Gå direkte til innhold

Nyheter

Takk for et godt jubileumsår

Forskningskomiteen for grunnlovsjubileet takker alle som har bidratt til at 200-års jubileumsåret også ble et år preget av kunnskap og formidlingsglede. Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År!
Dato: 18.12.2014

Bokanmeldelse av serien "Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014"

Historieprofessor Narve Fulsås anmelder bokserie fra Forskningsrådets grunnlovssatsing i Nytt Norsk Tidsskrift 4/2014.
Dato: 09.12.2014

Samtale om den amerikanske og den norske grunnloven i USA

National Constitution Center og Norwegian-American Chamber of Commerce har intervjuet professor Ola Mestad og professor Kaare Strøm om den amerikanske grunnlovens betydning for utformingen av den norske grunnloven i 1814. Jeffrey Rosen fra det amerikanske grunnlovssenteret intervjuer.
Dato: 07.11.2014