Gå direkte til innhold

Det overordnede målet med satsingen på Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet, og som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer.

Om satsingen

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 02.09.16 - 02.09.16

    Informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR utlysning

    I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, med søknadsfrist 12. oktober 2016, vil det arrangeres et informasjonsmøte for søkere i forkant av søknadsfristen.