Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • Årets utlysninger fra HAVBRUK

  Havbruksprogrammet lyser i år ut vel 140 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal starte i 2018. Utlysningene dekker for første gang hele verdikjeden inkludert foredlingsleddet.

 • Havteknologisatsingen videreføres:

  Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

  Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.

 • Forskningsåret 2016

  HAVBRUK2 er i dag Forskningsrådets viktigste strategiske virkemiddel innenfor havbruksrelatert forskning. Programmet fordelte 167 mill. kroner på 50 prosjekter i 2016.

Flere nyheter

  Programmets prosjekter

  havbruk2 har bevilget 378,36 mill kroner til 172 prosjekter i programperioden

  Se prosjektoversikten Se statistikken