Gå direkte til innhold

FORNY2020 er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
Verifiseringsmidler kan søkes i april og september. Utlysningen for 2017 for FORNY StudENT vil publiseres i god tid før søknadsfristen.

Mer om programmet

Nyheter

 • 110 millioner til verifisering av forskningsresultater

  FORNY2020-programmet i Forskningsrådet bevilget i desember 110 millioner kroner til 15 prosjekter. 9 prosjekter fikk en delvis bevilgning.

 • Utlysning av midler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging

  FORNY2020 har nå publisert utlysning om midler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging. Søknadsfrist er 15. februar 2017.

 • En million i "julegave" til åtte studentgründere

  Forskningsrådet gir nå åtte masterstudenter en million kroner hver for å starte egen bedrift. Ordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører og skape sin egen arbeidsplass.

 • HelseOmsorg21-monitor lansert

  HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

 • Nytt verktøy kan hjelpe premature barn

  En probe på størrelse med et kronestykke, proppet med teknologi, kan bidra til å hindre hjerneskader hos premature barn, forteller NTNU Discovery. FORNY2020 støtter testing og utvikling av det ultralydbaserte NeoDoppler-verktøyet.

 • Tredoblet verdien på ett år

  Legemiddelselskapet Nordic Nanovector har hatt en kursoppgang på 323 prosent på Oslo Børs det siste året. Selskapet har utviklet en banebrytende behandling for lymfekreft, og Inven2 og FORNY2020 har gitt viktig støtte på veien mot suksessen.

 • Maskiner som kan lese og forstå

  Et norsk system basert på kunstig intelligens kan revolusjonere måten vi behandler store mengder informasjon på. Systemet lærer maskiner å lese, forstå og analysere tekst på ulike språk. NRK har besøkt Anzyz Technologies og forteller om den FORNY-støttede oppfinnelsen.

 • Måler blodverdier med unik sensorteknologi

  Teknisk Ukeblad presenterer Prediktor Medical og deres sensor som kan måle blodverdier uten behov for sprøytestikk. Interessen er stor for den unike norske teknologien.

 • Mental førstehjelp på håndballbanen

  TV 2 har besøkt de 11-årige jentene i Bergen håndballklubb, som får mental trening av verktøyet «Psykologisk førstehjelp» for å sortere negative tanker. FORNY2020 har støtte kommersialiseringen av de populære selvhjelpspakkene.

 • Ny teknologi for effektiv skogplanlegging

  Norske forskere har utviklet en unik teknologi for kartlegging og overvåking av skog med satellitt. Det nye, satellittbaserte radarverktøyet fra Forest Vision kan bidra til å effektivisere skogplanlegging, og FORNY 2020 er blant støttespillerne.

Flere nyheter