidratt med fagleder og fem artikler om innovasjon i seneste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Magma. Les alle artiklene på senterets nettsider.

 • Les nyhetsbrev fra SFI CASA

  SFI CASA gir ut jevnlige nyhetsbrev. I den seneste utgaven kan du lese om besøk fra senterets vitenskapelige rådgivningskomité, som var imponerte over det de fikk se. Doktorgradsstipendiat Johan Kolstø Sønstabø rapporterer også fra sitt opphold hos industripartner Honda i USA.

 • Internasjonal pris til senterleder

  SFI CCI-senterleder Thor Edvardsen mottok i oktober den prestisjetunge Inge Edler-prisen for sin fremragende innsats for ekkokardiografiens utvikling. Prisen ble første gang utdelt i 1990 og har siden blitt gitt til flere kjente personer innen ekkokardiografi.

 • Nye muligheter med ny Panamakanal

  I oktober-utgaven av magasinet Marine Technology skriver SFI Smart Maritime-forsker Haakon-Elizabeth Lindstad om hvordan utvidelsen av Panamakanalen vil påvirke global skipsdesign og energieffektivitet.

Flere nyheter