Gå direkte til innhold

Det overordnede målet med satsingen på Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet, og som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer.

Om satsingen

Nyheter

 • Finansiering:

  1,3 milliarder til forskningsutstyr

  Forskningsrådet skal dele ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 29 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.

 • SIOS videreføres

  Etter fire år med forberedelser går nå arbeidet for etablering av det store infrastruktur- og samarbeidsprosjektet på Svalbard, kalt SIOS, inn i en ny fase. Målet er bedre forståelse av de store klima- og miljøutfordringene.

 • Rekordtildeling til forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet øker rammen for tildeling til forskningsinfrastruktur i 2015 til 1,2 milliarder kroner.

 • Europeisk forskningsinfrastruktur:

  Anbefaler ikke nye norskledete prosjekter

  Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2016. Forskningsrådet anbefaler norske myndigheter om ikke å fremme nye norskledete prosjekter på veikartet.

 • Starter byggingen av verdens kraftigste nøytronkilde

  Verdens kraftigste nøytronkilde skal bygges i Lund i Sverige, og den 9. oktober ble grunnsteinenlagt ned for det gigantiske forskningsanlegget. Norge er et av 17 partnerland og skal betale 375 millioner kroner av byggekostnadene.

Flere nyheter