Gå direkte til innhold

Programmets overordnede mål er økt kunnskap om bruksmønstre og bruk av rusmidler, årsakene til at problemer oppstår, samt om hvordan de kan forebygges og behandles.

Programsatsingen er videreført for perioden 2013-2015.

Mer om Rusmiddelforskning

Nyheter

 • Tran og D-vitamin: Enda sunnere enn du tror?

  Forskning kan tyde på at mangel på D-vitamin ikke bare gir økt risiko for skjelettproblemer, men muligens også for psykoser. Forskerne ser heller ikke bort fra at vitaminet spiller en rolle for hjernens utvikling.

 • Ny utlysning av forskningsmidler til samfinansiering med National Institutes of Health (NIH) i USA

  Programmene Rusmiddelforskning og Psykisk helse lyser igjen ut midler til samfinansiering av prosjekter med NIH. Denne ordningen er et tiltak for å stimulere til økt samarbeid mellom norske og amerikanske forskere.

 • Akerselva - Treningsområde for kriminalitet

  – Nedre del av Akerselva i Oslo er et treningsområde for innvandrer-ungdom på vei inn i en kriminell løpebane. Debatten om legalisering av cannabis har tatt for lite hensyn til at dagens lovforbud holder liv i en stor kriminell sektor, sier rusmiddelforskeren Willy Pedersen.

 • Cannabis øker risikoen for psykose

  Cannabis er verre enn både alkohol, amfetamin, heroin og blandingsmisbruk når det gjelder å øke risikoen for å utvikle schizofreni eller andre langvarige psykoser, viser en ny norsk-svensk undersøkelse.

 • Prisbelønnet forskning hjelper barn med tvangslidelse

  Barn med tvangslidelser kan få svært god hjelp med terapi uten bruk av medisiner, viser en fersk forskningsrapport. Nå har rapportens førsteforfatter fått forskningsprisen for beste vitenskapelige artikkel om forskning på rusmidler og psykisk helse i 2014.

 • Journalister forstår alvoret, heldigvis

  Norske medier er lydhøre overfor sensitiv informasjon, publiserer folkeopplysning om vanskelig tema og ønsker å bidra til å forebygge selvmord.

 • Hva er det som beskytter samiske barn og unge?

  Samiske ungdommer og foreldrene deres har mindre alkoholforbruk enn den etnisk norske befolkningen i samme områder. Samisk ungdom har også bedre psykisk helse enn det som er vanlig blant verdens urfolk. – Det er interessant å se på hvilke faktorer som beskytter samene bedre enn andre urfolk, sier professor Siv Kvernmo.

 • Moderate alkoholkonsumenter blir hjemme fra jobben

  Unge arbeidstakere med moderat alkoholkonsum står for den største andelen av alkoholrelatert sykefravær.

Flere nyheter