Gå direkte til innhold

Prosjektarkiv

De siste prosjektene i programmet

...
Hans Christian Bugge MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2006 - 2008

0,10 mill. kr

...
Hans Christian Bugge MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2006 - 2007

0,11 mill. kr

Prosjektet er et Strategisk universitetsprogram (SUP) som har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling innen industriell økologi i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsfag/humaniora. Prosjektet har form av et tverrfaglig samarbe...
Edgar Hertwich RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling 2006 - 2006

1,23 mill. kr

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses...
Kristin Asdal MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2005 - 2011

3,09 mill. kr

This project is a continuation of the RAMBU project “Sustainable Consumption, Social Relations and Identity”. In the present project, we will pursue further our theoretical analyses on behavioral economics and the environment, based on ...
Karine Nyborg MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2005 - 2008

3,08 mill. kr

New international norms (precaution, transparency), and new instruments (negotiated agreements, environmental labelling etc), imply changes in the science-politics interface in environmental governance. Actors seen as relevant to environ...
Olav Schram Stokke MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2005 - 2007

3,06 mill. kr

Through analysis of one main case, and 3-5 international comparative cases, this project seeks to identify and analyse the mechanisms by which attempts at establishing cross-disciplinary research groups succeed or fail. Cooperation betwe...
Svein Jentoft MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2005 - 2007

2,40 mill. kr

Through a study of the mangement of cod in Canada, EU, and Norway, based on insights and methodology from the sociology of science, in particular from actor-network theory (ANT), we adress the questions about how and under which precond...
Jahn Petter Johnsen MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2005 - 2007

3,00 mill. kr

...
Hans Christian Bugge MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 (RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling) 2005 - 2007

54323 kr

Prosjektet er delt opp i fire faser: Vi vil innledningsvis etablere en teoretisk plattform for studien hvor de neste fasene skal plasseres inn i. Denne vil basere seg på en teoretisk literatutstudie hvor hovedoppmerksomhetn er rettet in...
Eivind Stø RAMBU - Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling 2005 - 2006

2,11 mill. kr