Gå direkte til innhold

DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

Mer om Demo2000

Nyheter

 • DEMO 2000 under lupen

  Våren 2017 vil DEMO 2000 evalueres. Målet er å finne ut nytteverdien av programmet. Det gjøres ved å se om de prosjektene som søker og får støtte fra programmet oppnår det de hadde som målsetting da søknaden ble utarbeidet.

 • 125 millioner til ny teknologi for norsk sokkel

  Programstyret for DEMO 2000 i Norges forskningsråd har bevilget 125 millioner til ny teknologi for å forbedre lønnsomheten på norsk sokkel.

 • Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

  Styreleder for OG21, Elisabeth Kvalheim, overrakte den nye teknologistrategien for norsk petroleumsindustri til olje- og energiminister, Tord Lien, på OG21-forum 30. november. Den viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.

Flere nyheter

Kalender

 • 11.01.17 - 15.02.17

  Søknadsfrist DEMO 2000 våren 2017

  Frist for å søke støtte fra DEMO 2000 våren 2017 er 15. februar klokken 13.00. Det er allerede nå mulig å søke på denne utlysningen via. våre systemer.

 • 30.08.17 - 11.10.17

  Søknadsfrist DEMO 2000 høsten 2017

  Frist for å søke støtte fra DEMO 2000 høsten 2017 er 11. oktober klokken 13.00. Det er først mulig å søke på utlysningen via. våre systemer når det er seks uker til søknadsfristen.