Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Mer om Havbruk

Nyheter

 • JPI Oceans fra visjon til aksjon

  JPI Oceans er på banen som aktør for å sette marin forskning på agendaen i Europa. Nylig arrangerte programmet sin første internasjonale konferanse i Brussel og lanserte der sin nye forsknings- og innovasjonsstrategi.

 • Tidenes største utlysning i HAVBRUK

  Forskningsrådet lanserer et nytt havbruksprogram og lyser ut 200 millioner kroner for å finne bærekraftige løsninger for havbruksnæringen.

 • Ny utlysning:

  Arealforvaltning i kystsonen

  Fem programmer har gått sammen om å lyse ut til sammen 45 mill. kroner til forskning som kan bidra til helhetlig forvaltning av arealene i kystsonen.

Flere nyheter

Kalender