Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

Forrige 1 2 3 4 5 10 11
323 treff
04.05.16

Felles senteråpning med ministerbesøk

Torsdag 19. mai er det klart for felles åpningsseremoni for SFI-ene Big Insight og SIRIUS ved Universitetet i Oslo. Næringsminister Monica Mæland og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén vil være til stede.
04.05.16

Nye tanker om store tanker

I prosjektet HYDRO jobber SFI CtrlAQUA med å optimalisere forholdene for oppdrettslaks i store tanker på over 1000 kubikkmeter. Under konferansen Havbruk 2016 i Bodø i april, ble de første funnene i prosjektet presentert.
14.04.16

Bioøkonomi i grisebingen

Forskerne ved SFI Foods of Norway har nå inntatt grisebingen for å finne grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser som biomasse, trær, gras, tang og tare. Dette kan redusere karbon-fotavtrykket fra grisemat og forbedre matsikkerheten.
14.04.16

SINTEF-stipendet til Klima 2050-masterstudent

SINTEF-stipendet for 2016 er tildelt masterstudent Ole Kristian Mørch Andersen ved Universitetet i Oslo (UiO). Han samarbeider med SFI Klima 2050 i arbeidet med sin masteroppgave om flomrisiko.
13.04.16

Helseministeren på CIUS-besøk

Helseminister Bent Høie var 31. mars på besøk hos SFI CIUS og andre forskningsgrupper ved NTNUs medisinske fakultet. Her fikk han en omvisning i senterets ultralyd-laboratorium.
13.04.16

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
13.04.16

Norsk FoU-kompetansesenter i globalt konsern

Gjennom langsiktig og fokusert FoU-satsing, har Sandvik Teeness AS i Trondheim bygget seg opp til å bli et kompetansesenter for vibrasjonsdempende verktøy i Sandvik Coromant-konsernet. BIA-prosjekter og SFI-deltakelse har vært viktig for å skape en kultur for nyskaping og innovasjon – og nye norske arbeidsplasser.
07.04.16

Les sluttrapporter fra de 14 første SFI-ene

Nå kan du laste ned og lese sluttrapportene til alle de 14 første SFI-ene som etter åtte år ble avsluttet i fjor.
06.04.16

Japan og Norge samarbeider om arktisk forskning

I juni samles norske og japanske forskere som arbeider med polare spørsmål til «Japan-Norge Arctic Science and Innovation Week» i Tokyo. SFI SAMCoT-leder Sveinung Løset er blant foredragsholderne.
22.03.16

EXPOSED forbereder feltforsøk

Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig del av arbeidet i SFI EXPOSED. Oppdrettsselskapene som deltar i SFI-et har nå pekt ut lokaliteter og satt i gang med montering av utstyr.
22.03.16

CSI i ekspertutvalg om delingsøkonomien

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Senterleder Tor W. Andreassen i SFI CSI er blant deltakerne.
22.03.16

Viktig Klima 2050-professorat

Innovasjonssjef i Skanska, Kim Robert Lisø, er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU. Han vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og blir med det en viktig del av SFI Klima 2050.
22.03.16

Vellykket Manufacturing-workshop

8. mars arrangerte SFI Manufacturing en workshop på Åndalsnes, der 77 engasjerte deltakere diskuterte status og planer for senteret. Senterleder Sverre Gulbrandsen-Dahl er storfornøyd med utbyttet.
22.03.16

Staker ut veien for SFI CIUS

45 deltakere fra akademia og næringsliv møttes nylig for å diskutere retningen for flere av arbeidspakkene i det nye senteret, der ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass – er det overordnede temaet.
09.03.16

Vil forstå hvorfor kysten faller i sjøen

Emilie Guegan er postdoktor ved NTNU og tilknyttet SFI SAMCoT. Til Gemini.no forteller hun om sin forskning på kysterosjon i Arktis, og hvordan vi kan beskytte havner og annen infrastruktur når isen smelter og kystlinja smuldrer opp.
08.03.16

Bredt sentersamarbeid om forvaltning av havrom

Under årets Haugesundkonferanse i februar var flere SFI-er til stede for å presentere sin virksomhet og hvordan de samarbeider. På nettsidene til Forskningsrådets MAROFF-program (Maritim virksomhet og offshore operasjoner) kan du lese mer.
04.03.16

