Gå direkte til innhold

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

Mer om programmet

Nyheter

 • Meld inn arktiske forskningsaktiviteter

  I september arrangeres det arktisk vitenskapsministermøte i det hvite hus. Nå oppfordres enkeltforskere, forskningsgrupper, institusjoner og næringsliv til å synliggjøre prosjekter og initiativer som kan gi bidrag til å løse kunnskapsutfordringer i Arktis.

 • Presentasjoner og rapport fra Antarktisseminaret

  Det var stor interesse for seminaret der Norges føringer og forskningsaktiviteter i Antarktis ble presentert. Nå ligger presentasjoner og en rapport fra seminaret ute. Rapporten gir en god oversikt over relevante forskningsutfordringer for den kommende Antarktisutlysningen.

 • Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

  Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.

 • Tildeling

  Forskning for IPCCs spesialrapport om 1,5 °C oppvarming

  Forskningsrådet har innvilget støtte til 5 prosjekter for å styrke norske forskeres muligheter til å gi bidrag til FNs klimapanels (IPCCs) kommende spesialrapport.

 • Nyheter fra Horisont 2020

  Mye polarrelevant foregår i Horisont 2020s program "Klima, miljø, naturressurser og råmaterialer". Forskningsrådet sender jevnlig ut nyhetsbrev med nytt fra programmet.

Flere nyheter

Kalender