Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

 • Etablerer arktisk sommerskole

  SFI CIRFA har fått støtte fra Forskningsrådets INTPART-program til å etablere Arctic Field Summer Schools. Dermed får norske, amerikanske og canadiske studenter muligheten til felterfaring i et arktisk miljø.

 • Senterleder blir president

  Senterleder Thor Edvardsen i SFI CCI ble under EuroEcho-Imaging Forum i Leipzig i desember valgt som neste president i The European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Dette er første gang en nordisk professor får vervet som president.

 • Til kamp mot lakselusa

  SFI Lakselussenteret utvikler nye verktøy og metoder for å få kontroll på den plagsomme parasitten. Foreløpige resultater er lovende.

 • HelseOmsorg21-monitor lansert

  HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

 • En ny æra for skipsbygging

  Ved hjelp av de innovative simuleringsverktøyene som utvikles ved SFI Smart Maritime kan alle delene av et skip testes samtidig og under ulike værforhold, skriver Gemini.no. Industrien tror virtuell prototyping vil få stor betydning for norsk skipsbygging.

 • Utvinning og utnytting av Big Data

  Begrepet «Big data» handler om datasett som er så store og komplekse at de er vanskelige å håndtere med konvensjonelle verktøy. De to SFI-ene SIRIUS og Big Insight tar begge utgangspunkt i big data, med hver sin innfallsvinkel: Hvordan hente ut de data man trenger? Og hvordan bruke dem?

 • Fire nye EXPOSED-partnere

  SFI EXPOSED kunne presentere fire nye industripartnere under sin høstsamling i Trondheim. DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway skal alle være med på å videreutvikle havbruksnæringa.

 • Internasjonale samarbeid for SFI Metal Production

  Forskningen ved SFI Metal Production gir internasjonale ringvirkninger. Senterforskerne Merete Tangstad og Eli Ringdalen har nå fått støtte til et nytt prosjekt gjennom Forskningsrådets INTPART-ordning. NTNU-professor Tangstad er også invitert inn i EU’s Horisont 2020-prosjekt AMADEUS.

 • Monterte sitt første blå-grå tak

  SFI Klima 2050 har montert sitt første blå-grå tak ved feltstasjonen på Høvringen i Trondheim. Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengden vann i hele spennet fra drypp til ekstremnedbør.

 • Bli med på Innovasjonsdager i Tromsø

  6. og 7. desember arrangeres Innovasjonsdagene i Tromsø for tredje gang, med SFI CIRFA som en av arrangørene. Årets hovedtemaer er «New Space», jordobservasjon, droner og visualisering.

Flere nyheter