Gå direkte til innhold

Program for Forskerseminar

FORSKERSEMINAR

TORSDAG 23 NOVEMBER 2006

Kl 10.00 – 10.10: Velkommen v/leder

Kl 10.10 – 10.30: JoLynn Carroll: Are arctic benthos more sensitive to petroleum-associated components? – findings from the EXPAC project.

Kl 10.30 – 10.50: Knut-Erik Tollefsen: Giftighetskarakterisering av Produsert vann

Kl 10.50 – 11.10: Sonnich Meier: Effekter på kjønnsdifferensering og reproduksjon hos Atlantisk torsk som er eksponert for olje produksjonsvann i de tidlige livsstadier

 

Kl 11.10 – 11.30: Pause

 

Kl 11.30 – 11.50: Trine Bekkby: Fra punktdata til heldekkende modeller - studier av habitaters utbredelse

Kl 11.50 – 12.10: Dag Slagstad: Mekanismer som styrer overvinteringsfordeling av Calanus i det nordlige Norskehav

Kl 12.10 – 12.30: Stig Westerlund: Fordelningskonstanter for metaller relevante for utslipp av brukt vannbasert boreslam. Sammenligning med rent vektmateriale av barytt, ilmenitt og bentonitt

Kl 12.30 – 12.50: Øystein Wiig: Bowhead whales at the edge of extinction in the Northeast
Atlantic?

 

Kl 12.50 - 13.45: Lunsj

 

Kl 13.45 – 14.05: Jahn Trondsen: Flagellater i nordatlantiske sandstrender

Kl 14.05 – 14.25: Ketil Hylland: Adaptasjon eller sykdom i to fiskemodeller (sebrafisk og torsk) ved kontinuerlig forurensningsbelastning

 Kl 14.25 – 14.45: Trond Amundsen: Carotenoids and reproductive performance in fish: gobies as a model system

14.45 – 15.05: Arnfinn Skadsheim: Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

 

 

 

Om seminarene

Doktorgradsseminar:
22. november
kl 13.00 - 18.00

Forskerseminar:
23. november
kl 10.00 - 16.00

Sted: SAS Radisson Scandinavia, Holbergs plass i Oslo.

Programmet dekker:
Reise og opphold (inkl. felles middag 22. nov.) for stipendiater.  
Opphold og felles middag 22. nov. for forskere.

Påmeldingsfrist:
1. oktober

Skrevet av:
Marius Omland Rådgiver +47 22 03 72 69 mo@forskningsradet.no
Publisert:
 23.08.2006
Sist oppdatert:
20.11.2006