Gå direkte til innhold

BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år.

Mer om BIA

Nyheter

 • Transformation Toolkit tilgjengelig

  Nå er Transformation Toolkit tilgjengelig for nedlasting fra SFI CSI. Den dynamiske verktøykassen for organisasjoner som ønsker en sterkere kundeorientering er utviklet i BIA-prosjektet «Customer Care 2015».

 • GKN Aerospace er Norges smarteste industribedrift

  GKN Aerospace ble under Industrikonferansen 2016 kåret til Norges smarteste industribedrift. I likhet med de to andre finalistene, Plasto og Neumann Aluminium Raufoss Technology, er selskapet aktivt i en rekke BIA-prosjekter og i SFI Manufacturing.

 • Mulighet for å søke midler til omstilling

  Omstillingen vi er inne i krever fornyelse og innovasjon i næringslivet. BIA utlyser inntil 50 mill. kr til prosjekter som kan bidra til omstilling av bedrifter som er leverandører til petroleums- og maritim sektor der fallende oljepris og lavt aktivitetsnivå har ført til økende arbeidsledighet og stort omstillingsbehov. Søknadsfrist er 25. mai.

 • Utlysninger i BIA

  Det finnes flere muligheter for støtte i BIA. Her er en oversikt over de fleste utlysningsaktivitetene i BIA i 2016.

 • Idélab for omstilling i havbaserte næringer

  Forskningsrådet søker nytenkende ideer til omstilling og kunnskapsoverføring mellom havbaserte næringer. Bli med på idelab om havteknologi!

 • Sandvik Teeness AS:

  Norsk FoU-kompetansesenter i globalt konsern

  Gjennom langsiktig og fokusert FoU-satsing, har Sandvik Teeness AS i Trondheim bygget seg opp til å bli et kompetansesenter for vibrasjonsdempende verktøy i Sandvik Coromant-konsernet. BIA-prosjekter og SFI-deltakelse har vært viktig for å skape en kultur for nyskaping og innovasjon – og nye norske arbeidsplasser.

 • Verdensledende på måling av radongass

  Norske Corentium har opplevd medgang etter at de lanserte Canary i 2011. Den digitale måleren for radongass er nå verdensledende, forteller Teknisk Ukeblad. BIA har støttet utviklingen gjennom flere prosjekter

 • Skaper Innovativ Kraft i østre Aust-Agder

  Med støtte fra BIA utvikler industrien på det østre Sørlandet konkrete løsninger for å styrke samarbeid og innovasjonskraft. I prosjektet Innovativ Kraft utvikles felles IKT-løsninger og prosesser for å dele kapabiliteter og stå bedre rustet til å møte behovet for omstilling i regionen.

 • Fra miljøfarlig aske til miljøvennlig stein

  NRK Sørlandet har vært på besøk hos Scanwatt AS, som vil omdanne miljøfarlig flyveaske fra søppelforbrenningsanlegg til miljøvennlig stein. BIA støtter forskningen.

 • Utlysning fra M-Era.Net 2 Cofund innen materialforskning i 2016

  Forskningsrådet ved NANO2021, ENERGIX og BIA deltar i årets utlysning fra M-eraEra.Net 2 Cofund.

Flere nyheter

Kalender

 • 05.06.16-09.06.16

  Delta på naturgass-konferanse i Tromsø 5. - 9. juni 2016

  Natural Gas Conversion Board (NGCB) inviterer til konferansen "Natural Gas Conversion Symposium" på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 5. - 9. juni for å dele informasjon og snakke om de siste trendene innen forskning og utvikling innen naturgass.

Se hele kalenderen