Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Mer om BIONÆR

Nyheter

 • JPIAMR sin femte utlysning er nå åpen

  JPIAMR sin femte europeiske fellesutlysning for transnasjonale forskerprosjekter er nå åpen. Søknadsfristen for første trinn er 21. mars 2017. Tittelen på utlysnignen er: "Comparison of prevention, control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches."

 • Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

  De siste årene har skoleelever hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med årets kampanje.

 • Skisseutlysning åpnet i SUSFOOD2

  Det er nå åpnet for å sende inn skisser til prosjekter innenfor bærekraftig matproduksjon til den første utlysningen i det nye SUSFOOD2.

Flere nyheter

Kalender

 • 09.02.17 - 09.02.17

  Omstilt 2017: Tenke det, ønske det, ville det

  Men faktisk gjøre det? Se, det er ikke like lett. Vi vet at vi må kutte klimagassutslipp i et omfang ingen har sett maken til, noe som stiller formidable krav til vår omstillingsevne. På Omstilt 2017, Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling, skal vi se på hvordan vi kan klare det.