Gå direkte til innhold

Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å få fram kunnskap som er nødvendig for å kunne utøve en forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene.

Mer om polarforskning

Nyheter

 • 35 søknader til forskning om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis

  De 35 søknadene som kom inn til søknadsfristen skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i slutten av februar 2016.

 • Polarforskning på Schrødingers katt

  Mikrober og klima ble viet en hel episode av Schrødingers katt på NRK. Forskningsprosjektet "Micropolar" sto bak.

 • Programplan på engelsk er klar

  I juni fikk Polarforskningsprogrammet egen programplan, nå er den klar også i engelsk versjon.

 • Horisont 2020-utlysninger innen klima, miljø og polar publisert

  Arbeidsprogrammet for Societal Challenge 5 er publisert. Endelige utlysninger med søknadsfrist i 2016 og tentative utlysninger for 2017 ligger ute. Det er mange utlysninger for norske søkere innen både klima-, miljø- og polarforskning.

 • Ut av kontoret – inn i Nordområdene

  Isen som smelter i Arktis avdekker store utfordringer og muligheter på tvers av fag, sektorer og landegrenser. Å produsere forskningsbasert kunnskap som gjøres bredt tilgjengelig gjennom dialog og samarbeid er avgjørende for gode beslutninger for miljøet og samfunnene i Arktis framover. Norges forskningsråd drar derfor unge fra forskning, næringsliv og forvaltning ut av kontorene og inn i Nordområdene gjennom stipendordningen for programmet Emerging Leaders.

Flere nyheter