Gå direkte til innhold

CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Hjemmeside: climit.no.
Denne siden omfatter kun Forskningsrådets del av CLIMIT.

Mer om CLIMIT

Nyheter

  • Tre unge norske forskere får ERC-finansiering

    Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.

  • Hvilke bedrifter jobber med miljøvennlig energi i Norge?

    Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.

  • Velkommen til CLIMIT PhD Seminar 2016

    Hvert år arrangerer Forskningsrådet det populære CLIMIT PhD-seminaret for doktorgradsstudenter og postdoktorer. I år arrangeres seminaret i Hamar 20. - 21. oktober sammen med forskningssenteret SUCCESS.

Flere nyheter