Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

379 treff
05.04.17

Glass og stål på Sikkerhetskonferansen

Under Sikkerhetskonferansen 2017 var SFI CASA-stipendiatene Karoline Osnes og Erik Løhre Grimsmo blant talerne. De to forsker henholdsvis på glass og stål, og senterets nyhetsbrev har tatt en prat med dem.
05.04.17

Hektisk SFI-måned for Rolls Royce

Rolls Royces marinedivisjon i Norge er en aktiv deltaker i både SFI Manufacturing og SFI Smart Martime. I løpet av fire marsdager var selskapet vertskap for samlinger i begge sentrene.
05.04.17

SFI CCI skriver i Hjerteforum

I siste utgave av magasinet Hjerteforum, som utgis av Norsk cardiologisk selskap, har flere medlemmer av SFI CCI bidratt med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016. Les dem her.
13.03.17

Foods of Norway på Dagsrevyen

NRK Dagsrevyen 21 har besøkt SFI Foods of Norway på NMBU for å fortelle om forskningsprosjektet der grisunger mates med fôr basert på norske grantrær. Se innslaget her.
13.03.17

SFI-er til Subsea Valley Conference

Den årlige Subsea Valley-konferansen har på få år etablert seg som en av Europas ledende energi- og teknologikonferanser. Årets tema på Fornebu 4.-6. april er «Engineering the future», og på talelisten finner vi både SFI SUBPRO og SFI SIRIUS.
21.02.17

Klima 2050 oppsummerer 2016

SFI Klima 2050 vil redusere den samfunnsmessige risikoen forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flom i bygningsmiljøer. Nå oppsummerer senteret sitt arbeid i 2016, blant annet innenfor klimatilpassede bygninger og håndtering av risiko for jordras.
21.02.17

Internasjonalt samarbeid om bærekraftig griseproduksjon

Det internasjonale samarbeidsprosjektet «SusPig» har fått støtte fra EU’s Horisont 2020-program og Forskningsrådet gjennom ERA-NET cofund-ordningen. NMBU og SFI Foods of Norway er en del av nettverket som skal forske på mer bærekraftig griseproduksjon.
07.02.17

Se den nye filmen om SFI CASA

SFI CASA har lansert en ny film som presenterer aktiviteten i senteret. Her får du både se spennende krasjtester på nært hold og høre fra professorer, stipendiater og industripartnere. Senterleder Magnus Langseth mener populærvitenskapelige fremstillinger av hva man gjør i et slikt senter blir stadig viktigere.
01.02.17

Lager systemer som forstår Arktis

Hvordan kan fartøyer som ferdes i Arktis holde seg i ro når havisen presser dem i ulike retninger? Til Gemini.no forteller Øyvind Kåre Kjerstad ved SFI SAMCoT hvordan senteret forsker på operasjoner og styring av båter i is og ekstremvær.
20.12.16

Etablerer arktisk sommerskole

SFI CIRFA har fått støtte fra Forskningsrådets INTPART-program til å etablere Arctic Field Summer Schools. Dermed får norske, amerikanske og canadiske studenter muligheten til felterfaring i et arktisk miljø.
20.12.16

Senterleder blir president

Senterleder Thor Edvardsen i SFI CCI ble under EuroEcho-Imaging Forum i Leipzig i desember valgt som neste president i The European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Dette er første gang en nordisk professor får vervet som president.
16.12.16

Til kamp mot lakselusa

Lakselus koster oppdrettsnæringen milliarder av kroner i året. Den kan også gjøre stor skade på villaksstammen. I dag er omfanget økende, og lusa blir stadig oftere resistent mot de vanlige behandlingsmetodene. SFI Lakselussenteret utvikler nye verktøy og metoder for å få kontroll på den plagsomme parasitten. Foreløpige resultater er lovende.
08.12.16

En ny æra for skipsbygging

Ved hjelp av de innovative simuleringsverktøyene som utvikles ved SFI Smart Maritime kan alle delene av et skip testes samtidig og under ulike værforhold, skriver Gemini.no. Industrien tror virtuell prototyping vil få stor betydning for norsk skipsbygging.
02.12.16

Utvinning og utnytting av Big Data

Begrepet «Big data» handler om datasett som er så store og komplekse at de er vanskelige å håndtere med konvensjonelle verktøy. De to SFI-ene SIRIUS og Big Insight tar begge utgangspunkt i big data, med hver sin innfallsvinkel: Hvordan hente ut de data man trenger? Og hvordan bruke dem?
02.12.16

Fire nye EXPOSED-partnere

SFI EXPOSED kunne presentere fire nye industripartnere under sin høstsamling i Trondheim. DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway skal alle være med på å videreutvikle havbruksnæringa.
01.12.16

