Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

Forrige 1 2
49 treff
08.04.05

Grønn omsorg vekker internasjonal oppsikt

Grønn omsorg vekker internasjonal oppsikt FOTO Grønn omsorg startet som et prøveprosjekt i fem fylker i 2000, og både bønder og brukere opplever ordningen som positiv. - Det å komme til en gård og oppleve mennesker, dyr og natur i nært samspill, betyr svært mye for brukerne, sier forsker Eva
08.04.05

Star Tour anbefaler seterturisme

Reiselivsgiganten Star Tour mener at støler med overnatting og mat laget av budeier vil være et unikt reiselivsprodukt å servere i Nord-Østerdalen, skriver Arbeidets Rett.
08.04.05

Framtidens bygde-Norge

RF-Rogalandsforskning og Berrefjord & Thomassen AS har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utviklet fire scenarier for Framtidsbygda 2020: Agrobusiness, Anti-jante, Motvind og Forstadsbygda.
26.05.05

Informasjonsmøte i Bergen 7. juni

Forskningsrådet inviterer bedrifter og FoU-miljøer til informasjonsmøte i Bergen 7. juni 2005 om fire nye programmer og SkatteFUNN. De nye programmene er HAVBRUK, Matprogrammet, Areal- og naturbasert næringsutvikling og Fellessatsing TRE.
14.06.05

AREAL lyser ut midler

Med søknadsfrist 13. oktober lyser nå Arealprogrammet ut midler for 2006. Denne runden gjelder brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).
29.06.05

Forskning på hest - prosjektforslag etterlyses

Norsk Hestesenter (NHS), hestenæringens paraplyorganisasjon, inviterer til samarbeid om gjennomføring av forskningsprosjekter på hest.
11.07.05

Ny programkoordinator

Trond Værnes er ny programkoordinator i AREAL-programmet. Han etterfølger Arve Ziener, som er ansatt som Forskningsrådets regionale representant i Buskerud, Telemark og Vestfold.
29.08.05

Bondefritt kulturlandskap?

Den multifunksjonelle bonden er populær både blant politikere og folk flest. Bonden sjøl strever med å leve opp til forventningene, viser ny forskning.
19.09.05

Vil forske for 189 millioner kroner

Arealprogrammets første søknadsrunde Til første søknadsfrist i Arealprogrammet og Matprogrammet har Forskningsrådet mottatt 159 søknader. Disse to nye forskningsprogrammene skal bidra til verdiskaping og næringsutvikling, og har markedets behov som viktig utgangspunkt. Arealprogrammet har fått 70
11.11.05

Søknadsstatus - oversikt over søknader

Arealprogrammet har mottatt 86 søknader for totalt 204 millioner kroner. Dette gjelder prosjekter med oppstart i 2006, innenfor tre ulike typer finansieringsordninger.
30.11.05

Regional planlegging - en maktkamp?

Regional planlegging kan være preget av maktkamp og ansvarsfraskrivelse. Nettverk kan løse flokene, melder siste utgave av nyhetsbrevet fra programmet Marked og samfunn.
11.01.06

Ny BIP-utlysning med frist 15. mars 2006

Programmet Areal- og naturbasert næringsutvikling inviterer til søknader om brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Nye prosjekter får oppstart andre halvår 2006, og søknadsfristen er 15. mars 2006.
26.01.06

19 friske millioner til arealbasert næringsutvikling

Forskningsrådets nye Arealprogram og Jordbruksavtalen bevilger 19 millioner kroner til prosjekter som skal styrke areal- og naturbasert næringsutvikling over hele landet.
27.01.06

Økologisk landbruk: Ny utlysning med frist 26. april 2006

Det blir en ny søknadsrunde for prosjekter innen økologisk landbruk som kan starte i år. Utlysning blir publisert medio februar i regi av Arealprogrammet.
21.02.06

Utlysning med frist 26. april 2006 innen økologisk landbruk

I regi av Arealprogrammet i Forskningsrådet lyses det nå ut midler til prosjekter innen økologisk landbruk. Søknadsfristen er 26. april 2006. Utlysningen skjer med midler fra Forskningsrådet, Fondsstyret og Avtalestyret.
14.03.06

