Gå direkte til innhold

Prosjektarkiv

 
 
37treff
PeriodeProsjekttittelProsjektleder
1998 - 2001

Dialog og læring i dagleg arbeid

Dialog og læring i dagleg arbeid
Wiggo Hustad
1999 - 2001

Dokumentasjon av realkompetanse - En kartlegging og analyse av tre ulike dokumentasjonsordninger

Dokumentasjon av realkompetanse - En kartlegging og analyse av tre ulike dokumentasjonsordninger
Sveinung Skule
1999 - 2002

En komparativ studie av kvinnelige datastudenters forming av profesjonsidentitet

En komparativ studie av kvinnelige datastudenters forming av profesjonsidentitet
Merete Lie
1999 - 2000

En voksen krysser sitt spor - voksne i grunnskoleopplæring

En voksen krysser sitt spor - voksne i grunnskoleopplæring
Jens B. Grøgaard
1999 - 2002

Etnisitet - en funksjonshemming?

Etnisitet - en funksjonshemming?
Joron Pihl
1997 - 2003

Fra ressurs til resultat

Fra ressurs til resultat
Asbjørn Birkemo
1999 - 2002

Fra taus til eksplisitt kunnskap i kreative kunnskapsutviklingsprosesser - tilleggsbevilgning til 126768/520

Fra taus til eksplisitt kunnskap i kreative kunnskapsutviklingsprosesser - tilleggsbevilgning til 126768/520
Berit Bringedal
1999 - 2002

Fremming av veiledningsferdigheter og teknologiberikede læringsmiljø over Internett

Fremming av veiledningsferdigheter og teknologiberikede læringsmiljø over Internett
Sigrun Gudmundsdottir
1998 - 2002

Hverdagens 'lederskole': En studie i lederes daglige læringsprosesser

Hverdagens 'lederskole': En studie i lederes daglige læringsprosesser
Helge Ramsdal
1997 - 2002

Høyere utdanning, rekruttering, finansiering og resultater.

Høyere utdanning, rekruttering, finansiering og resultater.
Marianne Nordli Hansen
1997 - 2001

Høyere utdanningsinstitusjoner og samfunnets kompetansebehov

Høyere utdanningsinstitusjoner og samfunnets kompetansebehov
Svein Kyvik
1999 - 2000

Informasjonsteknologi og inter-organisatorisk læring

Informasjonsteknologi og inter-organisatorisk læring
Brita Gjerstad
1997 - 1997

Infrastruktur på datasiden

Infrastruktur på datasiden
Atle Alvheim
1997 - 2002

Kompetanseutvikling gjennom bedriftssamarbeid

Kompetanseutvikling gjennom bedriftssamarbeid
Torstein Nesheim
2000 - 2002

Kompetanseutvikling i arbeidslivet: veiledning og tilgang

Kompetanseutvikling i arbeidslivet: veiledning og tilgang
Marit Rismark
1997 - 2002

Kompetanseutvikling i profesjonelle tjenestebedrifter

Kompetanseutvikling i profesjonelle tjenestebedrifter
Bente Løwendahl
1999 - 2002

Koordinering og læring i tverrfaglige arbeidsgrupper DELPROSJEKT

Koordinering og læring i tverrfaglige arbeidsgrupper DELPROSJEKT
Leif Christian Lahn
2001 - 2002

Lifelong Learning, Industrial Relations and Skill Formation in Manufacturing in Norway and Britain

Lifelong Learning, Industrial Relations and Skill Formation in Manufacturing in Norway and Britain
Berit Kvalsvik Teige
1999 - 2001

Læringsmiljø, motivasjon og bruk av IKT i grunnskolen: Muligheter og begrensninger for undervisning og læring.

Læringsmiljø, motivasjon og bruk av IKT i grunnskolen: Muligheter og begrensninger for undervisning og læring.
Harald Valås
1999 - 2002

Læringsstrategier i små og mellomstore bedrifter DELPROSJEKT

Læringsstrategier i små og mellomstore bedrifter DELPROSJEKT
Leif Christian Lahn
1997 - 1997

Nettverksmidler knyttet til tema kjønn og utdanning - forprosjekt

Nettverksmidler knyttet til tema kjønn og utdanning - forprosjekt
Anne Marie Støkken
1999 - 2002

Ny teknologi -Nye praksisformer - en studie av ulike former for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i skolen

Ny teknologi -Nye praksisformer - en studie av ulike former for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i skolen
Svein Østerud
1999 - 2002

Oppfølging av evalueringen av høgskolereformen

Oppfølging av evalueringen av høgskolereformen
Svein Kyvik
1999 - 2001

Opplæring til hva? Hva skjer når jobbene oppløses?

Opplæring til hva? Hva skjer når jobbene oppløses?
Geir Nybø
1999 - 1999

Overførbar kompetanse som et kollektivt gode. En sammenliknende bransjestudie av etter- og videreutdanning

Overførbar kompetanse som et kollektivt gode. En sammenliknende bransjestudie av etter- og videreutdanning
Kristine Nergaard
1999 - 2001

Relasjoner mellom utdanning og arbeidsliv: organisering og formidling av kompetansebehov

Relasjoner mellom utdanning og arbeidsliv: organisering og formidling av kompetansebehov
Odd Einar F. Olsen
1998 - 1999

Relationship Learning - A Definition of the Construct, and Propositions of its Antecedents and Consequences

Relationship Learning - A Definition of the Construct, and Propositions of its Antecedents and Consequences
Fred Selnes
1994 - 1997

Ressursutnyttelse og styringsopplegg i videregående skole - KUV-8 (Tidl.LOS i utdanning)

Ressursutnyttelse og styringsopplegg i videregående skole - KUV-8 (Tidl.LOS i utdanning)
Jørn Rattsø
1997 - 2002

Skoleprestasjoner og holdninger til skole og utdanning hos innvandrerungdom i Oslo

Skoleprestasjoner og holdninger til skole og utdanning hos innvandrerungdom i Oslo
Marianne Nordli Hansen
2000 - 2002

Små og mellomstore bedrifters samhandlingsrelasjoner med kursarrangører

Små og mellomstore bedrifters samhandlingsrelasjoner med kursarrangører
Ingmunn Eidskrem