Internasjonale samarbeid for SFI Metal Production

Forskningen ved SFI Metal Production gir internasjonale ringvirkninger. Senterforskerne Merete Tangstad og Eli Ringdalen har nå fått støtte til et nytt prosjekt gjennom Forskningsrådets INTPART-ordning. NTNU-professor Tangstad er også invitert inn i EU’s Horisont 2020-prosjekt AMADEUS.
01.12.16

Monterte sitt første blå-grå tak

SFI Klima 2050 har montert sitt første blå-grå tak ved feltstasjonen på Høvringen i Trondheim. Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengden vann i hele spennet fra drypp til ekstremnedbør.
30.11.16

Bli med på Innovasjonsdager i Tromsø

6. og 7. desember arrangeres Innovasjonsdagene i Tromsø for tredje gang, med SFI CIRFA som en av arrangørene. Årets hovedtemaer er «New Space», jordobservasjon, droner og visualisering.
30.11.16

Magma med fokus på CSI-innovasjon

Forskere ved SFI CSI har bidratt med fagleder og fem artikler om innovasjon i seneste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Magma. Les alle artiklene på senterets nettsider.
28.11.16

Nå får vi bedre oversikt over helse- og omsorgsforskningen

HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.
10.11.16

Les nyhetsbrev fra SFI CASA

SFI CASA gir ut jevnlige nyhetsbrev. I den seneste utgaven kan du lese om besøk fra senterets vitenskapelige rådgivningskomité, som var imponerte over det de fikk se. Doktorgradsstipendiat Johan Kolstø Sønstabø rapporterer også fra sitt opphold hos industripartner Honda i USA.
10.11.16

Behov for nye forretningsmodeller

Endringer i rammebetingelser gjør at etablerte selskaper må revurdere og endre sine forretningsmodeller, skriver SFI CSI-forsker Tina Saebi i magasinet Magma.
09.11.16

Internasjonal pris til senterleder

SFI CCI-senterleder Thor Edvardsen mottok i oktober den prestisjetunge Inge Edler-prisen for sin fremragende innsats for ekkokardiografiens utvikling. Prisen ble første gang utdelt i 1990 og har siden blitt gitt til flere kjente personer innen ekkokardiografi.
09.11.16

Nye muligheter med ny Panamakanal

I oktober-utgaven av magasinet Marine Technology skriver SFI Smart Maritime-forsker Haakon-Elizabeth Lindstad om hvordan utvidelsen av Panamakanalen vil påvirke global skipsdesign og energieffektivitet.
19.10.16

Presenterte CRISP på Ny-Ålesund-symposiet

Kronprins Haakon åpnet årets Ny Ålesund-symposium, der temaet var havet som viktig kilde til mat, fossil og fornybar energi og genetiske ressurser, forutsatt at verdenshavene blir bærekraftig forvaltet. CRISP-leder Aud Vold deltok med et innlegg om bærekraftig høsting av marine ressurser.
19.10.16

Ultralyd kan minske behovet for røntgenundersøkelser

Ultralyd-teknikkene som utvikles ved SFI CIUS kan bli viktige redskaper for å avgjøre hvilke hjertepasienter som har behov for kostbare og potensielt risikable røntgenundersøkelser. Les blogg fra professor Bjørn Olav Haugen om temaet.
18.10.16

Internasjonale priser til Lakselussenteret

Forskere fra SFI Lakselussenteret mottok to priser under den internasjonale Sea Lice 2016- konferansen i Irland i september. Blant annet ble NMBU-professor Tor Einar Horsberg tildelt den prestisjetunge Kabata Award.
17.10.16

Møt SFI Manufacturing på «Agora: Industri Futurum»

19. og 20. oktober arrangerer Norsk Industri sin store konferanse «Agora: Industri Futurum» i Oslo. SFI Manufacturing er blant deltakerne og skal holde innlegg under flere av konferansens seminarer.
28.09.16

Bidro til informasjonskampanje om klimaendringer

I midten av september ble informasjonskampanjen og nettsiden Sjekkhuset.no lansert. Den tar for seg konsekvensene klimaendringene har for hus, hytter og hager, og gode tiltak du selv kan gjøre for å sikre at de tåler endringene bedre. SFI Klima 2050 har vært en viktig faglig bidragsyter.
28.09.16

Fra Chile for å utveksle algekunnskap

SFI Foods of Norway har et forskningssamarbeid med Universitetet i Chile. Nylig har Cristina Ravanal besøkt NMBU for å utveksle kunnskaper om biomasse og algekulturer med sine norske forskerkolleger.