Gå direkte til innhold

Det overordnede målet med satsingen på Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet, og som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer.

Om satsingen

Nyheter

 • Rekordtildeling til forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet øker rammen for tildeling til forskningsinfrastruktur i 2015 til 1,2 milliarder kroner.

 • Europeisk forskningsinfrastruktur:

  Anbefaler ikke nye norskledete prosjekter

  Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2016. Forskningsrådet anbefaler norske myndigheter om ikke å fremme nye norskledete prosjekter på veikartet.

 • Starter byggingen av verdens kraftigste nøytronkilde

  Verdens kraftigste nøytronkilde skal bygges i Lund i Sverige, og den 9. oktober ble grunnsteinenlagt ned for det gigantiske forskningsanlegget. Norge er et av 17 partnerland og skal betale 375 millioner kroner av byggekostnadene.

 • Ny rapport om barrierer for godt infrastruktursamarbeid

  Forskningsrådet, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) har kartlagt hva som kan hindre godt samarbeid om forskningsutstyr og infrastruktur. Rapporten peker også på tiltak som kan rette på situasjonen.

 • Internasjonalt:

  EU prioriterer tre forskningsinfrastrukturer

  Konkurranseevnerådet i EU peker på de tre felleseuropeiske infrastrukturene ELIXIR, EPOS og ESS som spesielt strategisk viktige for Europa nå. Disse tre vil bli prioritert for umiddelbar implementering. Norge deltar i alle tre.

Flere nyheter