Gå direkte til innhold

Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å få fram kunnskap som er nødvendig for å kunne utøve en forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene.

Mer om polarforskning

Nyheter

  • Har du polarbilder?

    Det nye europeiske polarforskningsprogrammet EU-PolarNet trenger bilder til nettsidene de nå snekrer sammen. Norske polarforskere og norske polarinstitusjoner tar utrolig mange flotte bilder. Dersom dere ønsker at deres bilder skal være med å pryde det nye forskningsprogrammet, så send inn bildene nå.

  • Nytt europeisk polarforskningsinitiativ tar form

    EU-PolarNet skal legge til rette for europeisk polarforskning med høy samfunnsrelevans. Prosjektet er i oppstartsfasen og skal etter hvert sammenstille eksisterende polarkunnskap og peke ut retningen for framtidig polarforskning.

  • 7 prosjekter med norsk deltakelse får midler fra Belmont Forum

    Arktis er tema for alle prosjektene som får støtte og internasjonalt forskningssamarbeid også utenfor Europa er sentralt.

Flere nyheter

Kalender

Kontaktpersoner

Nytt fra andre