Gå direkte til innhold

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Mer om programmet

Nyheter

 • Save the date: Nærings-ph.d. kandidatsamling 2017

  Årets kandidatsamling vil gjennomføres mandag 4. september til tirsdag 5. september. Kandidater som ikke tidligere har deltatt vil motta invitasjon og påmelding i begynnelsen av juni.

 • Oppdatert utlysning for utenlandsstipend

  Utenlandsstipendet i Nærings-ph.d.-ordningen utbetales fra nå av som bagatellmessig støtte. Vi ber om at bedrifter og kandidater som ønsker å søke utenlandsstipend setter seg godt inn i kriteriene for støtte.

 • Optimar satser på lansering av vaskerobot i 2017

  Møre og Romsdal-bedriften Optimar satser tungt på utvikling av en vaskerobot for fiskeindustrien. Nærings-ph.d.-kandidat Lars Giske er sentral i utviklingsarbeidet.

 • Seram Coatings Nuria Espallargas kåret til årets kvinnelige entreprenør

  NTNU-professor Nuria Espallargas ble annonsert som årets kvinnelige entreprenør på årets kvinnedag. Espallargas er gründer av Seram Coatings, en bedrift som omdanner silisiumkarbid til pulver. Med på laget er nærings-ph.d.-kandidat Emil André Valaker.

 • Nærings-ph.d.-prosjekter styrker forskning og utvikling innenfor vannkraft maskinteknikk

  I februar 2016 disputerte Erik Jacques Wiborg for sin Nærings-ph.d. Blant tilhørerne var tidligere Nærings-ph.d. kandidat Jarle Vikør Ekanger og nåværende kandidat Ingrid Kristine Vilberg. Samtlige jobber med forskning og utvikling innenfor vannkraft maskinteknikk.

 • Hvordan overlever man i Arktis?

  1. januar 2017 trer Polarkoden i kraft. Det globalt bindende regelverket retter fokuset mot en rekke viktige problemstillinger i forbindelse med ferdsel i polarområdene. En av disse problemstillingene søker Knut Espen Solberg og hans arbeidsgiver GMC Maritime å løse gjennom sin Nærings-ph.d.

 • Ph.d. i rødkløver

  Den 9. desember disputerte Helga Amdahl for sin doktorgrad om hvordan frøavlingen til tetraploid rødkløver kan forbedres. Amdahl har utført forskningen i Graminor hvor hun er ansatt som planteforedler.

 • Kompetanseheving gjennom Nærings-ph.d.

  Nærings-ph.d. er et viktig forsknings- og utviklingsverktøy for et økende antall norske bedrifter. I tidsskriftet KJEMI forteller våre rådgivere om ordningen og hvilke muligheter et Nærings-ph.d.-prosjekt tilbyr.

 • Stadig flere tar doktorgrad i bedrift – Forskningsrådet støtter nå Nærings-ph.d.-kandidat nummer 300

  Marion Masitsa Malenge er kandidat nummer 300 som får støtte gjennom Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning til å gjennomføre doktorgradsprosjekt i en bedrift. Ordningen tilfører viktig kompetanse til næringslivet.

 • HelseOmsorg21-monitor lansert

  HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

Flere nyheter