Gå direkte til innhold

CLIMIT er et offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Hjemmeside: climit.no.
Denne siden omfatter kun Forskningsrådets del av CLIMIT.

Mer om CLIMIT

Nyheter

  • Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

    Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år.

  • Midler til forskning om 1,5 graders mål

    På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene bedt om å arbeide for å begrense temperaturstigningen til 1,5 °C. Forskningsmiljøene ble oppfordret til å tette kunnskapshull og IPCC bedt om å lage en spesialrapport. Forskningsrådet har publisert en mindre utlysning på inntil 5 mill. kroner for å styrke norske forskeres muligheter til å gi bidrag til rapporten.

  • Velkommen til bymøte på Gardermoen!

    Deltakerne får nyttig informasjon om utlysningen og sjansen til å møte potensielle samarbeidspartnere.

Flere nyheter

Kalender

Kontaktpersoner

Dokumenter