Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

Forrige 1 2 3 4 5 10 11
329 treff
25.05.16

Spaden i jorda for Mechatronics Innovation Lab

18. mai gikk første spadetak for Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved Universitetet i Agder. På Campus Grimstad bygges et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og nærliggende fagområder, med SFI Offshore Mechatronics som en sentral aktør.
25.05.16

CIRFA-tokt til Svalbard

I april var SFI CIRFA på forskningstokt til Ny-Ålesund på Svalbard sammen med Norut, NTNU og Polarinstituttet. Nå kan du lese rapport og se video fra toktet.
22.05.16

Kunnskapsministeren fikk se innovasjon som redder liv

Under et besøk ved Center for Cardiological Innovation (CCI) ved Rikshospitalet fredag fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen demonstrert hvordan hjerteleger over hele verden nå kan gi pasienter bedre behandling og redde liv, takket være norsk innovasjon utviklet med støtte fra Forskningsrådet.
20.05.16

Skal bidra til effektiv og lønnsom utnytting av data

19. mai var det offisiell åpning av SFI-ene SIRIUS og Big Insight ved Universitetet i Oslo. På hver sin måte skal de to sentrene bidra til bedre utnyttelse av «den nye naturressursen» data.
10.05.16

GKN Aerospace er Norges smarteste industribedrift

GKN Aerospace ble under Industrikonferansen 2016 kåret til Norges smarteste industribedrift. I likhet med de to andre finalistene, Plasto og Neumann Aluminium Raufoss Technology, er selskapet aktivt i en rekke BIA-prosjekter og i SFI Manufacturing.
06.05.16

Samarbeid og læring gir merverdi

Årets SFI-forum sto i samarbeidets tegn. En rekke SFI-er delte sine erfaringer om hvordan det gir merverdi for forskningen når man samarbeider og lærer av hverandre. Det handlet både om samarbeid mellom senterpartnere og mellom ulike sentre.
06.05.16

Audi tar ansvar

Bilgiganten Audi er en aktiv deltaker i SFI CASA, og selskapets Arjan Strating skal nå lede en nyopprettet industriell referansegruppe. Senterets nyhetsbrev har tatt en prat med lederen for referansegruppen.
04.05.16

Nye tanker om store tanker

I prosjektet HYDRO jobber SFI CtrlAQUA med å optimalisere forholdene for oppdrettslaks i store tanker på over 1000 kubikkmeter. Under konferansen Havbruk 2016 i Bodø i april, ble de første funnene i prosjektet presentert.
14.04.16

Bioøkonomi i grisebingen

Forskerne ved SFI Foods of Norway har nå inntatt grisebingen for å finne grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser som biomasse, trær, gras, tang og tare. Dette kan redusere karbon-fotavtrykket fra grisemat og forbedre matsikkerheten.
14.04.16

SINTEF-stipendet til Klima 2050-masterstudent

SINTEF-stipendet for 2016 er tildelt masterstudent Ole Kristian Mørch Andersen ved Universitetet i Oslo (UiO). Han samarbeider med SFI Klima 2050 i arbeidet med sin masteroppgave om flomrisiko.
13.04.16

Helseministeren på CIUS-besøk

Helseminister Bent Høie var 31. mars på besøk hos SFI CIUS og andre forskningsgrupper ved NTNUs medisinske fakultet. Her fikk han en omvisning i senterets ultralyd-laboratorium.
13.04.16

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
13.04.16

Norsk FoU-kompetansesenter i globalt konsern

Gjennom langsiktig og fokusert FoU-satsing, har Sandvik Teeness AS i Trondheim bygget seg opp til å bli et kompetansesenter for vibrasjonsdempende verktøy i Sandvik Coromant-konsernet. BIA-prosjekter og SFI-deltakelse har vært viktig for å skape en kultur for nyskaping og innovasjon – og nye norske arbeidsplasser.
07.04.16

Les sluttrapporter fra de 14 første SFI-ene

Nå kan du laste ned og lese sluttrapportene til alle de 14 første SFI-ene som etter åtte år ble avsluttet i fjor.
06.04.16

Japan og Norge samarbeider om arktisk forskning

I juni samles norske og japanske forskere som arbeider med polare spørsmål til «Japan-Norge Arctic Science and Innovation Week» i Tokyo. SFI SAMCoT-leder Sveinung Løset er blant foredragsholderne.
22.03.16

