Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

  • 180 millioner til 38 nye prosjekter

    Programstyret i HAVBRUK2 bevilget i møte 1. desember vel 180 millioner kroner i støtte til 38 nye prosjekter som settes i gang i 2017. Målet er ny kunnskap for å utvikle en bærekraftig havbruksnæring.

  • Norske forskingsinstitutt blir evaluerte

    I regi av Forskingsrådet er 22 samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt i ferd med å bli evaluerte og sju primærnæringsinstitutt står på trappene til å bli det.

  • Forskningsrådet får sentral rolle i sektorovergripende bioøkonomistrategi

    Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen på tirsdag. Strategien legger stor vekt på samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Betydningen av forskning blir framhevet, og Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge får konkrete oppgaver for å iverksette strategien.

Flere nyheter