Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Mer om Havbruk

Nyheter

 • Nye satsinger skal sikre samhandling

  For første gang planlegges tre nye programsatsinger parallelt. Målet er at nye satsinger innenfor marin forskning og miljøforskning skal bidra til en sammenhengende programportefølje innenfor blå og grønn sektor.

 • Vil bedre dialogen med fiskeri- og sjømatnæringen

  – Nor-Fishing er fiskerinæringens viktigste møteplass hvor vi selvfølgelig må være til stede, sier Fridtjof Unander. Forskningsrådet deltar denne uka på fiskerimessen i Trondheim.

 • Fellesutlysning med FHF

  23 millioner til å finne nye fettkilder

  FHF og Havbruksprogrammet lyser i samarbeid ut 23 millioner kroner til forskerprosjekter for å utvikle framtidens klider til EPA og DHA til fiskefôr.

Flere nyheter

Kalender

 • 24.09.14 - 24.09.14

  Konferanse om bioøkonomi: Den bioøkonomiske våren er her!

  Om fremtiden skal bli bærekraftig, må vi utnytte de fornybare råstoffene bedre og smartere. Forutsetningen er at næringsliv og investorer griper sjansen.

 • 01.10.14 - 19.10.14

  Kaldt hav - hete spørsmål

  Norge består av sju ganger så mye hav som land. Dette havet inneholder store rikdommer og stiller oss overfor en rekke hete spørsmål. Hvordan forvalter vi ressursene og mulighetene? Hva innebærer det å ha ansvar for de enorme havområdene?

 • 04.11.14 - 04.11.14

  Forskningseminar om akvakultur

  I forkant av sjømatmessa China Fisheries and Seafood Expo arrangerer Forskningsrådet i samarbeid med den norske ambassaden og Innovasjon Norge forskningsseminar om akvakultur.