Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • Mange vil sette bioøkonomien ut i livet

  En solid andel av søknadene om støtte til innovasjonsprosjekter som kom inn til høstfristen gjelder prosjekter som handler om bioøkonomi.

 • 34 søknader til havteknologi

  Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2018. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.

 • Sjømat og helse-konferansen

  Foredragene på nett

  Presentasjonene som ble holdt under Sjømat og helse-konferansen i Bergen 14.-15. september, er nå tilgjengelige på nett.

Flere nyheter

Kalender

 • 31.10.16 - 04.11.16

  Science Week i Sør-Afrika

  For første gang arrangeres konferansen South Africa - Norway Science Week i Pretoria og Cape Town. Målet med konferansen er å stimulere til økt samarbeid innen forskning, utdanning, næringsliv og innovasjon.