Gå direkte til innhold

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Mer om programmet

Nyheter

 • Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

  Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager, og fristen for å søke om å få være med er 26. april 2017.

 • Nå kan du melde prosjektendringer direkte i Mitt nettsted

  Forskningsrådet har utviklet en ny funksjonalitet som gjør prosjektdata i forskningsprosjekter som får støtte fra oss lettere tilgjengelig. Dersom planene i prosjektet må endres, kan prosjektleder og administrativt ansvarlig nå søke om endringer i en såkalt endringsmelding inne i Mitt nettsted.

 • OPPDATERING!

  Save the date: Nærings-ph.d. kandidatsamling 2017

  Årets kandidatsamling vil gjennomføres mandag 4. september. Vær obs på at dette er endret siden tidligere gitt informasjon. Kandidater som ikke tidligere har deltatt vil motta invitasjon og påmelding i begynnelsen av juni.

 • Oppdatert utlysning for utenlandsstipend

  Utenlandsstipendet i Nærings-ph.d.-ordningen utbetales fra nå av som bagatellmessig støtte. Vi ber om at bedrifter og kandidater som ønsker å søke utenlandsstipend setter seg godt inn i kriteriene for støtte.

 • Optimar satser på lansering av vaskerobot i 2017

  Møre og Romsdal-bedriften Optimar satser tungt på utvikling av en vaskerobot for fiskeindustrien. Nærings-ph.d.-kandidat Lars Giske er sentral i utviklingsarbeidet.

 • Seram Coatings Nuria Espallargas kåret til årets kvinnelige entreprenør

  NTNU-professor Nuria Espallargas ble annonsert som årets kvinnelige entreprenør på årets kvinnedag. Espallargas er gründer av Seram Coatings, en bedrift som omdanner silisiumkarbid til pulver. Med på laget er nærings-ph.d.-kandidat Emil André Valaker.

 • Nærings-ph.d.-prosjekter styrker forskning og utvikling innenfor vannkraft maskinteknikk

  I februar 2016 disputerte Erik Jacques Wiborg for sin Nærings-ph.d. Blant tilhørerne var tidligere Nærings-ph.d. kandidat Jarle Vikør Ekanger og nåværende kandidat Ingrid Kristine Vilberg. Samtlige jobber med forskning og utvikling innenfor vannkraft maskinteknikk.

 • Hvordan overlever man i Arktis?

  1. januar 2017 trer Polarkoden i kraft. Det globalt bindende regelverket retter fokuset mot en rekke viktige problemstillinger i forbindelse med ferdsel i polarområdene. En av disse problemstillingene søker Knut Espen Solberg og hans arbeidsgiver GMC Maritime å løse gjennom sin Nærings-ph.d.

 • Ph.d. i rødkløver

  Den 9. desember disputerte Helga Amdahl for sin doktorgrad om hvordan frøavlingen til tetraploid rødkløver kan forbedres. Amdahl har utført forskningen i Graminor hvor hun er ansatt som planteforedler.

 • Kompetanseheving gjennom Nærings-ph.d.

  Nærings-ph.d. er et viktig forsknings- og utviklingsverktøy for et økende antall norske bedrifter. I tidsskriftet KJEMI forteller våre rådgivere om ordningen og hvilke muligheter et Nærings-ph.d.-prosjekt tilbyr.

Flere nyheter