Gå direkte til innhold

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Nyheter

 • Dypdykk i dykkerhelse

  Offshore-dykkere, som driver med såkalt metningsdykking, utsettes for høyt trykk over lang tid, noe som kan utfordre kroppens evne til tilpasning. I sitt Nærings-ph.d.-prosjekt undersøker Fatima Zohra Kiboub hvordan blodkar reagerer under metningsdykking, og om tilskudd av vitaminer med antioksidanteffekter har betydning for blodkarene.

 • Møt Ingrid Vilberg i Flow Design Bureau

  I artikkelserien "Møt våre kandidater" forteller Nærings-ph.d.-kandidatene om sine prosjekter, og hvilke utfordringer og muligheter de møter. I Flow Design Bureau er Ingrid Vilberg bedriftens andre kandidat, og prosjektet fortsetter det gode samarbeidet som ble initiert med NTNU under den første Nærings-ph.d.'en.

 • Far og sønn jakter på kald fusjon

  Kun et par måneder før Dag Zeiner-Gundersen, daglig leder i Norrønt AS, avsluttet sin Nærings-ph.d. om kald fusjon, påbegynte hans sønn Sindre sitt doktorgradsprosjekt med samme tema. Aftenposten har intervjuet dem om den omdiskuterte energikilden.

 • Doktorgrad i «robotenes hjemland»

  Hvordan kan roboter og mennesker arbeide enda bedre sammen? Det ville Audun Sanderud finne ut mer om. Nærings-ph.d. ga han muligheten til å gjennomføre sin doktorgrad i Japan, landet som kanskje har den mest avanserte robotteknologien i verden.

 • Tok doktorgrad i kompetent kapital

  Gjermund Grimsby i analyseselskapet Menon har i sin Nærings-ph.d. blant annet sett nærmere på hvordan investorer og kreditorer med kompetent kapital kan gjøre lønnsomme investeringer i markeder der andre ikke lykkes.

 • Ny ultralydmaskin gir bedre hjertediagnose

  Med revolusjonerende bildekvalitet og innovative analyseverktøy kan den nye hjerte-ultralydmaskinen Vivid E95 fra GE Vingmed Ultrasound bidra til å redde mange liv. Flere Forskningsråd-programmer har gitt avgjørende bidrag til nyvinningen som ble presentert på Rikshospitalet 3. september.

 • Inspirerende årssamling for nye og gamle kandidater

  Den årlige samlingen for Nærings-ph.d.-kandidater har i år fått nytt konsept. Men fortsatt sto faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging på programmet da gamle og nye kandidater møttes i Forskningsrådets lokaler på Lysaker 2. og 3. september.

 • Byggenæringen kan lære av olje- og gassbransjen

  Olje- og gassnæringen har kommet langt i å bruke gjennomføringsmodeller og utnytte BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) i prosjekter. I sin Nærings-ph.d. ser Øystein Mejlænder-Larsen på hvordan disse erfaringene kan overføres til byggenæringen for å få til en mer effektiv byggeprosess. Arbeidet gir viktige bidrag til BIA-prosjektet SamBIM.

 • Utvikler bedre testsystemer for roboter

  I sin Nærings-ph.d. hos ABB utvikler Morten Mossige metoder som gir raskere og bedre testing av robotsystemer i industrien.

 • Forskjellen på fisk og gassbobler

  I sin Nærings-ph.d. har Rokas Kubilius arbeidet med å løse utfordringen det er å skille fisk og gassbobler fra hverandre når de observeres med et multifrekvens-ekkolodd. Han er fornøyd med den praktiske erfaringen han har fått gjennom ordningen.

Flere nyheter