Gå direkte til innhold

DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

Mer om Demo2000

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 13.06.16 - 13.06.16

    DEMO 2000 inviterer til søkerseminar i Kristiansand 13. juni

    Petroleumsprogrammet DEMO 2000 i Norges forskningsråd DEMO 2000 lyser ut 125 millioner kroner med søknadsfrist 12. oktober 2016. Forskningsrådet inviterer i samarbeid med GCE NODE til et søkerseminar i Kristiansand mandag 13. juni.

  • 20.06.16 - 20.06.16

    DEMO 2000 inviterer til søkerseminar mandag 20. juni på Lysaker

    Petroleumsprogrammet DEMO 2000 i Norges forskningsråd DEMO 2000 lyser ut 125 millioner kroner med søknadsfrist 12. oktober 2016. Forskningsrådet inviterer i den forbindelse til et søkerseminar på Lysaker mandag 20. juni.