Gå direkte til innhold

Programmets overordnede mål er økt kunnskap om bruksmønstre og bruk av rusmidler, årsakene til at problemer oppstår, samt om hvordan de kan forebygges og behandles.

Programsatsingen er videreført for perioden 2013-2015.

Mer om Rusmiddelforskning

Nyheter

 • Fremtiden tilhører de pasientnære helseforskerne

  Helseforskerne får nå en klar marsjordre: I fremtiden skal brukere og pasienter trekkes inn i forskningsprosjektene. Brukerne kan være med både i avgjørelsen om hva det skal forskes på, hvordan forskningen skal gjennomføres, og hvordan resultatene skal brukes.

 • Resultater fra søknadsbehandlingen i Rusmiddelprogrammet

  Programstyret for rusmiddelforskning har innvilget syv nye prosjekter på rusmiddelforskning og forskning om spilleavhengighet. Enkelte av prosjektene har fått innvilget et redusert beløp. Det er også en venteliste. Det kom totalt inn 31 søknader til fristen 21.5.2014.

 • Beste artikkel i 2014?

  Programmene for Rusmiddelforskning og Psykisk helse vil igjen dele ut en forskningspris på 100 000 kroner for beste artikkel innen forskning. Frist for nominering er satt til 31. desember 2014 og utdelingen vil finne sted på forskningskonferansen i Tromsø i februar 2015.

 • Når pasienter blir forskere, blir forskningen bedre

  Økt brukermedvirkning i forskning og innovasjonsprosesser er fremhevet som et satsingsområde i HelseOmsorg21-strategien. Forskningsrådet jobber med å finne nye måter å involvere brukere i helseforskningen.

 • Gir 50 000 til norske partnere i Horisont 2020-søknader

  Forskningsrådets programmer for Psykisk helse og Rusmiddelforskning har besluttet å gi 50 000 kroner til norske miljøer som søker Horisont 2020 om midler til prosjekter som er i overensstemmelse med programmenes tematiske prioriteringer i 2014.

Flere nyheter

Kalender

 • 02.02.15 - 04.02.15

  Forskningskonferanse 2. - 4. februar 2015 i Tromsø

  Ubehag i kulturen eller kultur i ubehaget? 2. - 4. februar 2015 arrangerer programmene Rusmiddel og Psykisk helse konferanse i Tromsø. Det vil bli utdeling av forskningspris for beste artikkel og poster.