Gå direkte til innhold

Nytt FRIPRO-prosjekt:

Hva gjør tekst med geografi som kart ikke kan?

Det er et av spørsmålene Øyvind Eide stiller i prosjektet The area told as a story. An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information med midler fra fri prosjektstøtte. I april starter Eide som doktorgradstipendiat ved Centre for Computing in the Humanities ved King's College London hvor han skal undersøke hva verbale tekster kan uttrykke om geografi.

geografi Hvordan gjengi geografien? - I vår kultur er det veldig naturlig å bruke kart og vi anser kart som effektive og funksjonelle selv om vi vet at de ofte ikke stemmer med virkeligheten, sier Eide. I andre kulturer og i tidligere tider i Norge har det ikke vært like vanlig å bruke kart for å beskrive geografi. - Tekst har ofte vært brukt.- Jeg ønsker derfor å undersøke hva tekst kan gjøre med geografi som kart ikke kan og om kanskje tekst har noen fordeler som vi ikke ser så klart i dag, sier Eide.

Eide skal ta utgangspunkt i grenseoppgangen mellom Norge og Sverige på 1700-tallet. Den dansk-norske representanten, Major Schnitler gikk fra Røros til Finnmark og holdt rettsmøter underveis hvor folk uttalte seg under ed om grensen og geografien. Folks uttalelser ble nedfelt i rettsprotokoller og levert til danskekongen på 1740-tallet. I dag er rettsprotokollene digitaliserte og dermed godt egnet for undersøkelsene Eide skal gjøre.

Selvmotsigelser i tekst og figur

- Jeg skal bygge opp en konseptmodell ved hjelp av en database med den geografiske informasjonen som finnes i rettsprotokollene, sier Eide. - Deretter kan jeg teste ulike hypoteser mot modellen, og undersøke i hvilken grad modellen kan uttrykkes på kart. -Dette er et tverrvitenskapelig prosjekt der metodene for å teste hypoteser og gjøre eksperimenter er inspirert av naturvitenskap, mens resultatene skal tolkes i et humanistisk perspektiv, forteller han. - Jeg er opptatt av å se etter selvmotsigelser i tekst og figurer. - Da ser vi hva som ikke kan uttrykkes på kart.

Språkbevisst

- Jeg tror  prosjektet mitt vil avdekke at det finnes geografiske strukturer og fenomener som ikke kan uttrykkes på kart uten at mening blir borte, sier Eide.  - Dette kan gi ny innsikt i hvordan folk snakker om geografi og at språk har betydning for hvordan slike beskrivelser kommer til uttrykk. - Jeg håper også at prosjektet kan danne grunnlag for å si noe om hvorfor noen kulturer er orientert mot kart, mens andre ikke er det, når det gjelder å gjengi geografi.

The area told as a story er ett av 15 prosjekter som er finansiert av Forskingsrådets frie prosjektstøtte (FRIPRO) innenfor humaniora (FRIHUM) i 2009. FRIPRO er Forskingsrådets viktigste virkemiddel for å ivareta fri, grunnleggende forskning innefor et bredt spekter av fagområder. Bevilgninger til FRIPRO utgjør 449 millioner kroner og i overkant av 15 % av Forskningsrådets totale årsbudsjett.

Skrevet av:
Elin Kollerud Rådgiver 92 04 72 34 eko@forskningsradet.no
Publisert:
 17.04.2009
Sist oppdatert:
17.04.2009