Gå direkte til innhold

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Mer om programmet

Nyheter

 • God jul fra Nærings-ph.d.!

  Nærings-ph.d.-sekretariatet ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Vi oppfordrer potensielle og nåværende prosjekter til å ta kontakt før 22. desember hvis det er spørsmål om søknader og rapportering.

 • Kompetanseheving gjennom Nærings-ph.d.

  Nærings-ph.d. er et viktig forsknings- og utviklingsverktøy for et økende antall norske bedrifter. I tidsskriftet KJEMI forteller våre rådgivere om ordningen og hvilke muligheter et Nærings-ph.d.-prosjekt tilbyr.

 • Stadig flere tar doktorgrad i bedrift – Forskningsrådet støtter nå Nærings-ph.d.-kandidat nummer 300

  Marion Masitsa Malenge er kandidat nummer 300 som får støtte gjennom Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning til å gjennomføre doktorgradsprosjekt i en bedrift. Ordningen tilfører viktig kompetanse til næringslivet.

 • Nærings-ph.d.-prosjekt

  Umoe Mandal leverer nye løsninger til Statoils havvindsatsing

  I Statoils havvindsatsing er sjøsyke teknikere et problem som kan svekke både sikkerhet og effektivitet. Nå testes et nytt reguleringssystem som reduserer båtenes vertikale bevegelser. Teknologien ble utviklet under Øyvind Auestad og Umoe Mandal sitt Nærings-ph.d.-prosjekt.

 • Nærings-ph.d.

  - Et godt verktøy for utvikling av ansatte og samarbeid med universiteter

  I et intervju med Adjacent Government forteller divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik om hvordan Forskningsrådet søker å støtte unge forskere i næringslivet og stimulere mer kontakt mellom bedrifter og akademia. Nærings-ph.d.-ordningen er en viktig del av dette arbeidet.

 • Inspirasjon og felles utfordringer i fokus på Nærings-ph.d.-samling

  Årets Nærings-ph.d.-samling hadde rekordoppmøte fra ordningens kandidater med 41 deltakere fra 35 bedrifter. Kandidatene tilhører ulike fagretninger og bransjer, og de årlige samlingene har blitt en viktig møteplass for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 • Nærings-ph.d. konkluderer med velfungerende torskemarked

  Ingrid Kristine Pettersen disputerte i juni på førstehåndspriser for torsk i Norge. Pettersens Nærings-ph.d. var et samarbeid mellom hennes arbeidsgiver Capia og Universitetet i Stavanger.

 • Møt Amin Haddadi i Multiconsult

  Amin Haddadi, i Multiconsult, er i gang med sitt andre år som doktorgradskandidat. Han vektlegger nærhet til sitt akademiske miljø og en manglende frykt for å stille spørsmål som viktige elementer i et vellykket Nærings-ph.d.-prosjekt.

 • Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

  Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.

 • Satser på forsking og utvikling med Nærings-ph.d.

  Bedriftene PPM AS i Trondheim og SOL Technologies AS i Tromsø forsker begge på samspillet mellom teknologi og mennesker. Begge benytter seg også av Nærings-ph.d.-ordningen. Men der PPM er en erfaren bruker, er SOL i gang med sitt første prosjekt. Her deler de noen av sine erfaringer om hvilke muligheter ordningen gir.

Flere nyheter