Gå direkte til innhold

Indikatorrapporten presenterer en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Det er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse.

Last ned rapportene til venstre.
2016-rapporten lanseres 19. oktober 2016.

Nyheter

 • Eurostat:

  Foreløpig FoU-statistikk for 2015

  16. november publiserte Eurostat foreløpig FoU-statistikk for 2015, samt endelige tall for 2014.

 • Sprikende tendenser i nordisk FoU 2015

  Foreløpige tall fra nordiske statistikkprodusenter viser at det til sammen ble brukt om lag 335 milliarder norske kroner på FoU i Norden i 2015.

 • Sverige: Økt FoU i små og mellomstore bedrifter

  Statistiska centralbyrån i Sverige offentliggjorde i dag FoU-statistikk for svensk foretakssektor. Sektoren utførte FoU for 95 milliarder SEK, eller 7 prosent høyere enn i 2013.

 • Statsbudsjettet 2017

  NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2017 foreligger nå, og viser noe lavere realvekst enn de siste årene for bevilgninger til FoU.

 • Finland: Nedgang i FoU-utgiftene i 2015

  Finske utgifter til forskning og utviklingsarbeid sank til under tre prosent av BNP i 2015 i følge ny statistikk fra Statistikcentralen.
  FoU-utgiftene var på 6,1 milliarder euro år 2015. Utgiftene gikk ned med 440 millioner euro fra 2014.

 • Nye horisonter for norsk forskning? - Lanseringsseminar 19. oktober

  Indikatorrapporten 2016 gir en oppdatert status for forskning og innovasjon i Norge. Den gir også et internasjonalt overblikk og regionale sammenligninger.

 • Foreløpig statistikk 2016 viser betydelig vekst i Norges FoU-innsats

  Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 60 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på nesten 6,5 milliarder fra 2014, tilsvarende 12 prosent.

 • Island: Ny FoU-statistikk

  Statistics Iceland har publisert hovedtall for 2015 og revidert 2013- og 2014-tall.

 • OECD og Eurostat: Entrepreneurship at a Glance 2016

  Rapporten presenterer en rekke indikatorer som måler tilstanden i ulike lands entreprenørskap og er produsert av OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme. 2016-utgaven introduserer også data fra en ny web-basert undersøkelse blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i 20 land.

 • OECDs Blue Sky Forum 2016

  OECD arrangerte 19. til 21. september en internasjonal konferanse i Gent med 400 deltakere fra 48 land. Her møttes politikere, akademikere, statistikere og eksperter på datainfrastruktur til diskusjon om fremtidens databehov, muligheter og ønsker innenfor «science and innovation».

Flere nyheter