Driftsproblemer eSøknad - frist utsettes

På grunn av tekniske problemer hos vår eksterne driftsleverandør, har det dessverre vært problemer med å arbeide med søknader på nett hele tirsdag 14.3. Søknadsfristen 15.3 kl.18.00 utsettes til fredag 17.3 kl 12.00
10.04.06

Arealprogrammet med utlysning innen næringsutvikling og politikkutforming

Med frist 8. juni 2006 inviterer programmet Areal- og naturbasert næringsutvikling til søknader om kompetanseprosjekt og forskerprosjekt for oppstart i 2007.
02.05.06

Årsrapport fra Marked og samfunn

Årsrapport 2005 fra det avsluttede programmet Marked og samfunn er nå tilgjengelig.
02.05.06

Ny utlysning av midler til brukerstyrte prosjekter

Utlysning av BIP-midler for 2007 med søknadsfrist 31. august 2006 er nå lagt ut.
22.05.06

16 søknader om økologiske forskningsmidler

COOP Norge AS, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bioforsk Økologisk er blant dem som konkurrerer om økologiske forskningsmidler for 2006, etter en ekstraordinær utlysning på nyåret i regi av Arealprogrammet.
14.06.06

65 søknader til Arealprogrammet

Arealprogrammet har fått 65 søknader om forskningsmidler til søknadsfristen 8. juni. Det er totalt søkt om 52 millioner kroner for 2007.
19.06.06

Fem nye brukerstyrte prosjekt i Arealprogrammet

Arealprogrammet har innvilget fem søknader om midler til brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP).
21.08.06

Resultater fra programmet Marked og samfunn

Forskningsresultater fra programmet Marked og samfunn, som ble avsluttet i 2005, blir nå presentert i en popularisert form.
07.09.06

16 nye søknader til Arealprogrammet

Til fristen 31. august fikk Arealprogrammet 16 søknader om støtte til forskningsprosjekter fra bedrifter. For 2007 er det samlet søkt om 19 millioner kroner.
07.09.06

16 nye søknader til Arealprogrammet

Til fristen 31. august fikk Arealprogrammet 16 søknader om støtte til forskningsprosjekter fra bedrifter. For 2007 er det samlet søkt om 19 millioner kroner.
16.10.06

Fagbok basert på forskning i Marked og samfunn

Norsk laks er en global vinner - men hvordan skal landbruket vårt møte sterkere internasjonal konkurranse? En ny norsk fagbok basert på forskning i Forskningsrådets program Marked og samfunn ser på hva økt globalisering betyr for primærnæringene.
30.10.06

Innovasjonsmidler - mat, turisme og opplevelsesindustrien

Nordisk InnovationsCenters (NICe) nye program New Nordic Food har en ramme på 10 millioner kroner og skal fremme nordisk samarbeid/nordiske plattformer som kombinerer mat, turisme og opplevelsesindustrien.
11.01.07

Bærekraft og innovasjon i blått og grønt

Mye matnyttig forskning, både i bokstavlig og overført betydning, er gjennomført i Forskningsrådets verdikjedeprogrammer innenfor fiskeri og havbruk, jord- og skogbruk i perioden 2000-2005. Nå foreligger brosjyren "Bærekraft og innovasjon i blått og grønt" som oppsummerer forskning for nærmere 2 milliarder kroner fordelt på 1.363 prosjekter.
22.01.07

22 nye prosjekter med oppstart i 2007

AREAL-programmet i samarbeid med Jordbruksavtalen og FHF har bevilget midler til 22 nye prosjekter med oppstart i 2007. Med disse nye prosjektene vil Areal legge forholdene til rette for økt næringsutvikling og forbedring av rammebetingelser for arealbasert næringer. I prosjekter relevant for marin sektor bidrar Fiskeri- og havbruknæringens forskningsfond.
30.03.07

Søknader 2008

Søknadsfrist 2008 er 29. august 2007. Utlysningen vil omfatte virkemidlene KMB og BIP. Den økonomiske rammen vil være fem millioner kroner.