Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • Marin forskning øker sterkt

  Norge brukte 4,7 milliarder kroner til marin forskning og utvikling i 2015. Dette er nesten en milliard kroner mer enn i 2013, viser nye tall fra NIFU. Næringslivet sto for en betydelig del av veksten.

 • Sjømaten samles:

  Fra BIONÆR til HAVBRUK og MARINFORSK

  Fra 1. mars i år ble ansvaret for alle temaområder som gjelder sjømat fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument overført fra BIONÆR til programmene HAVBRUK og MARINFORSK.

 • Hva vet vi om villaksens overlevelse
  i sjø?

  Vi mangler kunnskap om hvorfor så mye av villaksen dør i sjøen. Forskningsrådet har etter et møte med relevante forskningsmiljøer, laget et overordnet notat om kunnskapsstatus. Vi ber om innspill til notatet.

Flere nyheter

Kalender

 • 03.05.17 - 03.05.17

  Dumpet ammunisjon – hva er viktig for Norge?

  Forskningsrådet og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inviterer relevante miljøer til møte for å diskutere problematikken rundt dumpet ammunisjon og behovet for kunnskap. Vi ønsker å få innspill til hvilke problemstillinger som er viktig for norske interesser og som bør tas med videre i et europeisk samarbeid.