Gå direkte til innhold

Moderne vitenskapelig utstyr, avanserte laboratorier og infrastruktur for samling og håndtering av data - nødvendig verktøy for forskerne i møtet med samfunnets kunnskapsutfordringer, potensialet i internasjonalt forskningssamarbeid og næringslivets behov.

Om satsingen

Nyheter

 • Ber om innspill til samarbeidsområder for nordisk einfrastruktur

  Den nordiske samarbeidsorganisasjonen for e-infrastruktur (NeIC), ber om innspill fra forskningsmiljøene om hvilke fagområder organisasjonen bør prioritere de neste fem årene.

 • Norge blir medlem av europeisk infrastruktur for bioinformatikk

  Den 20. desember ble Norge medlem av den felleseuropeiske forskningsinfrastrukturen ELIXIR. Norske forskere får dermed tilgang til biovitenskaplige data fra hele Europa, og økt kapasitet til å analysere og lagre data fra biologi og biovitenskap.

 • Forskningsdata fra Europa samles i Bergen

  Den 5. desember åpnet en ny europeisk institusjon for samfunnsvitenskapelige data. Dermed er en bit av den store parken av moderne forskningsinfrastrukturer som nå bygges opp i Europa, plassert i Bergen.

 • En halv milliard investert i forskningsutstyr

  Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Dette legger grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Flere nyheter

Kalender

Se hele kalenderen