Gå direkte til innhold

CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Hjemmeside: climit.no.
Denne siden omfatter kun Forskningsrådets del av CLIMIT.

Mer om CLIMIT

Nyheter

 • Velkommen til CLIMIT PhD Seminar 2016

  Hvert år arrangerer Forskningsrådet det populære CLIMIT PhD-seminaret for doktorgradsstudenter og postdoktorer. I år arrangeres seminaret i Hamar 20. - 21. oktober sammen med forskningssenteret SUCCESS.

 • CLIMIT-FoU portefølje

  Det er publisert en ny utlysning på CLIMIT-FoU og aktører som ønsker å sende inn en søknad bør ha kjennskap til hva det forskes på i pågående prosjekter. Denne artikkelen gir en god oversikt.

 • Tildeling

  Forskning for IPCCs spesialrapport om 1,5 °C oppvarming

  Forskningsrådet har innvilget støtte til 5 prosjekter for å styrke norske forskeres muligheter til å gi bidrag til FNs klimapanels (IPCCs) kommende spesialrapport.

Flere nyheter