Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

Forrige 1 2 3 4 5 11 12
340 treff
29.06.16

Studentene strømmer til SIMLab og SFI CASA

Interessen for forskningsgruppen SIMLab og SFI CASA ved NTNU har aldri vært større blant kommende masterstudenter og ph.d.-kandidater. Rekordmange møtte opp til informasjonsmøte, og kvinneandelen er på vei opp.
22.06.16

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
17.06.16

Stort potensial i taredyrking

Tare er en bærekraftig ressurs som til nå har vært lite utnyttet i Norge, men som har et stort kommersielt potensial. SFI Foods of Norway-partner Seaweed Energy Solutions (SES) er en norsk pioner på området, og ser stort internasjonalt potensial i tareproduksjon.
16.06.16

Lovende forsøk på lukkede oppdrettsanlegg

Mindre stresset fisk og kortere produksjonsperioder kan gjøre lakseoppdrett i lukkede produksjonsanlegg mer effektivt og lønnsomt. Det viser nye lovende forsøk hos SFI CtrlAqua-partner Uni Research.
15.06.16

SFI Manufacturing inspiserte framtidas roboter

Forskere fra SFI Manufacturing besøkte i mai ICRA 2016 i Stockholm, verdens største konferanse innen robotikkforskning. Der fikk de stifte bekjentskap med en rekke spennende prototyper, og rapporterer fra konferansen på sine nettsider.
15.06.16

Meld deg på «Klimatilpasningsdagene i Sandnes»

25. og 26. august arrangeres for første gang «Klimatilpasningsdagene i Sandnes», hvor temaet er utfordringer i forbindelse med håndtering av overvann. SINTEF-forsker Edvard Sivertsen fra SFI Klima 2050 er blant de mange foredragsholderne fra inn- og utland.
30.05.16

Sluttrapporten for SFI-I er klar

Den felles sluttrapporten for de 14 første SFI-ene er nå klar. Rapporten presenterer nøkkeldata for de 14 sentrene samlet og for det enkelte senter, og gir i tillegg en kort presentasjon av aktiviteter og resultater fra hvert senter. Last den ned her.
30.05.16

Vil revolusjonere teknologien til havs

I midten av mai var mange av deltakerne i SFI MOVE samlet i Ålesund for å diskutere hva de kan utrette de neste åtte årene. Ambisjonene er høye om innovasjon og nytenkning basert på havets ressurser – blant annet i form av vindkraft.
27.05.16

Transformation Toolkit tilgjengelig

Nå er Transformation Toolkit tilgjengelig for nedlasting fra SFI CSI. Den dynamiske verktøykassen for organisasjoner som ønsker en sterkere kundeorientering er utviklet i BIA-prosjektet «Customer Care 2015».
26.05.16

Norge kan bli verdensledende på bygging for et endret klima

I siste utgave av bladet Byggeindustrien er hele ti sider viet nye SFI Klima 2050, og hvordan senteret kan bidra til at norsk bygg- og anleggsnæring blir verdensledende på klimatilpassede bygninger og infrastruktur. Last ned PDF av hele oppslaget her.
26.05.16

20 millioner til automatisert boring

Prosjektet «Demonstration of Automated Drilling Process Control» har fått 20 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets DEMO2000-program. Forskning i SFI DrillWell har lagt et viktig grunnlag for tildelingen.
25.05.16

Spaden i jorda for Mechatronics Innovation Lab

18. mai gikk første spadetak for Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved Universitetet i Agder. På Campus Grimstad bygges et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og nærliggende fagområder, med SFI Offshore Mechatronics som en sentral aktør.
25.05.16

CIRFA-tokt til Svalbard

I april var SFI CIRFA på forskningstokt til Ny-Ålesund på Svalbard sammen med Norut, NTNU og Polarinstituttet. Nå kan du lese rapport og se video fra toktet.
22.05.16

Kunnskapsministeren fikk se innovasjon som redder liv

Under et besøk ved Center for Cardiological Innovation (CCI) ved Rikshospitalet fredag fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen demonstrert hvordan hjerteleger over hele verden nå kan gi pasienter bedre behandling og redde liv, takket være norsk innovasjon utviklet med støtte fra Forskningsrådet.
20.05.16

