Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Mer om Havbruk

Nyheter

 • Fellesutlysning med FHF

  23 millioner til å finne nye fettkilder

  FHF og Havbruksprogrammet lyser i samarbeid ut 23 millioner kroner til forskerprosjekter for å utvikle framtidens klider til EPA og DHA til fiskefôr.

 • Presisering av TOPPFORSKER-utlysningen

  Havbruksprogrammet lyser i år ut inntil to TOPPFORSKER-prosjekter. I disse prosjektene er yngre fremragende forskere selv prosjektledere og bygger en forskergruppe rundt sitt fagfelt.

 • Norsk lakseforskning har vist seg fram

  Norske forskningsmiljøer har gjennom sine bidrag til å kartlegge laksens arvemateriale vist at de tilhører den internasjonale forskningseliten innen marin bioteknologi og genetikk knyttet til havbruk.

Flere nyheter

Kalender