Gå direkte til innhold

"Global Outlook and Development in Key Provinces"

Under overskriften: "Global Outlook and Development in Key Provinces" ble årets PETROSAM-konferanse gjennomført 8.-9. juni på Holmen Fjordhotell. Konferansen samlet om lag 70 representanter for forskning, forvaltning og petroleumsindustrien.

Med finanskrisen som utgangspunkt var målet for konferansen å belyse sentrale utviklingstrekk som påvirker petroleumsmarkedene og dermed rammebetingelsene og mulighetsrommet for norske industriaktører og politikkutviklere.

På konferansens første dag var målet å beskrive sentrale utviklingstrekk i et globalt perspektiv. Her satte to internasjonale hovedinnledere Fareed Mohamedi fra PFC Energy og Dr. Terry Barker fra Cambridge Centre for Climate Change Mitigation, rammen for diskusjonen. I tillegg innledet professor Kalle Moene om implikasjoner av finanskrisen med et særlig fokus på utviklingsland. På konferansens andre dag var det hovedsakelig forskning utført gjennom PETROSAM-programmet som ble presentert, i tre hovedbolker: Økonomiske og energipolitiske utviklingstrekk i Russland og den Kaspiske regionen, utviklingen i Gulf-regionen med særlig fokus på Iran og Nærmere studier av energimarkedene: Prissetting og betydningen av nasjonale oljeselskaper. Det siste innlegget representerte innspill fra en sentral brukergruppe til programmet; INTSOK.


 

Skrevet av:
Synnøve Konglevoll
Publisert:
 25.06.2009
Sist oppdatert:
02.07.2009