Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Mer om Havbruk

Nyheter

  • Vekst i norsk marin forskning

    Nye tall fra NIFU viser at Norge i 2013 brukte vel 3,6 milliarder kroner til marin FoU. Dette innebærer en årlig realvekst til marin forskning på 2,6 prosent fra 2011, mens realveksten til forskning totalt var 1,7 prosent.

  • Mat i fokus for Forskningsdagene

    Det skal handle om MAT under Forskningsdagene i høst. Har du noe du vil vise fram på Forskningsrådets stand på torget i Oslo, eller en ide til et debattmøte sammen med oss, kan du melde det inn nå!

  • Ny utlysning i ERA-nettet COFASP

    Forskningsrådet deltar som en av åtte europeiske partnere i en ny fellesutlysning i ERA-nettet COFASP. Til sammen lyses det ut vel 6 millioner euro innenfor fiskeri-, havbruks- og sjømatforskning.

Flere nyheter

Kalender