Gjørv gleder seg til CASA-samarbeid

SFI CASA har intervjuet den nye SINTEF-direktøren Alexandra Bech Gjørv. Hun ser frem til et fruktbart samarbeid med NTNU og SFI CASA, og understreker hvor viktig det er å forske på materialer og strukturer.
04.03.16

Arktisk samarbeid i ATLAR

I samarbeidsprosjektet Arctic Ocean Technology and Law of the Sea Research (ATLAR) går SFI CIRFA sammen med andre forskergrupper ved UiT – Norges Arktiske Universitet om å integrere innovative teknologier som kan bidra til en bærekraftig framtid for havområdene i Arktis.
03.03.16

Millionavtale for SFI Offshore Mechatronics

Det tyske selskapet Bosch Rexroth er ny partner i SFI Offshore Mechatronics. Avtalen er verd åtte millioner kroner, noe som gjør dem til den største av de utenlandske partnerne.
02.03.16

Fra avfall til verdier

Eyde-nettverket leder det nystartede BIA-prosjektet «Waste to value» som skal bidra til en bærekraftig prosessindustri, samtidig som produksjonen samtidig blir mer lønnsom siden minst mulig ressurser vil gå til spille. SFI Metal Production ved NTNU er blant samarbeidspartnerne.
02.03.16

Lær mer om tjenesteinnovasjon

I samarbeid med NHH og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) inviterer SFI CSI til et fem dager intensivt seminar om serviceinnovasjon 10.-14. april. Her kan du blant annet lære hvordan bedriften din kan vokse og bli mer robust gjennom bruk av tjenesteinnovasjon.
01.03.16

Presenterte akvakultur i Abu Dhabi

Senterleder Margareth Øverland i SFI Foods of Norway deltok i februar på GFIA 2016 (Global Forum for Innovations in Agriculture) i Abu Dhabi. På senterets nettsider deler hun noen av sine inntrykk fra konferansen.
01.03.16

Nytt system reduserer utslipp fra skipstrafikken

Ved å installere det nye EGR-systemet (Exhaust gas recirculation) har Solvang ASA lyktes med en kraftig reduksjon av NOx-utslipp fra tankeren Clipper Herald. SFI Smart Maritime bidrar til videre testing av teknologien, som kan bli en global løsning for shipping-sektoren.
25.02.16

UNIKARD følger SFI CCI tett

UNIKARD er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning, i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Resultatene fra forskningen ved SFI CCI får mye oppmerksomhet på nettsidene til UNIKARD.
11.02.16

Virke-sjefen inn i SFI CSI

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke mener det forskes for lite på tjenesteyting, og vil bidra til å finne fremtidens forretningsmodeller. Nå tar hun plass i styret til SFI CSI.
10.02.16

Utvikler ny robotteknologi for røff sjø

Universitetet i Agders nettsider har intervjuet doktorgradsstipendiat Sondre Sanden Tørdal som utvikler robot-teknologi som kompenserer for bevegelse. Arbeidet på mekatronikk-laben i Grimstad er en del av SFI Offshore Mechatronics.
09.02.16

SFI CASA bidrar til nytt regjeringskvartal

Arbeidet som er gjort i SFI SIMLab og nå videreføres i SFI CASA kan få stor betydning når det nye regjeringskvartalet skal prosjekteres og bygges. Derfor er også Kommunal- og moderniseringsdepartementet med som CASA-partner.
09.02.16

Fra Portugal og India til Sunndalsøra

Vasco Mota fra Portugal og Jagan Gorle fra India har flyttet den lange veien til Sunndalsøra for å bidra til utviklingen av neste generasjon lukkede lakseoppdrettsanlegg i SFI CtrlAQUA.
26.01.16

Maritimt SFI-samarbeid

SFI-ene Smart Maritime og MOVE har begge mye av sin aktivitet i Trondheim og arbeider med tema knyttet til maritim sektor. Forskerne i de to sentrene samarbeider tett, og deler også kontorer.
26.01.16

Trondheim kommune blir SFI-partner

Trondheim kommune går inn som partner i SFI Klima 2050, og deltar allerede i aktiviteter innenfor flere arbeidspakker. En kommune på laget har stått øverst på ønskelista til senteret.