Gå direkte til innhold

Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å få fram kunnskap som er nødvendig for å kunne utøve en forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene.

Mer om polarforskning

Nyheter

 • Programmet for mobiliseringskonferansen er klart

  Statoil, DNV GL, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Troms og Norsk romsenter kommer for å fortelle om brukerinvolvering og samfunnsrelevans i polarforskning. Forskerne Ann-Cecilie Larsen, Jens T. Thielemann, Are Olsen, Øystein Hov forteller om hvordan de fikk midler fra EU og Horisont 2020. Meld deg på nå og la deg inspirere av disse og flere andre.

 • Polarforskningsprogrammet har fått programplan

  Polarforskningsprogrammet skal bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap i og om de polare områdene. Dette er hovedmålet for POLARPROG i tiden som kommer og slås fast i den nye programplanen.

 • Resultat fra polarforskningen:

  Metan – en joker i klimaregnskapet

  Metan er en av flere jokere i klimaregnskapet. På grunn av gassens korte levetid, kan reduksjoner i menneskeskapte utslipp raskt bremse global oppvarming. Samtidig kan klimaendringene føre til større utslipp av metangass fra naturlige kilder, særlig i Arktis. Derfor er det viktig å forstå forholdet mellom ulike utslippskilder – både globalt og i sentrale utslippsområder som Arktis.

 • EU-PolarNet: Kobler vitenskap med samfunnet

  EU-løft for polarforskning

  Et nytt initiativ for å samle Europas vitenskapelige og operasjonelle evner i polarområdene er finansiert av EUs Horisont 2020-program. Norge deltar i prosjektet.

 • Hvem fortjener Forskningsrådets priser for 2015?

  Kjenner du en forsker som er verdt en pris? Forsknings- og innovasjonsmiljøene kan nå foreslå kandidater til Forskningsrådets priser.

Flere nyheter

Kalender