Gå direkte til innhold

BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år.

Mer om BIA

Nyheter

 • Gode resultater i SamBIM

  I 2016 ble BIA-innovasjonsprosjektet «Bedre samhandling i byggeprosesser – SamBIM» avsluttet. Det brede bransjesamarbeidet har gitt gode resultater, og 13. januar ble sluttrapporten presentert.

 • Nyttig møteplass for norsk vareproduserende industri

  4. og 5. januar inviterte BIA for 18. gang til de tradisjonsrike Vareproduksjonsdagene på Sundvolden Hotel. Fullt hus og lang venteliste illustrerer at aktørene i næringen setter pris på denne møteplassen, noe deltakerne også ga tydelig uttrykk for.

 • Vil halvere tidsbruken i store samferdselsprosjekter

  Teknisk Ukeblad skriver om BIA-støttede «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter», der målet er å halvere prosjekteringstiden. Det kan gi store besparelser.

 • Visjon 2030:

  57 millioner til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

  Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 er det tildelt 57 millioner kroner til fire prosjekter som skal bidra til innovasjon for fattigdomsbekjempelse.

 • HelseOmsorg21-monitor lansert

  HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

 • Norsk gründersuksess solgt for 1,1 milliarder

  Den norske droneprodusenten Prox Dynamics er solgt til amerikanske FLIR Systems for 1,1 milliarder kroner. Med støtte fra Forskningsrådet har selskapet utviklet Black Hornet, verdens minste ubemannede luftfartøy.

 • Verdensledende projektorer fra Fredrikstad

  projectiondesign startet som et gründerselskap i 2001. I dag er selskapet et kompetansesenter i det internasjonale Barco-konsernet, og ligger helt i verdenstoppen innen utvikling av avanserte projektorer. BIA og SkatteFUNN har støttet flere av selskapets forskningsprosjekter.

 • Fremtidens digitale helseløsninger krever forskning og innovasjon

  For å lykkes med digitaliseringen, trenger helse-Norge kunnskap basert på forskning og innovasjon. Dette ligger til grunn for Forskningsrådets satsing på e-helse. Denne uken er Forskningsrådet til stede på Norges største e-helse-møteplass.

 • Blant de mest innovative i Europa

  Borregaard er blitt et industrielt flaggskip i EUs Horisont 2020-program når selskapet nå bygger verdens første fabrikk for mikrofibrillær cellulose. Bedriften er et godt eksempel på at kompetanseoppbygging i etablert næringsliv skaper nye verdier.

 • Mer enn 200 søknader til BIA i oktober

  Behandling av søknadene er i full gang, beslutning om tildeling av midler antas å foreligge ultimo jan 2017.

Flere nyheter