Gå direkte til innhold

Prosjektarkiv

 
 
41treff
PeriodeProsjekttittelProsjektleder
2003 - 2004

Studentstipend i miljørett

Studentstipend i miljørett
Anders Kjøren
1996 - 2005

Rett, økologi og verdensbilder

Rett, økologi og verdensbilder
Anne Margarete Bahr Christophersen
2002 - 2005

A sustainable climate development: Long-term target, global agreements, and economic consequences

A sustainable climate development: Long-term target, global agreements, and economic consequences
Asbjørn Torvanger
2002 - 2005

The Kyoto Protocol: Effects and further development

The Kyoto Protocol: Effects and further development
Bjart J. Holtsmark
2003 - 2004

I hvilken grad forvaltningen er bundet av miljøhensyn, spesielt "føre var" prinsippet ved fastsettelse av fiske og fangskvoter - Studentstip

I hvilken grad forvaltningen er bundet av miljøhensyn, spesielt "føre var" prinsippet ved fastsettelse av fiske og fangskvoter -
Bjørn Andreas Krane
1999 - 2006

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)
Edgar Hertwich
2001 - 2006

Ansvarssubjekt for miljøskader når skadevaldaren ikkje er i stand til å betale

Ansvarssubjekt for miljøskader når skadevaldaren ikkje er i stand til å betale
Ernst Nordtveit
2005 - 2006

Studentstipend - "Industriforurensning og forvaltningsskjønn"

Studentstipend - "Industriforurensning og forvaltningsskjønn"
Ernst Nordtveit
2003 - 2004

"Forureinaren skal betale-prinsippet", kven har kostnadsansvar?

"Forureinaren skal betale-prinsippet", kven har kostnadsansvar?
Ernst Nordtveit
2005 - 2006

Studentstipend - Rettsbeskyttelse av utvalgte naturtyper

Studentstipend - Rettsbeskyttelse av utvalgte naturtyper
Ernst Nordtveit
2002 - 2005

Spatial planning as strategy for sustainable development - the role of social capital in resource management

Spatial planning as strategy for sustainable development - the role of social capital in resource management
Eva Irene Falleth
2002 - 2003

Coastal Zone Management: Between Conservation and use

Coastal Zone Management: Between Conservation and use
Geir Runar Karlsen
2001 - 2002

Bioteknologi, patent på liv og de miljømessige konsekvenser av dette

Bioteknologi, patent på liv og de miljømessige konsekvenser av dette
Geir Ulfstein
2001 - 2004

Forurensningsspørsmål og vern av arter og naturområder

Forurensningsspørsmål og vern av arter og naturområder
Geir Ulfstein
2005 - 2006

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark
Gunnar Eriksen
2002 - 2005

Project investments and the precautionary principle: An interpretation

Project investments and the precautionary principle: An interpretation
Haakon Vennemo
2004 - 2006

Innførsel av fremmede organismer via ballastvann

Innførsel av fremmede organismer via ballastvann
Hans Christian Bugge
2002 - 2002

Sustainable Development in the new Trade Round, London 13.-14.05.02

Sustainable Development in the new Trade Round, London 13.-14.05.02
Hans Christian Bugge
2005 - 2006

Strafferettslig håndheving av miljørettslovgivning

Strafferettslig håndheving av miljørettslovgivning
Hans Christian Bugge
2003 - 2005

Gjesteforskerstipend - Proposal for a legal research on health, safety, consumer and environmental protection in Norway in accordance with..

Gjesteforskerstipend - Proposal for a legal research on health, safety, consumer and environmental protection in Norway in accor
Hans Christian Bugge
2002 - 2006

Legal protection of the environment - the principle of trusteeship of earth resources in international law

Legal protection of the environment - the principle of trusteeship of earth resources in international law
Hans Christian Bugge
2005 - 2006

Føre-var-prinsippets betydning i norsk rett

Føre-var-prinsippets betydning i norsk rett
Hans Christian Bugge
2000 - 2004

Byggeforbud og ferdselsrett i strandsonen

Byggeforbud og ferdselsrett i strandsonen
Hans Christian Bugge
2000 - 2006

Cross-cultural perspectives from India and Norway on consumption, socio-cultural change and sustainability

Cross-cultural perspectives from India and Norway on consumption, socio-cultural change and sustainability
Harold Wilhite
1998 - 2003

Implementation of industrial ecology through extended producer responsibility applied to recycling systems

Implementation of industrial ecology through extended producer responsibility applied to recycling systems
Helge Brattebø
2002 - 2005

Pathways to sustainability: Policy instruments, technol ogical change and dynamic efficiency

Pathways to sustainability: Policy instruments, technol ogical change and dynamic efficiency
Jon Birger Skjærseth
2002 - 2003

I hvilken grad kan miljømerking av fisk og fiskeprodukter komme i strid med frihandelsrettslige bestemmelser om markedsadgang

I hvilken grad kan miljømerking av fisk og fiskeprodukter komme i strid med frihandelsrettslige bestemmelser om markedsadgang
Jon Christian Fløysvik Nordrum
2003 - 2003

Studentstipend i miljørett

Studentstipend i miljørett
Julianne Meling
2002 - 2003

Miljørettslege skrankar for radioaktiv sjøtransport

Miljørettslege skrankar for radioaktiv sjøtransport
Jørgen Aall
2002 - 2005

Sustainable Consumption, Social Relations and Identity - SUM

Sustainable Consumption, Social Relations and Identity - SUM
Kjell Arne Brekke