Skal bidra til effektiv og lønnsom utnytting av data

19. mai var det offisiell åpning av SFI-ene SIRIUS og Big Insight ved Universitetet i Oslo. På hver sin måte skal de to sentrene bidra til bedre utnyttelse av «den nye naturressursen» data.
10.05.16

GKN Aerospace er Norges smarteste industribedrift

GKN Aerospace ble under Industrikonferansen 2016 kåret til Norges smarteste industribedrift. I likhet med de to andre finalistene, Plasto og Neumann Aluminium Raufoss Technology, er selskapet aktivt i en rekke BIA-prosjekter og i SFI Manufacturing.
06.05.16

Samarbeid og læring gir merverdi

Årets SFI-forum sto i samarbeidets tegn. En rekke SFI-er delte sine erfaringer om hvordan det gir merverdi for forskningen når man samarbeider og lærer av hverandre. Det handlet både om samarbeid mellom senterpartnere og mellom ulike sentre.
06.05.16

Audi tar ansvar

Bilgiganten Audi er en aktiv deltaker i SFI CASA, og selskapets Arjan Strating skal nå lede en nyopprettet industriell referansegruppe. Senterets nyhetsbrev har tatt en prat med lederen for referansegruppen.
04.05.16

Nye tanker om store tanker

I prosjektet HYDRO jobber SFI CtrlAQUA med å optimalisere forholdene for oppdrettslaks i store tanker på over 1000 kubikkmeter. Under konferansen Havbruk 2016 i Bodø i april, ble de første funnene i prosjektet presentert.
14.04.16

Bioøkonomi i grisebingen

Forskerne ved SFI Foods of Norway har nå inntatt grisebingen for å finne grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser som biomasse, trær, gras, tang og tare. Dette kan redusere karbon-fotavtrykket fra grisemat og forbedre matsikkerheten.
14.04.16

SINTEF-stipendet til Klima 2050-masterstudent

SINTEF-stipendet for 2016 er tildelt masterstudent Ole Kristian Mørch Andersen ved Universitetet i Oslo (UiO). Han samarbeider med SFI Klima 2050 i arbeidet med sin masteroppgave om flomrisiko.
13.04.16

Helseministeren på CIUS-besøk

Helseminister Bent Høie var 31. mars på besøk hos SFI CIUS og andre forskningsgrupper ved NTNUs medisinske fakultet. Her fikk han en omvisning i senterets ultralyd-laboratorium.
13.04.16

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
13.04.16

Norsk FoU-kompetansesenter i globalt konsern

Gjennom langsiktig og fokusert FoU-satsing, har Sandvik Teeness AS i Trondheim bygget seg opp til å bli et kompetansesenter for vibrasjonsdempende verktøy i Sandvik Coromant-konsernet. BIA-prosjekter og SFI-deltakelse har vært viktig for å skape en kultur for nyskaping og innovasjon – og nye norske arbeidsplasser.
07.04.16

Les sluttrapporter fra de 14 første SFI-ene

Nå kan du laste ned og lese sluttrapportene til alle de 14 første SFI-ene som etter åtte år ble avsluttet i fjor.
06.04.16

Japan og Norge samarbeider om arktisk forskning

I juni samles norske og japanske forskere som arbeider med polare spørsmål til «Japan-Norge Arctic Science and Innovation Week» i Tokyo. SFI SAMCoT-leder Sveinung Løset er blant foredragsholderne.
22.03.16

EXPOSED forbereder feltforsøk

Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig del av arbeidet i SFI EXPOSED. Oppdrettsselskapene som deltar i SFI-et har nå pekt ut lokaliteter og satt i gang med montering av utstyr.
22.03.16

CSI i ekspertutvalg om delingsøkonomien

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Senterleder Tor W. Andreassen i SFI CSI er blant deltakerne.
22.03.16

Viktig Klima 2050-professorat

Innovasjonssjef i Skanska, Kim Robert Lisø, er tilsatt som professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU. Han vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og blir med det en viktig del av SFI Klima 2050.
22.03.16

Vellykket Manufacturing-workshop

8. mars arrangerte SFI Manufacturing en workshop på Åndalsnes, der 77 engasjerte deltakere diskuterte status og planer for senteret. Senterleder Sverre Gulbrandsen-Dahl er storfornøyd med utbyttet.