Gå direkte til innhold

BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år.

Mer om BIA

Nyheter

 • Høstet internasjonal BIM-heder

  Bruken av digital bygningsinformasjonsmodellering (BIM) ved rehabiliteringen av Urbygningen på Ås har fått hederlig omtale under buildingSMARTs internasjonale konferanse i Sør-Korea, skriver Bygg.no. Bruken av såkalte BIM-kiosker er et resultat av BIA-prosjektet SamBIM.

 • Søkerworkshop – produksjonsteknologi for helsenæringen

  Forskningsrådet inviterer til workshop for søkere til utlysningen rettet mot ny produksjonsteknologi og nye produksjonsprosesser i helsenæringen. Utlysningen skal bidra til forskning og utvikling som øker innovasjonspotensialet og verdiskapingen i norsk helsenæring. Utlysningen omfatter produksjon innenfor ulike områder, eksempelvis legemiddelutvikling, diagnostikk og medisinsk teknologi

 • Forskningsrådet vil stimulere helsenæringen

  Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen i Norge, og en næring med vekstpotensial. For å øke innovasjon og verdiskaping i helsenæringen, vil Forskningsrådet nå bidra med inntil 45 millioner kroner til forskning og utvikling innen ny produksjonsteknologi og prosesser.

 • Flere klimaprosjekter i BIA?

  Stort program for klima samarbeider med Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i utlysning for innovasjonsprosjekter i næringslivet. KLIMAFORSK bidrar med inntil 10 millioner kroner for å løfte prosjekter som kan bidra til reduserte klimagassutslipp.

 • Vårt største prosjekt til nå

  Av 100 søkere til BIA-midlene var Oshaug Metall AS og Midsund Bruk to av bedriftene som kom gjennom nåløyet. Oshaug Metall AS får 6 millioner kroner og Midsund Bruk AS får 2,6 millioner kroner til arbeidet med å utvikle prosesser og produkt til nye markeder.

 • Hva betyr «Industri 4.0.» for norske bedrifter?

  «Industri 4.0.» vil gi store omveltninger i hvordan vi produserer og distribuerer produkter og tjenester, skriver forsker Lise Lillebrygfjeld Halse i Logistikk & Ledelse. Hun trekker frem kompetanseprosjektet Manufacturing Network 4.0 som et eksempel på hvordan norske industri- og forskningsmiljø søker å svare på kunnskaps- og omstillingsbehovet.

 • Informasjonsmøte om BIA og krav til Innovasjonsprosjekter i næringslivet

  Velkommen til informasjonsmøte om Brukerstyrt innovasjonsarena og utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet.

 • Legger grunnlaget for lønnsom solenergi

  Markedet for solenergi forventes å vokse enormt i årene som kommer. Med sine stadig tynnere og bedre silisiumskiver, retter NorSun seg mot produsenter av høyeffektive solcellepaneler. Med støtte fra Forskningsrådet utvikles teknologi og prosesser som sikrer norske arbeidsplasser og gjør det mulig å hevde seg i en tøff global konkurranse.

 • Mulighet til å møte samarbeidspartnere

  Leter du etter en internasjonal samarbeidspartner til ditt FoU-prosjekt?
  Den 12. oktober har du mulighet til å møte partnere i Amsterdam.

 • Lovende resultater for ny kreftmedisin

  Forskningsråd-støttede BerGenBio presenterte i juni resultater fra de første kliniske testene av kreftmedisinen BGB324. Medisinen virker bedre enn forventet, og har allerede bidratt til å forlenge livet til mange pasienter.

Flere nyheter

Kalender

 • 19.10.16-20.10.16

  Tidenes største industrielle møteplass i Norge

  Agora: Industri Futurum er høstens store møteplass for norsk industri. Her samles industrivenner på kryss og tvers av bransjer og fagområder på mer enn 20 ulike arrangementer, samt en industrimesse. .

 • 12.10.16-13.10.16

  Mulighet til å møte samarbeidspartnere

  Leter du etter en internasjonal samarbeidspartner til ditt FoU-prosjekt?
  Den 12. oktober har du mulighet til å møte partnere i Amsterdam.

Se hele kalenderen