Gå direkte til innhold

Moderne vitenskapelig utstyr, avanserte laboratorier og infrastruktur for samling og håndtering av data - nødvendig verktøy for forskerne i møtet med samfunnets kunnskapsutfordringer, potensialet i internasjonalt forskningssamarbeid og næringslivets behov.

Om satsingen

Nyheter

 • Infrastrukturutlysning 2014:

  Fullstendig utlysning er nå lagt ut

  Neste utlysning av midler til forskningsinfrastruktur er nå lagt ut på våre nettsider. Søknadsfrist er 15. oktober. Den 5. september holdes informasjonsmøte for søkere i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

 • Internasjonalt:

  EU prioriterer tre forskningsinfrastrukturer

  Konkurranseevnerådet i EU peker på de tre felleseuropeiske infrastrukturene ELIXIR, EPOS og ESS som spesielt strategisk viktige for Europa nå. Disse tre vil bli prioritert for umiddelbar implementering. Norge deltar i alle tre.

Flere nyheter

Kalender

 • 05.09.14 - 05.09.14

  Informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR utlysning

  I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, med søknadsfrist 15. oktober 2014, vil det arrangeres et informasjonsmøte for søkere i forkant av søknadsfristen.