Gå direkte til innhold

Moderne vitenskapelig utstyr, avanserte laboratorier og infrastruktur for samling og håndtering av data - nødvendig verktøy for forskerne i møtet med samfunnets kunnskapsutfordringer, potensialet i internasjonalt forskningssamarbeid og næringslivets behov.

Om satsingen

Nyheter

 • Infrastrukturutlysning 2014:

  Fullstendig utlysning er nå lagt ut

  Neste utlysning av midler til forskningsinfrastruktur er nå lagt ut på våre nettsider. Søknadsfrist er 15. oktober. Den 5. september holdes informasjonsmøte for søkere i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

 • Ny utlysning i juni:

  Ny infrastrukturutlysning kommer i juni 2014

  Forskningsrådet planlegger å lyse ut 600-800 millioner kroner innenfor Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Fullstendig utlysning legges ut i juni 2014. Søknadsfristen blir 15. oktober 2014.

 • Forskningsinfrastruktur:

  Forskningsinfrastruktur: 14 nye prosjekter tatt inn i veikartet

  I dag legger Norges forskningsråd frem en oppdatert versjon av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. 14 nye prosjekter er tatt inn på listen over laboratorier, databaser og utstyr som er spesielt viktig for norsk forskning.

 • Internasjonalt:

  EU prioriterer tre forskningsinfrastrukturer

  Konkurranseevnerådet i EU peker på de tre felleseuropeiske infrastrukturene ELIXIR, EPOS og ESS som spesielt strategisk viktige for Europa nå. Disse tre vil bli prioritert for umiddelbar implementering. Norge deltar i alle tre.

 • Ber om innspill til samarbeidsområder for nordisk einfrastruktur

  Den nordiske samarbeidsorganisasjonen for e-infrastruktur (NeIC), ber om innspill fra forskningsmiljøene om hvilke fagområder organisasjonen bør prioritere de neste fem årene.

Flere nyheter

Kalender

 • 05.09.14 - 05.09.14

  Informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR utlysning

  I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, med søknadsfrist 15. oktober 2014, vil det arrangeres et informasjonsmøte for søkere i forkant av søknadsfristen.

Kontaktpersoner