Gå direkte til innhold

Formidling er et sentralt virkemiddel for å styrke rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi. Det langsiktige målet for programmet var å øke den allmenne interessen for, og rekrutteringen til, disse fagene.

Mer om PROREAL

Kontaktpersoner

Dokumenter