Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

 • TEKMAR 2015:

  Kompetanseoverføring mellom maritime næringer

  Under TEKMAR 2015-konferansen i Trondheim 1. og 2. desember vil styreleder i SFI EXPOSED, Arne Rinnan fra Kongsberg Seatex, presentere muligheter for kompetanseoverføring mellom maritime næringer.

 • Nyhetsbrev fra SFI SAMCoT

  SFI SAMCoT har publisert et nyhetsbrev, med grundig gjennomgang og bilder fra senterets aktiviteter fra juni til november.

 • SFI CIUS på Taiwan-tur

  I oktober deltok en delegasjon fra SFI CIUS på IEEE Ultrasonics Symposium 2015 i Taipei, der de ble oppdatert på de siste trendene innen ultralyd-teknologi. Les blogg fra turen.

 • Delingsøkonomien gir muligheter

  «Globale trender som utfordrer næringslivet» var tema for Bergen Næringsråds årskonferanse 2015. SFI CSI-leder Tor W. Andreassen ga en oversikt over de nye mulighetene med delingsøkonomi, forteller BA.

 • Tar opp kampen mot ekstremregn

  Teknisk Ukeblad skriver om nye SFI Klima 2050, som skal bidra til at fremtidens utbyggere «sikres» mot ødeleggelser ekstremregn kan medføre. I første omgang er det effekten av såkalt blågrønne tak det skal forskes på.

 • Skal overvåke Arktis fra satellitt

  SFI CIRFA ved UiT – Norges Arktiske Universitet ble offisielt åpnet 13. november. Senterets kjerneaktiviteter vil være forskning og teknologiutvikling knyttet til bruk av satellittdata for overvåkning av havis, havstrømmer og oljesøl.

 • DrillWell-funn kan gi tryggere oljeboring

  SFI DrillWell har nå kommet frem til resultater som kan gi betydelig bedre boresikkerhet i oljeindustrien, særlig når det gjelder overvåking og deteksjon av brønnspark. Teknisk Ukeblad skriver om funnene.

 • Forventningsfulle Foods of Norway-partnere

  Industripartnerne i Foods of Norway har høye forventninger til det nye SFI-et. Senterets nettsider har tatt en prat med noen av dem.

 • Ny NVE-strategi blir viktig for SFI Klima 2050

  NVE er en av partnerne i SFI Klima 2050, og har en sentral rolle i norsk klimatilpasning. Nå er NVEs klimatilpasningsstrategi 2015-2019 lansert, der SFI-deltakelsen er et av FoU-tiltakene som blir nevnt.

 • Nofima gjør opp CRISP-status

  SFI CRISP er halvveis inn i perioden, og forskningsinstituttet Nofima gjør opp status for sin del av prosjektet, der de har ledet arbeidet med kvalitet og verdiskaping. CRISP har også fått ny senterleder.

Flere nyheter

Kontaktpersoner