Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 01.02.17 - 02.02.17

    Frisk Fisk 2017

    Frisk Fisk-konferansen er en nasjonal møteplass for fiskehelse og en viktig arena for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging innenfor fiskehelse for norsk oppdrettsnæring, forskning og forvaltning.

  • 15.02.17 - 15.02.17

    Brokerage event for havteknologiutvikling

    Det nye ERA-NET Cofund MarTERA inviterer potensielle søkere fra bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor til "brokerage event" i Brussel 15. februar