EXPOSED forbereder feltforsøk

Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig del av arbeidet i SFI EXPOSED. Oppdrettsselskapene som deltar i SFI-et har nå pekt ut lokaliteter og satt i gang med montering av utstyr.
22.03.16

CSI i ekspertutvalg om delingsøkonomien

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Senterleder Tor W. Andreassen i SFI CSI er blant deltakerne.
22.03.16

Viktig Klima 2050-professorat

Innovasjonssjef i Skanska, Kim Robert Lisø, er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU. Han vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og blir med det en viktig del av SFI Klima 2050.
22.03.16

Vellykket Manufacturing-workshop

8. mars arrangerte SFI Manufacturing en workshop på Åndalsnes, der 77 engasjerte deltakere diskuterte status og planer for senteret. Senterleder Sverre Gulbrandsen-Dahl er storfornøyd med utbyttet.
22.03.16

Staker ut veien for SFI CIUS

45 deltakere fra akademia og næringsliv møttes nylig for å diskutere retningen for flere av arbeidspakkene i det nye senteret, der ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass – er det overordnede temaet.
09.03.16

Vil forstå hvorfor kysten faller i sjøen

Emilie Guegan er postdoktor ved NTNU og tilknyttet SFI SAMCoT. Til Gemini.no forteller hun om sin forskning på kysterosjon i Arktis, og hvordan vi kan beskytte havner og annen infrastruktur når isen smelter og kystlinja smuldrer opp.
08.03.16

Bredt sentersamarbeid om forvaltning av havrom

Under årets Haugesundkonferanse i februar var flere SFI-er til stede for å presentere sin virksomhet og hvordan de samarbeider. På nettsidene til Forskningsrådets MAROFF-program (Maritim virksomhet og offshore operasjoner) kan du lese mer.
04.03.16

Gjørv gleder seg til CASA-samarbeid

SFI CASA har intervjuet den nye SINTEF-direktøren Alexandra Bech Gjørv. Hun ser frem til et fruktbart samarbeid med NTNU og SFI CASA, og understreker hvor viktig det er å forske på materialer og strukturer.
04.03.16

Arktisk samarbeid i ATLAR

I samarbeidsprosjektet Arctic Ocean Technology and Law of the Sea Research (ATLAR) går SFI CIRFA sammen med andre forskergrupper ved UiT – Norges Arktiske Universitet om å integrere innovative teknologier som kan bidra til en bærekraftig framtid for havområdene i Arktis.
03.03.16

Millionavtale for SFI Offshore Mechatronics

Det tyske selskapet Bosch Rexroth er ny partner i SFI Offshore Mechatronics. Avtalen er verd åtte millioner kroner, noe som gjør dem til den største av de utenlandske partnerne.
02.03.16

Fra avfall til verdier

Eyde-nettverket leder det nystartede BIA-prosjektet «Waste to value» som skal bidra til en bærekraftig prosessindustri, samtidig som produksjonen samtidig blir mer lønnsom siden minst mulig ressurser vil gå til spille. SFI Metal Production ved NTNU er blant samarbeidspartnerne.
02.03.16

Lær mer om tjenesteinnovasjon

I samarbeid med NHH og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) inviterer SFI CSI til et fem dager intensivt seminar om serviceinnovasjon 10.-14. april. Her kan du blant annet lære hvordan bedriften din kan vokse og bli mer robust gjennom bruk av tjenesteinnovasjon.
01.03.16

Presenterte akvakultur i Abu Dhabi

Senterleder Margareth Øverland i SFI Foods of Norway deltok i februar på GFIA 2016 (Global Forum for Innovations in Agriculture) i Abu Dhabi. På senterets nettsider deler hun noen av sine inntrykk fra konferansen.
01.03.16

Nytt system reduserer utslipp fra skipstrafikken

Ved å installere det nye EGR-systemet (Exhaust gas recirculation) har Solvang ASA lyktes med en kraftig reduksjon av NOx-utslipp fra tankeren Clipper Herald. SFI Smart Maritime bidrar til videre testing av teknologien, som kan bli en global løsning for shipping-sektoren.
25.02.16

UNIKARD følger SFI CCI tett

UNIKARD er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning, i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Resultatene fra forskningen ved SFI CCI får mye oppmerksomhet på nettsidene til UNIKARD.