Gå direkte til innhold

VERDIKT er Forskningsrådets store program for IKT. Programmet retter seg mot IKT-basert samhandling i bred forstand.

Mer om VERDIKT

Nyheter

 • Møtes på brukernes hjemmebane

  Sosiale medier gjør det enklere å la brukere bidra i utvikling og innovasjon, innenfor rammen av egen hverdag.

 • Ny IKT-satsing tildeler penger

  Forskningsrådet støtter 15 nye IKT-prosjekter, og pengene går til åtte forskerprosjekter og sju unge forskertalenter. I november ble også to Sentre for forskningsdrevet innovasjon innenfor IKT opprettet. Dermed er Forskningsrådets nye IKT-satsing IKTPLUSS godt i gang, og flere IKT-utlysninger står for tur.

 • Usynlig teknologi frem i lyset

  Vi er omgitt av kritisk infrastruktur som vi ikke ser – for eksempel trådløse nettverk og GPS. Design kan skape større bevissthet om slik teknologi.

 • Flere tjenester kan komme automatisk

  – Det burde ikke være nødvendig å søke om foreldrepenger eller barnehageplass, sier daglig leder Terje Grimstad i Karde AS.

 • Slå sammen nettene dine

  De fleste av oss bruker flere nett – for eksempel både fast og mobilt bredbånd. Nå kan du slå dem sammen uavhengig av leverandør – og få mer hastighet og pålitelighet.

 • – Burde kunne bruke hvilket nett som helst

  Ulike operatørers nett feiler ganske uavhengig av hverandre. Dersom viktige brukere kunne hoppe mellom dem, ville det bety tilnærmet 100 prosent oppetid.

 • Ny stor satsing på IKT

  Det store programmet VERDIKT avsluttes ved årsskiftet. Med den nye satsingen IKTPLUSS vil Forskningsrådet ivareta IKT-forskning på en mer helhetlig måte.

 • Ti år med VERDIKT

  Smartere biler, nye musikktjenester og mobilbetaling er bare noen av nyvinningene fra forskningen på fremtidens internett, viser en oppsummering av VERDIKT-epoken.

Flere nyheter