Gå direkte til innhold

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Mer om programmet

Nyheter

 • Nærings-ph.d.

  - Et godt verktøy for utvikling av ansatte og samarbeid med universiteter

  I et intervju med Adjacent Government forteller divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik om hvordan Forskningsrådet søker å støtte unge forskere i næringslivet og stimulere mer kontakt med akademia. Nærings-ph.d.-ordningen er en viktig del av dette arbeidet.

 • Inspirasjon og felles utfordringer i fokus på Nærings-ph.d.-samling

  Årets Nærings-ph.d.-samling hadde rekordoppmøte fra ordningens kandidater med 41 deltakere fra 35 bedrifter. Kandidatene tilhører ulike fagretninger og bransjer, og de årlige samlingene har blitt en viktig møteplass for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 • Nærings-ph.d. konkluderer med velfungerende torskemarked

  Ingrid Kristine Pettersen disputerte i juni på førstehåndspriser for torsk i Norge. Pettersens Nærings-ph.d. var et samarbeid mellom hennes arbeidsgiver Capia og Universitetet i Stavanger.

 • Møt Amin Haddadi i Multiconsult

  Amin Haddadi, i Multiconsult, er i gang med sitt andre år som doktorgradskandidat. Han vektlegger nærhet til sitt akademiske miljø og en manglende frykt for å stille spørsmål som viktige elementer i et vellykket Nærings-ph.d.-prosjekt.

 • Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

  Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.

 • Satser på forsking og utvikling med Nærings-ph.d.

  Bedriftene PPM AS i Trondheim og SOL Technologies AS i Tromsø forsker begge på samspillet mellom teknologi og mennesker. Begge benytter seg også av Nærings-ph.d.-ordningen. Men der PPM er en erfaren bruker, er SOL i gang med sitt første prosjekt. Her deler de noen av sine erfaringer om hvilke muligheter ordningen gir.

 • Dypdykk i dykkerhelse

  Offshore-dykkere, som driver med såkalt metningsdykking, utsettes for høyt trykk over lang tid, noe som kan utfordre kroppens evne til tilpasning. I sitt Nærings-ph.d.-prosjekt undersøker Fatima Zohra Kiboub hvordan blodkar reagerer under metningsdykking, og om tilskudd av vitaminer med antioksidanteffekter har betydning for blodkarene.

 • Møt Ingrid Vilberg i Flow Design Bureau

  I artikkelserien "Møt våre kandidater" forteller Nærings-ph.d.-kandidatene om sine prosjekter, og hvilke utfordringer og muligheter de møter. I Flow Design Bureau er Ingrid Vilberg bedriftens andre kandidat, og prosjektet fortsetter det gode samarbeidet som ble initiert med NTNU under den første Nærings-ph.d.'en.

 • Far og sønn jakter på kald fusjon

  Kun et par måneder før Dag Zeiner-Gundersen, daglig leder i Norrønt AS, avsluttet sin Nærings-ph.d. om kald fusjon, påbegynte hans sønn Sindre sitt doktorgradsprosjekt med samme tema. Aftenposten har intervjuet dem om den omdiskuterte energikilden.

 • Doktorgrad i «robotenes hjemland»

  Hvordan kan roboter og mennesker arbeide enda bedre sammen? Det ville Audun Sanderud finne ut mer om. Nærings-ph.d. ga han muligheten til å gjennomføre sin doktorgrad i Japan, landet som kanskje har den mest avanserte robotteknologien i verden.

Flere nyheter