Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

 • Bioøkonomi i grisebingen

  Forskerne ved SFI Foods of Norway har nå inntatt grisebingen for å finne grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser som biomasse, trær, gras, tang og tare. Dette kan redusere karbon-fotavtrykket fra grisemat og forbedre matsikkerheten.

 • SINTEF-stipendet til Klima 2050-masterstudent

  SINTEF-stipendet for 2016 er tildelt masterstudent Ole Kristian Mørch Andersen ved Universitetet i Oslo (UiO). Han samarbeider med SFI Klima 2050 i arbeidet med sin masteroppgave om flomrisiko.

 • Helseministeren på CIUS-besøk

  Helseminister Bent Høie var 31. mars på besøk hos SFI CIUS og andre forskningsgrupper ved NTNUs medisinske fakultet. Her fikk han en omvisning i senterets ultralyd-laboratorium.

 • Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

  Norske søkere sender for få søknader til EUs mobilitetsordning Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.

 • Sandvik Teeness AS:

  Norsk FoU-kompetansesenter i globalt konsern

  Gjennom langsiktig og fokusert FoU-satsing, har Sandvik Teeness AS i Trondheim bygget seg opp til å bli et kompetansesenter for vibrasjonsdempende verktøy i Sandvik Coromant-konsernet. BIA-prosjekter og SFI-deltakelse har vært viktig for å skape en kultur for nyskaping og innovasjon – og nye norske arbeidsplasser.

 • Les sluttrapporter fra de 14 første SFI-ene

  Nå kan du laste ned og lese sluttrapportene til alle de 14 første SFI-ene som etter åtte år ble avsluttet i fjor.

 • Japan og Norge samarbeider om arktisk forskning

  I juni samles norske og japanske forskere som arbeider med polare spørsmål til «Japan-Norge Arctic Science and Innovation Week» i Tokyo. SFI SAMCoT-leder Sveinung Løset er blant foredragsholderne.

 • EXPOSED forbereder feltforsøk

  Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig del av arbeidet i SFI EXPOSED. Oppdrettsselskapene som deltar i SFI-et har nå pekt ut lokaliteter og satt i gang med montering av utstyr.

 • CSI i ekspertutvalg om delingsøkonomien

  Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Senterleder Tor W. Andreassen i SFI CSI er blant deltakerne.

 • Viktig Klima 2050-professorat

  Innovasjonssjef i Skanska, Kim Robert Lisø, er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU. Han vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og blir med det en viktig del av SFI Klima 2050.

Flere nyheter

Kontaktpersoner