Gå direkte til innhold

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften.

Mer om programmet

Nyheter

 • Nærings-ph.d.-prosjekter styrker forskning og utvikling innenfor vannkraft maskinteknikk

  I februar 2016 disputerte Erik Jacques Wiborg for sin Nærings-ph.d. Blant tilhørerne var tidligere Nærings-ph.d. kandidat Jarle Vikør Ekanger og nåværende kandidat Ingrid Kristine Vilberg. Samtlige jobber med forskning og utvikling innenfor vannkraft maskinteknikk.

 • Hvordan overlever man i Arktis?

  1. januar 2017 trer Polarkoden i kraft. Det globalt bindende regelverket retter fokuset mot en rekke viktige problemstillinger i forbindelse med ferdsel i polarområdene. En av disse problemstillingene søker Knut Espen Solberg og hans arbeidsgiver GMC Maritime å løse gjennom sin Nærings-ph.d.

 • Ph.d. i rødkløver

  Den 9. desember disputerte Helga Amdahl for sin doktorgrad om hvordan frøavlingen til tetraploid rødkløver kan forbedres. Amdahl har utført forskningen i Graminor hvor hun er ansatt som planteforedler.

 • Kompetanseheving gjennom Nærings-ph.d.

  Nærings-ph.d. er et viktig forsknings- og utviklingsverktøy for et økende antall norske bedrifter. I tidsskriftet KJEMI forteller våre rådgivere om ordningen og hvilke muligheter et Nærings-ph.d.-prosjekt tilbyr.

 • Stadig flere tar doktorgrad i bedrift – Forskningsrådet støtter nå Nærings-ph.d.-kandidat nummer 300

  Marion Masitsa Malenge er kandidat nummer 300 som får støtte gjennom Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning til å gjennomføre doktorgradsprosjekt i en bedrift. Ordningen tilfører viktig kompetanse til næringslivet.

 • HelseOmsorg21-monitor lansert

  HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

 • Nærings-ph.d.-prosjekt

  Umoe Mandal leverer nye løsninger til Statoils havvindsatsing

  I Statoils havvindsatsing er sjøsyke teknikere et problem som kan svekke både sikkerhet og effektivitet. Nå testes et nytt reguleringssystem som reduserer båtenes vertikale bevegelser. Teknologien ble utviklet under Øyvind Auestad og Umoe Mandal sitt Nærings-ph.d.-prosjekt.

 • Nærings-ph.d.

  - Et godt verktøy for utvikling av ansatte og samarbeid med universiteter

  I et intervju med Adjacent Government forteller divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik om hvordan Forskningsrådet søker å støtte unge forskere i næringslivet og stimulere mer kontakt mellom bedrifter og akademia. Nærings-ph.d.-ordningen er en viktig del av dette arbeidet.

 • Inspirasjon og felles utfordringer i fokus på Nærings-ph.d.-samling

  Årets Nærings-ph.d.-samling hadde rekordoppmøte fra ordningens kandidater med 41 deltakere fra 35 bedrifter. Kandidatene tilhører ulike fagretninger og bransjer, og de årlige samlingene har blitt en viktig møteplass for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 • Nærings-ph.d. konkluderer med velfungerende torskemarked

  Ingrid Kristine Pettersen disputerte i juni på førstehåndspriser for torsk i Norge. Pettersens Nærings-ph.d. var et samarbeid mellom hennes arbeidsgiver Capia og Universitetet i Stavanger.

Flere nyheter