Gå direkte til innhold

FORNY2020 er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter.
Verifiseringsmidler kan søkes i oktober og september. FORNY StudENT har behandlingsfrister i oktober og mai.

Mer om programmet

Nyheter

 • FORNY StudENT

  Ny sjanse for millionstøtte til studentgründere

  Nå har masterstudenter som vil starte egen bedrift en ny sjanse til å få millionstøtte fra Norges forskningsråd.

 • FORNY StudENT

  Studentgründere får en million hver

  Forskningsrådet har plukket ut femten masterstudenter som vil få en million kroner hver for å starte egen bedrift. Pilotordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører fremfor å velge andre karriereveier.

 • Forskningsbaserte teknologibedrifter oppstår ikke av seg selv

  – Fremragende forskning er selvfølgelig viktig for Norges innovasjonsevne, men det er naivt å tro at det er nok. Skal forskningen videreutvikles til lønnsomme bedrifter i stor skala, er det tvingende nødvendig med næringspolitiske virkemidler som TTO-er, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, fastslår Tor Helmersen, konstituert administrerende direktør i Investinor.

 • Lovende resultater for ny kreftmedisin

  Forskningsråd-støttede BerGenBio presenterte i juni resultater fra de første kliniske testene av kreftmedisinen BGB324. Medisinen virker bedre enn forventet, og har allerede bidratt til å forlenge livet til mange pasienter.

 • Søknadsfrist 7. september:

  Inntil 120 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter

  I juni bevilget FORNY2020 totalt 102 millioner kroner i støtte til 16 nye verifiseringsprosjekter. Neste tildelingsrunde, der inntil 120 millioner kan fordeles til verifiseringsprosjekter med oppstart i 2017, har søknadsfrist 7. september.

 • Se film om suksesshistorien GasSecure

  I fjor kjøpe tyske Dräger SINTEF-knoppskuddet GasSecure for 500 millioner kroner. FORNY2020 bidro til verifiseringen av den batteridrevet gassdetektoren, og nå kan du se film om suksesshistorien.

 • Jubler for FORNY-støtte

  Fire av prosjektene som fikk støtte fra FORNY 2020 i juni er styrt av BTO, og bergenserne er fornøyde med uttellingen.

 • FORNY2020 støtter spennende prosjekter fra Kjeller Innovasjon

  Kjeller Innovasjon har mange spennende kommersialiseringsprosjekter med FORNY-støtte. Nå kan du lese artikler om tre av dem – innenfor såpass ulike tema som cloud computing, 3D-printing og bakterieanalyser.

 • Unik transportløsning mot verdenslansering

  Den unike transportisolatoren EpiShuttle er snart klar for verdenslansering, og Inven2 har intervjuet innovatøren Fridtjof Heyerdahl om det FORNY-støttede produktet og om hans erfaringer med innovasjonsprosessen. Heyerdahl er Månedens Innovatør i Helse Sør-Øst i august.

 • Store forventninger til nytt kreftterapi-selskap

  Inven2 starter nå et nytt selskap basert på en ny behandlingsmetode innen immunterapi, rettet mot utbredte krefttyper som lungekreft, tarmkreft og hudkreft. FORNY2020 har støttet prosjektet, og nå er det hentet inn 17 millioner kroner i utviklingskapital.

Flere nyheter