Gå direkte til innhold

Programmets overordnede mål er økt kunnskap om bruksmønstre og bruk av rusmidler, årsakene til at problemer oppstår, samt om hvordan de kan forebygges og behandles.

Programsatsingen er videreført for perioden 2013-2015.

Mer om Rusmiddelforskning

Nyheter

 • Deprimerte klarer ikke å stresse ned

  Stressreguleringssystemet hos alvorlig deprimerte er ute av lage. Det skader hjernen, evnen til konsentrasjon og hukommelse og kan utløse nye runder med depresjon.

 • Hva er det som beskytter samiske barn og unge?

  Samiske ungdommer og foreldrene deres har mindre alkoholforbruk enn den etnisk norske befolkningen i samme områder. Samisk ungdom har også bedre psykisk helse enn det som er vanlig blant verdens urfolk. – Det er interessant å se på hvilke faktorer som beskytter samene bedre enn andre urfolk, sier professor Siv Kvernmo.

 • Moderate alkoholkonsumenter blir hjemme fra jobben

  Unge arbeidstakere med moderat alkoholkonsum står for den største andelen av alkoholrelatert sykefravær.

 • Send inn forslag innen 31. desember!

  Beste artikkel i 2014?

  Hvem fortjener årets forskningspris for beste artikkel? Programmene for Rusmiddelforskning og Psykisk helse vil igjen dele ut en forskningspris på 100 000 kroner for beste artikkel innen forskning. Utdelingen vil finne sted på forskningskonferansen i Tromsø i februar 2015.

 • Amerikansk-norsk forskningssamarbeid i gang

  Hvordan samspiller gener og miljø hos mennesker som utvikler rusproblemer, schizofreni eller bipolar lidelse? Norske og amerikanske forskere slår hodene sammen for å finne svar.

 • Resultater fra søknadsbehandlingen i Rusmiddelprogrammet

  Programstyret for rusmiddelforskning har innvilget syv nye prosjekter på rusmiddelforskning og forskning om spilleavhengighet. Enkelte av prosjektene har fått innvilget et redusert beløp. Det er også en venteliste. Det kom totalt inn 31 søknader til fristen 21.5.2014.

 • Gir 50 000 til norske partnere i Horisont 2020-søknader

  Forskningsrådets programmer for Psykisk helse og Rusmiddelforskning har besluttet å gi 50 000 kroner til norske miljøer som søker Horisont 2020 om midler til prosjekter som er i overensstemmelse med programmenes tematiske prioriteringer i 2014.

Flere nyheter

Kalender